ACTUEEL

Instrument signaleert oog- en oorproblemen ouderen

Dankzij een laagdrempelige signalering is het mogelijk om oog- en oorproblemen bij ouderen aan te pakken. Kennisinstituut het PON heeft op basis van een onderzoek bij vijf verpleeg- en verzorgingstehuizen en bij thuiswonende ouderen een instrument ontwikkeld om de problemen te signaleren.

Uitdaging voor bestuurders

Wegens een gebrek aan aandacht en tijd worden de oog- en oorproblemen vaak niet opgepakt. Een gemiste kans, vindt het PON. “Voor bestuurders van zorginstellingen een kans om met stip te stijgen in waardering van haar bewoners en hun familie. De kwaliteit van leven kan enorm verhoogd worden, vaak tot verrassing van alle betrokkenen”, aldus Trude Rietveld namens de organisatie.

Wake up call

Bij bijna twee derde van de bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen is een verbetering van het gehoor mogelijk en voor veertig procent een verbetering van het zicht. De percentages voor thuiswonende ouderen liggen iets lager dan bij de tehuisbewoners: een verbetering van het gehoor is voor 33 procent mogelijk en een verbetering van het zicht voor 40 procent. “Deze wake up call is belangrijk, omdat het fenomeen momenteel absoluut niet hoog op de prioriteitenlijst staat”, vertelt Rietveld.

Instrument en scholing

Het PON heeft een scholing en een instrument (vragenlijst) ontwikkeld voor verzorgenden en verpleegkundigen in wooncentra en consultatiebureaus en ouderenadviseurs en –bezoekers. Rietveld: “De uitleg bij de antwoorden van het signaleringsinstrument geeft voldoende handvatten om de oudere bij de juiste instantie terecht te laten komen. Soms is een bezoek aan de opticien voldoende, soms aan de huisarts of de KNO-arts.” De scholing is erop gericht deze mensen vertrouwd te maken met het instrument en hen tips en handvatten te geven om problemen met horen en zien sneller op te signaleren.

>> Skipr op Twitter <<

Twitteren over Skipr en de zorg?
Gebruik #Skipr en volg Skipr op Twitter.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top