ACTUEEL

Demissionair kabinet snijdt diep in de zorg

Het demissionaire kabinet is het eens geworden over een pakket maatregelen om de overschrijding van de zorgbegroting te beteugelen. Het kabinet wil honderden miljoenen euro’s terug halen bij de medisch specialisten en ziekenhuizen. Ook gaan de eigen bijdragen omhoog en worden medicijnen als de pil niet langer vergoed.

Gat

De komende jaren wordt er in de zorg 1,4 miljard euro meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door onder meer een forse overschrijding bij de medisch specialisten, de tandartsenzorg, de ziekenhuizen, de paramedische zorg als ook de AWBZ. Het kabinet heeft op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid besloten om ook al is het demissionair nu maatregelen te nemen, omdat een volgend kabinet anders met een gat in de begroting wordt opgezadeld.

Terughalen

Het kabinet wil allereerst door middel van kortingen honderden miljoenen euro’s bij de ziekenhuizen en medisch specialisten terug halen. Daarnaast wordt het budget voor de langdurige zorg, de AWBZ, met  287 miljoen euro verminderd. Het kabinet denkt daarnaast 40 miljoen euro te kunnen besparen door zorgaanbieders consequent  volgens zorgstandaarden te laten werken. Veiliger werken en stepped care moeten samen nog eens 45 miljoen euro opleveren. Stepped care betekent bijvoorbeeld  dat dotterbehandelingen worden uitgesteld zolang hartfalen met medicijnen te behandelen is.

Eigen bijdrage

Het kabinet noemt het “onvermijdelijk” dat mensen voor bepaalde vormen van zorg een eigen bijdrage gaan betalen. Zo komt er een eigen bijdrage van tien euro voor logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Voor fysiotherapie en oefentherapie komen meer behandelingen voor eigen rekening van de patiënt: twaalf in plaats van negen. Bij elkaar moeten deze maatregelen 60 miljoen euro opleveren. Ook de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg wordt uitgebreid. Tot nu toe gold al wel een eigen bijdrage voor de zogenaamde psychologische zorg eerste lijn, maar nog niet voor de duurdere tweede lijn. Hiervoor wordt in 2011 een eigen bijdrage van 175 euro per behandeling van maximaal een jaar ingevoerd. Voor goedkopere behandelingen geldt een lagere eigen bijdrage van 80 euro. Het kabinet denkt hiermee de prikkel om te snel naar de tweede lijn door te verwijzen, omdat daar nu geen eigen bijdrage geldt, weg te nemen. Een en ander moet 110 miljoen euro opleveren.

Langdurige zorg

In de langdurige zorg gaan mensen die in een instelling verblijven een minimale eigen bijdrage van 400 euro per maand betalen. Deze minimale eigen bijdrage is, zo stelt het kabinet, niet hoger dan de bijdrage zoals die nu geldt voor mensen met een inkomen op sociaal minimum. De uitbreiding van de eigen bijdrage in de langdurige zorg levert 80 miljoen euro op.

Pakketmaatregelen

Het kabinet grijpt ook in in het basispakket en bespaart daarmee 173 miljoen euro. Zo verdwijnen anticonceptiemiddelen uit het basispakket. Meisjes en vrouwen jonger dan 21 jaar worden hiervan uitgezonderd. Ook de mondzorg voor achttien tot 21-jarigen verdwijnt uit het basispakket. Verder komen hulpmiddelen als de rollator, krukken en looprekken voortaan uit het basispakket en mogen antidepressiva nog maar beperkt worden voorgeschreven.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

22 juni 2010

*ahum* rollators e.d. gaan uit het basispakket....

Anonym

22 juni 2010

Wanneer gaan ze snijden in eigen inkomen ? Dat levert veel meer op !

Een veelvoud van wat er nu wordt gesuggeerd. Prestatie loon voor parlementariers.... daar ben ik voor.

Anonym

22 juni 2010

En het is opeens zover: stepped care. Ambtenaren, niet de cardioloog, gaan bepalen welke behandeling u krijgt. Ik zou dat voor mezelf onacceptabel vinden. Advies: altijd een second opinion (en desnoods) behandeling in het buitenland gaan vragen.

KOOPMAN

22 juni 2010

Ingrijpende beslissingen; zeker die gericht zijn op langdurige verpleging en begeleiding. Tips: (1) Er moet ook een prikkel komen om het te laat doorverwijzen naar de tweede lijn te verminderen; er is immers niets beter dan de meest effectieve behandeling zo snel mogelijk. Daarom meer samenwerking tussen eerste en tweede lijn qua diagnostiek. (2) als verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten taken verrichten die ook nog door artsen of Gz psychologen worden verricht dient het uurtarief hetzelfde te zijn; de taak moet bekostigd worden en niet de opleiding of status.

