ACTUEEL

B-segment levert ziekenhuizen één miljard op

Ziekenhuizen springen er goed uit dankzij de uitbreiding van het B-segment. Hogere prijzen en een dito rentevergoeding voor kapitaallasten in het B-segment hebben de totale opbrengsten met één miljard euro opgeschroefd. Dat constateert accountantsbureau Deloitte.

Positief resultaat

Procentueel zijn de opbrengsten ten opzichte van 2008 met acht procent gestegen. Het totale resultaat is met zo’n veertig procent zelfs nog harder gestegen tot 290 miljoen euro. De stijgende resultaten betekenen ook dat een kleiner aantal ziekenhuizen in de rode cijfers zit. In 2009 heeft 92 procent van de ziekenhuizen het boekjaar met een positief resultaat afgesloten. In 2008 bedroeg dit percentage nog 88 procent.

Rentevergoeding

Deloitte wijt de resultaatstijging aan de uitbreiding van het B-segment. De reële prijzen in het B-segment vallen hoger uit dan de schoningsprijzen in het A-segment.  Binnen het B-segment geldt bovendien een normatieve vergoeding van de kapitaallasten die met 12,5 procent ruim drie punten hoger ligt dan de huidige kapitaallastenvergoeding. Tot slot denkt Deloitte ook dat eerdere bezuinigingen nu hun vruchten afwerpen. In 2008 zijn door de overheid relatief hoge generieke kortingen opgelegd. Naar aanleiding hiervan hebben ziekenhuizen bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd die in 2009 een effect hebben gehad op de exploitatie. Door de positieve resultaten in combinatie met de herwaardering van de vaste activa is het eigen vermogen toegenomen van 2,4 miljard euro in 2008 naar 2,7 miljard euro in 2009.

Kanttekeningen

Deloitte plaatst kanttekeningen bij de gunstige resultaten van de ziekenhuizen. Zo zijn de gunstige effecten van de overgang naar het B-segment van tijdelijke aard. Ook hebben ziekenhuizen kunnen profiteren van toevallige omstandigheden als een lage rentestand en dus lage rentekosten. Weliswaar is het financiële weerstandsvermogen gestegen, dit geeft de ziekenhuizen nauwelijks armslag aangezien dit geld gereserveerd moet worden voor toekomstige investeringen. Opvallend is dat er nauwelijks nieuwe investeringen worden gedaan. Met twee miljard euro is het investeringsniveau in 2009 gelijk aan 2008 en daarmee nog altijd 300 miljoen euro lager dan in 2007.

Overschotten

In het onderzoek adviseert Deloitte ziekenhuizen om als risicomarge meer spek op de botten te kweken. “Meer dan voorheen zullen ziekenhuisbestuurders voor hun financiële planning een verband moeten leggen tussen de (meerjaren)exploitatiebegroting, investeringsbegroting en liquiditeitsbegroting”, aldus Adriaan Lieftinck en Paul Retra van Deloitte. “Hierbij zal dan uitdrukkelijk rekening moeten worden gehouden met te realiseren overschotten ten behoeve van toekomstige investeringen. Het resultaat op kapitaallasten zal dan ook ‘gereserveerd’ dienen te worden.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top