ACTUEEL

NPCF waarschuwt voor gekunsteld toezicht

Patiëntenorganisatie NPCF waarschuwt voor een nodeloos ingewikkeld toezicht  in de zorg. De NPCF ziet dan ook weinig in de beroepsmogelijkheid bij de Ondernemingskamer.De NPCF reageert hiermee op het recente rapport van de Raad voor de Volksgezondheid (RVZ), waarin de raad verband legt tussen de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van bestuur en toezicht. De RVZ vindt dat met name medisch specialisten beter verantwoording moeten afleggen. Atie Schipaanboord, directeur Beleid & Innovatie van de NPCF, juicht deze aanbevelingen toe. “De positie van de directie, maar ook die van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is volstrekt onduidelijk. Dat hebben we ook bij de IJsselmeerziekenhuizen kunnen zien toen de verantwoordelijkheid voor de luchtkwaliteit in operatiekamers heen en weer werd geschoven. Over die verantwoordelijkheid moeten heldere afspraken worden gemaakt. Het RVZ-advies is daarvoor een goede basis.”

Laagdrempelig

De NPCF plaatst vraagtekens bij de suggestie om de Ondernemingskamer de mogelijkheid te geven op verzoek van patiënten bindende uitspraken te doen over het functioneren van de Raad van Toezicht. “Patiënten hebben baat bij een laagdrempelige klacht- en geschillenregeling als het gaat om zorgverlening”, aldus Schipaanboord. “Het is de vraag of de gang naar de Ondernemingskamer de meest aangewezen weg is.”

Geen rol voor Orde

Ook heeft de NPCF kritiek op het idee van de RVZ om specialisten verantwoording te laten afleggen aan  de Orde van Medisch.  “Als belangenorganisatie van medisch specialisten lijkt de Orde me niet de meest aangewezen organisatie om verordeningen omtrent de verantwoording uit te vaardigen,” aldus Schipaanboord. Zij denkt eerder aan een onafhankelijke organisatie die zich met de ontwikkeling van normen gaat bezighouden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top