Columbus

22 juni 2010

Rijke mensen leven langer dan arme. Rijken hebben meer geld om een betere zorg te betalen. Nu is het overal bij betalen en verder uitkleden van de zorgverzekering. Dat kan niet anders dan een smerige achteruitgang genoemd worden.

Was het de vooruitgang die mensen langer liet leven, nu is het opeens een probleem geworden. Een onbeschaafde reactie om het welzijn en leven te verbeteren en daarna alles terugdraaien omdat het zogenaamd niet te betalen is. Betalen is een kwestie van keuzes. En de politiek kiest voor de burger een dure vliegvakantie in de zomer, een lekkere wintersportvakantie in de winter, twee auto's voor de deur en nog wat overbodige welvaartsduivels. Want geld is er genoeg. Maar men wil het niet voor de gezondheid uitgeven. Althans niet voor de minder goed bedeelden. Want wat de politiek nu nastreeft is het oude kapitalistische systeem. De rijken komen niets te kort, leven langer en genieten van de oude dag. De armen stoppen met werken omdat ze dood gaan.

Even nadenken en dan komt de vraag: waarom klagen de Chinezen of Indiërs nooit over onbetaalbare zorg en onbetaalbare oudedagvoorzieningen. Heel Afrika heeft daar ook geen last van.

En waarom dat zo is??? Omdat er geen voorzieningen zijn.

En daar streeft de kapitalist ook naar om het hier zo ver te krijgen. Want de tweedeling is al lang ingezet. De rijken hebben helemaal geen last van de zogenaamde crisis. Die krijgen er steeds meer centen bij en de massa moet "hervormd" worden. Hervormen, een nieuwe benaming voor verder uitmelken. Want het is nooit anders geweest dan dat de rijke kapitalist zowel in slechte als in goede tijden altijd rijker wordt.

En als het de spuigaten uitloopt gooien ze er maar een oorlogje tegen aan om het werkvolk aan de slag en onder de duim te krijgen.

Nu zit men de hele zorg te slopen. Daarmee lost men het probleem van de vergrijzing op. Want hoe armer, hoe sneller ze dood zijn. Welke minimumloner kan de eerste 12 fysiobehandelingen zelf betalen? Dat is zowat 700 euro.

In Amerika zit er eentje te proberen om iedereen een ziektekosten verzekering te bezorgen. Hier in Nederland is het zo geregeld dat er honderdduizenden niet meer verzekerd zijn vanwege de lage inkomsten en de hoge premies.

En dat is dan het beleid van een deels Christlijke regering. Die hebben het "heb uw naasten lief" gemakshalve uit hun filosofie gehaald. Ze hebben het aangepast: heb u naasten lief, tenzij die arm zijn.

C.de Groot

23 juni 2010

Een eigen bijdrage, Waar heb ik dat meer gehoord. Was er ooit de eigen bijdrage bij de huisarts. Waren toen niet de administratie kosten hoger dan de opbrengst ? Is er al niet voldoende administratieve last in de zorg. De zorg gaat kapot aan registratie.

Dokelaar

24 juni 2010

Toen minister Klink een budgetaire maatregel aankondigde voor het beroep psychiater schreeuwde de GGZ moord en brand.Via een rechtszaak probeerden de psychiaters minister Klink toenmalig een halt toe roepen, maar die zaak hebben ze verloren.http://www.telegraaf.nl/binnenland/4199408/__Klink_voor_de_rechter_gedaagd__.html?p=7,2Wat opvalt in die zaak is dat de psychiaters als verweer opvoerden dat de maatregel zou leiden tot "slechtere kwaliteit zorg" omdat er gekort zou moeten worden op personeel. En de directeur van GGZ Nederland zei dat psychiaters er niets aan kunnen doen dat er "steeds meer patiënten" zijn.Hoe vreemd was het om vervolgens nog geen 3 maanden later een MILJOENEN kostende nationale propaganda campagne van start te zien gaan onder de naam www.1opde4.nl, met volgens de Reclame Code Commissie misleidende berichten waarin de drempel voor psychiatrische zorg wordt verlaagd (waardoor dus een grotere instroom ontstaat...)http://www.psy.nl/meer-nieuws/meer-nieuws/nieuwsbericht/article/advertentie-ggz-nederland-misleidend/Psychiatrie moet aan banden, dat bespaart op termijn miljarden. Het is niet goed wat psychiaters doen.

Top