ACTUEEL

Moeizame schoning drijft winst ziekenhuizen op

De Nederlandse ziekenhuizen hebben in 2009 een financieel topjaar gehad. De totale omzet steeg met 7,5 procent. Dankzij deze omzetgroei konden de ziekenhuizen een winst van 284 miljoen euro aan hun eigen vermogen toevoegen. De financiële prestaties worden echter niet geschraagd door groeiende productiviteit of kostenbeheersing, maar vooral door onrealistische schoningsprijzen. Dit constateert adviesbureau Gupta Strategists.

Groeiend gat

Uit het Gupta-rapport De Donkere Kamer van Damocles blijkt dat de financiële ontwikkeling van de ziekenhuissector steeds verder uit de pas loopt met die van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Als de ziekenhuisomzet zich met de krimpende economie had mee ontwikkeld, zo stellen Gupta Strategists, dan was de omzet met 1,3 miljard gedaald. Die omzet is echter gestegen met 1,2 miljard euro. In macro-economische termen is er dus sprake van een gat van 2,5 miljard euro.

Kostenstijging

Volgens Gupta zijn de ziekenhuizen naast meer, ook duurdere zorg gaan leveren. Als gevolg van hogere lonen, ICT, dure medicijnen en nieuwe behandelmethoden stegen de kosten met 3,8 procent. Daarbij is de arbeidsproductiviteit voor eerst in lange tijd niet gestegen.

‘Kunstmatig’

De financiële prestaties van de ziekenhuizen vallen volgens Gupta “kunstmatig hoog” uit. Dit is met name te wijten aan de uitbreiding van het B-segment. Als gevolg van de bijhorende opschoning van het A-segment ontvangen de ziekenhuizen dubbele betalingen. Gupta schat dat het hierbij om een bedrag van 300 miljoen euro gaat.

Concurrentie

Een andere opvallende bevinding is dat groeiende concurrentie tussen ziekenhuizen niet gepaard gaat met een hogere zorgconsumptie, zoals vaak verondersteld wordt. In gebieden met sterke concurrentie ligt de zorgconsumptie rond het landelijk gemiddelde. Uitzondering zijn de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Mobiliteit

Gupta ziet ook een groeiende mobiliteit onder patiënten. Een aantal ziekenhuizen won zodoende fors marktaandeel, terwijl één ziekenhuis zijn marktscore met bijna acht procent zag dalen. Het verloop van patiënten is vooral terug te zien bij ziekenhuizen met aan elkaar grenzende werkgebieden. De IJsselmeerziekenhuizen verloren patiënten aan de ziekenhuizen in Sneek, Harderwijk en Almere. Het Máxima MC verloor patiënten aan het Catharina-ziekenhuis.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

immink

19 oktober 2010

Onrealistische schoningsprijzen is dat deftig nederlands voor windhandel?

Zwier

19 oktober 2010

Dit lijkt me het beste bewijs dat zorg en markt niets met elkaar van doen (horen) te hebben.

Hoek

19 oktober 2010

Altijd al gedacht dat een krimpende economie mensen ziek maakt!

Hoefsmit

19 oktober 2010

Opmerkelijk dat Zwier in reactie #2 deze conclusie trekt terwijl in het artikel juist het tegenovergestelde wordt gesteld? Er staat: "Een andere opvallende bevinding is dat groeiende concurrentie tussen ziekenhuizen niet gepaard gaat met een hogere zorgconsumptie, zoals vaak verondersteld wordt." Je zou eerder kunnen concluderen dat het hele gerommel door de overheid in het A segment de mogelijkheid creëert om meer te verdienen met een ziekenhuis zonder de productie te laten stijgen.

Anonym

19 oktober 2010

In 2009 hebben ziekenhuizen gemiddeld 1,5% winst gemaakt. Als er sprake zou zijn van een markt dan toch van een zeer ongezonde markt. 1,5% winst is veel te weinig om in de toekomst investeringen te kunnen doen of vreemd vermogen aan te trekken, zeker in een geldmarkt waar schaarste heerst.Wellicht zijn de tarieven in het verleden juist te laag geweest en is dat een verklaring voor de stijging van de omzet. Dit wil overigens niet zeggen dat er nog veel te winnen is op het gebied van efficiency.De wens van de patiënt speelt echter ook een rol. Er zullen maar weinig mensen zijn die een efficiënte behandeling verkiezen boven een dure behandeling als het om de eigen gezondheid gaat. Zolang de patiënten om dure, nieuwe technieken vragen en ook milde kwalen weigeren te accepteren zullen de kosten van de zorg alleen nog maar groeien.

Top