ACTUEEL

Geschoolde verpleegkundige communiceert beter

Hoe hoger het opleidingsniveau van verpleegkundigen, hoe positiever ze zijn over de omgang en communicatie met doktoren. Dat is een van de uitkomsten van de nulmeting rond het verbeterproject Excellente Zorg, waar beroepsorganisatie V&VN, NPCF en twaalf zorgaanbieders zich aan verbonden hebben.

Magneet

Excellente Zorg spiegelt zich aan het Amerikaanse magneetconcept. Door meer ruimte te geven aan de kennis en kunde van het personeel zijn de Amerikaanse magnet hospitals er in geslaagd het personeelsverloop terug te dringen en de patiënttevredenheid te vergroten.
Met de nulmeting, waar vierduizend verpleegkundigen en patiënten aan deelnamen, wilden de initiatiefnemers kijken of de methodiek toepasbaar is in een Nederlandse context. Daarnaast moest de nulmeting een eerste indruk geven van de factoren die verpleegkundigen en verzorgenden belangrijk vinden in hun werk.

Positief

Wat dit laatste betreft: verpleegkundigen en verzorgenden vinden opleidingsmogelijkheden, voldoende personeel en vakbekwame collega’s het belangrijkst voor een prettige werkomgeving. In vergelijking met hun Amerikaanse collega;s zijn ze over de kwaliteit van de patiëntenzorg en hebben ze vaak het idee dat dit beter kan. Over de relaties met de artsen en autonomie zijn ze in alle sectoren positief. Verzorgenden zijn over het algemeen positiever dan verpleegkundigen, behalve als het gaat om de relatie met de artsen. Hoe hoger het opleidingsniveau van de verpleegkundigen en verzorgenden, hoe positiever zij zijn over de relaties met de artsen.

Bruikbaar

“Het meetinstrument legt duidelijk bloot waar het onze beroepsgroep om te doen is”, stelt voorzitter V&VN-voorzitter Marian Kaljouw. “En wat dus nodig is om in een krappe arbeidsmarkt nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden te werven en de huidige collega’s te behouden. Hoewel nog meer onderzoek nodig is naar de effecten van verpleegkundige zorg op de patiëntenzorg en de samenhang met de bedrijfsvoering in zorginstellingen, laat de pilot zien dat de formule van Excellente Zorg bruikbaar is.”

Patiënt

Anders dan in de Amerika nemen aan Excellente Zorg ook instellingen uit andere sectoren dan de ziekenhuiszorg mee. “Het nu ontwikkelde instrument met de drie pijlers heeft de potentie om naast essentiële zaken voor de patiënt, ook te achterhalen welke verpleegkundige en organisatorische aspecten van belang zijn voor excellente zorg voor de patiënt”, stelt manager Marjolein de Booys van de NPCF. V&VN en de NPCF willen Excellente Zorg zo snel als mogelijk verder ontwikkelen. Hiertoe is een tweede groep instellingen aangezocht.

Content

Tevredenheid overheerst ook bij de deelnemende instellingen. In een reactie laten de Santeon-ziekenhuizen weten “content” te zijn met de informatie uit dit onderzoek. De methode zal daarom verder worden gebruikt om de organisatiecultuur aan te scherpen. Bij de presentatie van de pilot-resultaten op donderdag 3 juni in Nieuwegein was er ook lof van andere stakeholders. Bestuursvoorzitter Diana Monissen van De Friesland Zorgverzekeraar beloofde het project nadrukkelijker onder de aandacht te brengen bij aanbieders in het eigen werkgebied. Topambtenaar Theo van Uum benadrukte het belang dat VWS hecht aan verdere specialisatie en verzwaring van verpleegkundige opleiding en de rol die Excellente Zorg daarbij kan spelen. Hoofdinspecteur Jenneke van Veen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die eind dit jaar afscheid neemt, beloofde het concept met klem aan te bevelen bij haar opvolger.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Riche

8 juni 2010

Dat geldt overigens niet alleen voor beter opgeleiden, maar vaak zie je mensen die helder commuiceren, hèt beter doen..

Anonym

8 juni 2010

misschien gaat dit ook wel op voor politici...

Lowik

8 juni 2010

Bestaan er ook "on"geschoolde verpleegkundigen?

Top