ACTUEEL

VWS onderzoekt knelpunten in zorgwetgeving

Het ministerie van VWS start in 2009 een experiment in Friesland om zorgwetgeving beter af te stemmen op de behoeften van de cliënt. Dit gebeurt in een driejarig experiment genaamd Frieslab.

Beperkende wetgeving

Momenteel is de zorgverlening geregeld in verschillende wetten, zoals de AWBZ en de WMO. Deze wetten werken soms beperkend, waardoor mensen niet altijd de zorg of ondersteuning kunnen krijgen waaraan ze behoefte hebben. Het ministerie van VWS, de Friese gemeenten, De Friesland Zorgverzekeraar en de procincie Friesland hebben woensdag 10 december de samenwerkingsafspraken voor het project Frieslab ondertekend. Frieslab zoekt naar mogelijkheden om de zorgverlening binnen de huidige wetgeving te optimaliseren. Ook proberen de vier partijen met deze pilot oplossingen te vinden voor knelpunten die ze tegenkomen. Staatssecretaris Bussemaker wil de resultaten van Frieslab onder andere gebruiken voor het vormgeven van de AWBZ in de toekomst.

Friesland

Het ministerie VWS koos voor Friesland, omdat er slechts één zorgkantoor actief is in de provincie. Ook zijn er al goede overlegstructuren tussen gemeenten, zorgkantoor, zorgverzekeraar, provincie, woningcorporaties en dienst- en zorgverleners.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top