ACTUEEL

Stemrecht gehandicapten in het gedrang

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen nauwelijks kans om te gaan stemmen bij verkiezingen. De meeste woongroepen gooien hun stempas weg, terwijl de Hoge Raad vorig jaar het stemrecht voor deze groep heeft uitgebreid. Gehandicapten die niet voor zichzelf kunnen zorgen, mogen sindsdien hun stem uitbrengen. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) distantieert zich van deze uitspraken in Markant, het tijdschrift voor de gehandicaptensector.

Weggooien stempassen

Markant deed een rondgang langs vijftig woongroepen in Nederland. Daaruit bleek dat de meeste oproepkaarten “verscheurd, versnipperd of in de prullenbak worden gegooid”. “Soms in overleg met familie of curatoren, maar lang niet altijd”, schrijft het blad. In een enkel geval zijn de biljetten blijven liggen, omdat de medewerkers niet weten wat ze ermee moeten doen. Vooral in huizen waar mensen met ernstige meervoudige beperkingen wonen, worden de stempassen zonder nadenken vernietigd.

Hulp bij stemmen

Uiteindelijk bleken twaalf bewoners te hebben gestemd bij de laatste verkiezingen. Familie, curatoren of begeleiders hebben hen daarbij geholpen. Dat mocht volgens Markant in de meeste stembureaus. Officieel is dat niet toegestaan. In de kieswet staat dat alleen mensen met een lichamelijke handicap hulp mogen krijgen. In Rotterdam ontstond bij de gemeenteraadsverkiezingen ophef omdat mensen met z'n tweeën in het stemhokje kropen.

VGN herkent beeld niet

De VGN herkent zich niet in het onderzoek. Volgens een richtlijn van de branchevereniging voor de zorginstellingen mag de stempas de cliënt niet worden onthouden en beslist de cliënt zelf of hij of zij gaat stemmen. “Als die dat niet kan (bij een evident ernstige verstandelijke beperking), dient de instelling contact op te nemen met de vertegenwoordiger. Samen kunnen zij beslissen te stemmen per volmacht of de stempas te vernietigen. Stempassen worden dus niet zomaar weggegooid.”

Representativiteit onderzoek

De VGN noemt het onderzoek onder vijftig woongroepen niet representatief, omdat er duizenden zijn in Nederland. De vereniging laat weten dat het onderzoek niet door of in opdracht van de VGN is uitgevoerd en dat de redactie van Markant noch de auteur van het artikel de onderzoeksresultaten tot op heden niet heeft kunnen presenteren. VGN benadrukt dat Markant door de vereniging wordt uitgegeven, maar dat de redactie onafhankelijk is.

Voorlichting gehandicapten

Stichting Ons Tweede Thuis, organisatie voor mensen met een beperking in Amstelland en de Meerlanden, heeft naar aanleiding van de berichtgeving in Markant een interne steekproef gehouden onder twaalf woonvoorzieningen. Daaruit blijkt dat Ons Tweede Thuis minimaal wekelijks de post met de cliënten doorneemt. Het arriveren van de stempas is aanleiding om de verkiezingen te bespreken en vervolgens de cliënt te laten beslissen om wel of niet te gaan stemmen. Hierbij wordt indien nodig extra assistentie en voorlichting geboden.

Maar waarschuwt de stichting, er is weinig tot geen adequaat voorlichtingsmateriaal voor handen voor mensen met een beperking. In een persbericht laat Ons Tweede Thuis weten: “Het blijft dus voor een groot deel van onze cliënten een abstract begrip waadoor ze veelal afhaken. We vinden ondertussen wel dat cliënten zoveel als mogelijk moeten deelnemen aan de maatschappij. De democratie is daar een wezenlijk onderdeel van en we zijn dan ook bezig met een DVD die cliënten enthousiast moet maken voor de verkiezingen.” De beelden zijn vanaf vier mei te zien op de site van de stichting.  (ANP)

Skipr event: Sustainability Congres en Gala 2010

Kofi Annan, Gerard Kleisterlee, Roger van Boxtel, Lawrence Hutter, André Veneman en de MIT-hoogleraren Prashant Yadav en David Simchi-Levi voeren op woensdag 2 juni 2010 het woord tijdens het Sustainability Congres en Sustainability Gala 2010 in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Wilt u erbij zijn? Aanmelden voor dit Skipr event is mogelijk via het aanmeldformulier.

Twitteren over het Skipr evenement?  Gebruik #Skiprevent
Volg Skipr ook op Twitter.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top