ACTUEEL

Kwaliteitsinstituut CBO vraagt faillissement aan

Het  Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO heeft faillissement aangevraagd. Volgens de raad van bestuur en de raad van toezicht is er onvoldoende financieel perspectief voor de stichting. De rechtbank in Utrecht wijst dinsdag  een curator aan.

Negatief resultaat

In een korte verklaring laat het CBO weten dat het ondanks grote inspanningen niet is gelukt om een solide financiële basis voor het CBO te creëren. Het aantal betaalde opdrachten is onvoldoende om een sluitende exploitatie mogelijk te maken. Ook ingrijpende kostenreducerende maatregelen, waaronder ontslagen, hebben onvoldoende effect gesorteerd. Daardoor is een negatief eigen vermogen ontstaan en wordt voor heel 2010 een aanzienlijk negatief bedrijfsresultaat voorzien.

Doorstart

“Helaas is een faillissement onvermijdelijk. Het CBO behoort tot de kern van de kennisinstituten op het terrein van kwaliteit van de zorg”, reageert bestuursvoorzitter Gert Siemons. Wel wordt er ondanks de slechte resultaten en het faillissement gewerkt aan een doorstart. Gezien de grote behoefte aan kwaliteitsverbetering in de zorg zijn hier volgens Siemons kansen toe. “Het is van het grootste belang dat de kennis en expertise van het CBO behouden blijft”, aldus Siemons. “Daarom wordt hard gewerkt aan een mogelijke doorstart met een serieuze partner.”

Prismant

CBO is niet het eerste gerenommeerde kennis- en onderzoeksbedrijf in de zorg dat in korte tijd failliet is gegaan. In oktober 2009 viel het doek voor Zorgconsult Nederland. In februari van dit jaar vroegen Prismant en partners CC Zorgadviseurs en de Walvis Groep surseance van betaling aan.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

4 oktober 2010

Het CBO, oorspronkelijk opgericht voor intercollegiale toetsing door medische specialisten, is medeverantwoordelijk voor het hoge aantal slachtoffers van medische fouten in Nederland:

ongeveer 20 personen overlijden per dag en ongeveer 20 personen worden per dag invalide door medische fouten in ziekenhuizen in NL.

Het CBO bestaat 30 jaar, dus het betreft duizenden personen.

Het failliet van het CBO staat symbool voor het moreel failliet van de Nederlandse gezondheidszorg, die weigert om zijn resultaten openbaar te maken

Het CBO heeft geweigerd om slachtoffers van medische fouten, die structureel vrijwel geen eerlijke informatie en geen herstelbehandeling krijgen van artsen uit angst voor reputatieschade, te helpen.

CBO exit: terecht!

Anonym

4 oktober 2010

Jammer dat een dergelijk bedrijf ter ziele gaat. De kwaliteit in de Nederlandse gezondheidszorg kan nog op diverse manieren verder worden verbeterd. Hopelijk wordt er nog een weg gevonden om -wellicht in afgeslankte vorm of samen met een partner- verder te gaan.Overigens kan ik niet bevatten dat een patiëntenvereniging als SIN een dergelijke reactie heeft wanneer een instituut als het CBO dat zich inzet voor de verbetering van de zorg ter ziele gaat. Erg kortzichtig.

Anonym

5 oktober 2010

Erg vervelend voor alle betrokkenen. Het is idd duidelijk dat CBO beschikt over veel kennis maar de organisatie heeft de veranderingen in de markt onvoldoende begrepen, en bleef daarom in het verleden steken. Moderne partijen zoals Plexus, SiRM, Gupta en zelfs IQ Health Care werken voor de nieuwe spelers (zoals de zorgverzekeraars) en zijn daardoor ook aantrekkelijk voor VWS.Verder heeft het CBO vanuit internationale wetenschappelijke kringen vroeger veel complimenten gekregen, maar krijg ik van buitenlandse onderzoekers vaker de vraag waarom het CBO zich zo conservatief opstelt als het gaat om uitkomstindicatoren. Het eens verworven respect lijkt ook daar tanende. Ik kan alleen maar raden dat dit het gevolg is van de organisatiestructuur waardoor het CBO erg afhankelijk is van de medisch specialisten en in mindere mate van de ziekenshuizen. Misschien biedt dit faillissement de mogelijkheid om los te komen van die partijen en opnieuw een positie te kiezen in de markt. Het is spijtig dat deze conclusie niet eerder is getrokken.

Partners CC Zorgadviseurs

5 oktober 2010

Met zo’n bericht zie je hoe snel veranderingen in de tijd gaan! Want inderdaad eerder dit jaar maakten wij een periode door van surseance en faillissement. Gelukkig kunnen we daar inmiddels op terugkijken en vaststellen dat de doorstart per 1 april 2010 CC Zorgadviseurs goed heeft gedaan. Nu zijn wij met zo’n 25 adviseurs weer actief in de zorg en terug naar de kern van ons werk gericht op het ondersteunen van zorginstellingen en welzijnsorganisaties.

Wij wensen de mensen van CBO sterkte toe in deze spannende tijden en wensen hen een toekomst toe waarin de aandacht voor kwaliteit van de zorgverlening een plek weet te behouden!

Partners CC Zorgadviseurs

Den Broeder

5 oktober 2010

Begin 2007 kreeg CBO de opdracht om een multidisciplinaire richtlijn te maken voor CVS.Binnen een jaar ontstond er ruzie tussen de experts in de kerngroep en CBO bleek daar geen raad mee te weten. In plaats van met de ME/CVS Vereniging als direct belanghebbende te overleggen sprak men alleen nog maar met de dwarsliggers.Na twee jaar stilstand kwam CBO met een voorstel voor een herstart waarin deze dissidenten werden beloond en alle afgesproken uitgangspunten overboord werden gezet. Tegelijk kregen de patiënten zonder enige aanleiding slechts een bijrol, in strijd met de eigen principes van CBO.Ik zal om CBO niet treuren.Op persoonlijke titel,Drs. Guido den Broeder

Voormalig werkgroeplidwww.me-cvsvereniging.nl

Zwart

15 oktober 2010

Erg jammer dat dergelijke instituten failliet gaan. Blijkbaar zit er toch iets niet goed in dergelijke instellingen, want er liggen vragen genoeg over kwaliteitsverbetering binnen de zorginstellingen. Net als onze oude collega's van CC Zorgadviseurs is ook Walvis ConsultingGroep er met succes in geslaagd op eigen kracht het faillissement met Prismant achter zich te laten en de zorgmarkt opnieuw te bedienen m.b.t. kwaliteitsvraagstukken.

Kraaijenbrink

16 oktober 2010

Ik was lid van de Commissie Cliëntenparticipatie multidisciplinaire richtlijenen in de GGZ. Geconstateerd werd dat het CBO de eigen opgestelde richtlijnen voor het ontwikkelen van een GGZ richtlijn in de werkgroepen met voeten trad. Ik heb geen oordeel over het CBO Instituut als geheel. De CBO mensen waar we mee te maken had waren niet professionaal en negeerden geheel de inbreng van cliëntenzijde bij de richtlijn eetstoornissen. De richtlijn deed uitspraken die op gespannen voet stonden met de Australische, Engelse en Amerikaanse richtlijn eetstoonissen. Conform de CBO richtlijn voor ontwerp van een richtlijn mag dat mits daar een motivering voor gegeven wordt. dat werd niet gedaan.Het CBO mangemenet liet het wel gebeuren. Een klachtenprocedure ontbrak volgens mij ook.Over de gang van zaken bij de richtlijn eetstoornissen is een zwartboek verschenen dat aan diverse instanties is aangeboden

Top