ACTUEEL

SOS-arts start in Nederland

SOS-arts, een particuliere initiatief in de huisartsenzorg, is dinsdag van start gegaan in Nederland. Edith Schippers (VVD), fervent voorstander van de dienstverlening van SOS-arts, heeft op het Buitenhof in Den Haag het startschot gegeven.

SOS-arts

SOS-arts werkt in de eerste instantie alleen voor organisaties en bedrijven, maar wil in de toekomst ook haar diensten aan particulieren aanbieden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor nog geen groen licht gegeven.

Particuliere zorg-op-afroep

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde in maart geen zorgprestatie en -tarief vast voor de ‘zorg op afroep’ van SOS-arts. Deze vorm van zorg brengt volgens de NZa risico’s met zich mee voor de kwaliteit, betaalbaarheid en organisatie van de basiszorg. De NZa heeft aan het ministerie van VWS voorgesteld een tijdelijk experiment uit te voeren voor deze zorgvorm, om de mogelijke risico’s in de praktijk te toetsen.

Bedrijven en organisaties

De SOS-artsen bieden zorg op afroep aan huis op elk gewenst tijdstip: 24 uur per dag, zeven dagen in de week. In afwachting van juridische procedures om SOS-arts voor iedereen toegankelijk te maken, is gebruik maken van de diensten in de eerste instantie alleen mogelijk voor leden van organisaties of werknemers voor wie het bedrijf de opdracht geeft en de visite betaalt. En voor buitenlanders die via organisaties zoals SOS-international en Eurocross een arts oproepen.

Frans voorbeeld

SOS-arts is een dienst naar Frans voorbeeld (SOS-médecins) waarbij iedereen 24/7 een huisarts kan oproepen. In Frankrijk betaalt de patiënt een gedeelte zelf, het grootste deel wordt vergoed door de basisverzekering. In Nederland bepaalt de arts de medische noodzaak van een huisbezoek, de patiënt heeft daarin geen inspraak.

Basiszorg

Hoewel de vraag naar huisbezoeken de laatste jaren is gestegen, zijn deze visites van 8 miljoen naar 2 miljoen teruggelopen. Hoewel 83 procent van de bevolking er eigen bijdrage voor over heeft, staat de basiszorgverzekering dit niet toe. SOS-arts hoopt dat deze regelgeving verandert na de Tweede Kamerverkiezingen. Verzekeraar Stad Holland gaf eerder al aan voor al haar verzekerden, zonder premieverhoging, de helft van de kosten van een SOS-arts te willen vergoeden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top