ACTUEEL

Overbehandeling kost honderden miljoenen

Overbehandeling kost honderden miljoenen

Naar schatting wordt een half tot één miljard euro per jaar verspild aan operaties die medisch niet noodzakelijk zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Plexus in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. Het NOS-programma Nieuwsuur berichtte zaterdagavond over het onderzoek.

Verschillen

Uit het onderzoek blijkt dat het ene ziekenhuis bij een bepaalde aandoening veel vaker tot operatieve behandeling overgaat dan het andere ziekenhuis. Zo worden in de ene regio vijf keer zoveel prostaatoperaties uitgevoerd als in andere regio's. Hetzelfde geldt voor hernia: de kans op operatieve behandeling is in Zeeland veel kleiner dan in bijvoorbeeld de omgeving van Eindhoven of Arnhem. Vergelijkbare regionale verschillen zijn er bij als staar of ontstoken amandelen. Deze verschillen zijn volgens de onderzoekers niet te verklaren op basis van leeftijd of sociaaleconomische status van patiënten.

Ter discussie

Als dokters in bepaalde regio’s meer opereren dan het landelijk gemiddelde, wijst dat op overbehandeling: onnodige ingrepen die onnodige zorgkosten met zich mee brengen. “Dat betekent dat er mensen worden geopereerd die dat eigenlijk niet nodig hebben”, aldus Plexus-onderzoeker Mark Berg tegenover de NOS. “Dat kost geld en dat geld hebben we niet. Het is dus heel erg belangrijk dat we operaties die niet zijn geïndiceerd en wel een risico hebben, ter discussie stellen. Dat kan niet.”

Richtlijnen

De onderzoekers pleiten voor duidelijke richtlijnen voor artsen die voorschrijven wanneer wel en wanneer niet mag worden geopereerd. Als artsen die richtlijnen negeren, zouden ze financieel gestraft moeten worden. Zorgverzekeraars zouden kunnen afspreken dat een ingreep alleen vergoed wordt als de indicatie voor de ingreep goed onderbouwd is. “Een arts wordt nu betaald afhankelijk van het aantal behandelingen dat hij doet”, zegt Roelof Konterman, directeur Zorg van verzekeraar Achmea. “Ik zou heel graag willen dat een arts wordt betaald op basis van het resultaat dat hij levert. Die prikkel zit er nu niet in. Daar zijn we heel erg voor om dat te gaan doen."

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

12 december 2010

De vraag is natuurlijk of in sommige regio's patienten niet worden onderbehandeld. Ik stel een systeem voor waarin verzekeraars worden gestraft voor onderbehandeling van hun premiebetalende patienten. Ik zou er erg voor zijn om dat te gaan doen.

Aanname dat het overbehandeling betreft, is natuurlijk koren op de molen van verzekeraars en zorg-saneerders. Voor iedere operatie-indicatie bestaan richtlijnen die zijn vastgesteld door wetenschappelijke verenigingen op basis van wetenschappelijke consensus en op basis van inhoud in plaats van kosten. Voor iedere patient kan worden nagegaan of aan deze criteria wordt voldaan.

En wat zijn de kosten als er niet geopereerd wordt? Half jaartje fysiotherapie, paar maanden thuis ziek op de bank, emmers vol pillen, een leger alternatieve genezers die een poging wagen....

Neem een hernia operatie. Normaal wordt er pas geopereerd als mensen meer dan 6 weken pijn hebben en ze hierdoor duidelijk worden beperkt. Daarnaast moeten pillen en fysiotherapie onvoldoende helpen. En uiteindelijk verdwijnt de hernia vanzelf...na 3 weken...na een jaar...wie zal het zeggen? Neem maar van mij aan dat je om z'on operatie smeekt als je niet meer kunt liggen en niet meer kunt staan en stoned bent van de medicatie.

Hoe dan ook. Ik vertrouw mijn dokter veel meer dan de directeur van Achmea als het gaat om de keuze welke operatie er moet plaatsvinden. En desnoods rij ik van Zeeland naar Eindhoven.......

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

12 december 2010

SIN-NL bepleit al jaren voor resultaatsgericht betalen door de zorgverzekeraars, alsmede voor het toesturen van de declaraties van artsen en ziekenhuizen naar de zorgverzekerden, ter controle. Nu zijn patienten vogelvrij en zijn de kosten van gezondheidszorg onnodig hoog, dankzij ons falend zorgsysteem.
Harry Molendijk "Mr Patientsafety" zei ons in 2008: richtlijnen gooien we in de kast. In 2009 zei hij : het kan 25 jaar duren voordat artsen aan slachtoffers van medische fouten eerlijke informatie en herstelbehandeling geven. De Inspectie Gezondheidszorg blijft zwijgen en houdt de vrolijk declarerende collega-medici de hand boven het hoofd, onder het toeziend oog van VWS.
Maar wellicht gloort er toch hoop aan de horizon....

Jansen

12 december 2010

De kanttekening op pagina 34 van het rapport spreekt voor zichzelf. De goed verstaander begrijpt wat Plexus wil zeggen: de opdrachtgever wil wat en dat zal hij krijgen maar met wetenschappelijk verantwoorde aanhalingstekens en maar hopen dat het journaille het rapport niet helemaal doorleest maar enkel de conclusies.

3.6. Stap 6: Extrapolatie naar macroniveau
Om te komen tot een inschatting van het totale besparingspotentieel op macroniveau bij het terugdringen van variatie is het noodzakelijk om de resultaten van de vier geanalyseerde aandoeningen te extrapoleren.
Methodologisch zijn hierbij drie belangrijke kanttekeningen te stellen. Ten eerste gaat het in dit onderzoek om slechts een klein deel van het totale macrobudget (de hier geanalyseerde aandoeningen zijn bij elkaar goed voor ongeveer 3% van de totale ziekenhuisomzet). Ten tweede gaat het in dit onderzoek om electieve zorg, en zijn aandoeningen geselecteerd waarbij alpraktijkvariatie werd verwacht. Ten derde betreft het aandoeningen waar uitsluitend sprake is van overbehandeling in de toepassing van operatieve ingrepen. Extrapoleren naar andersoortige aandoeningen zal dan ook gepaard gaan met grote onzekerheidsmarges.
Gegeven het belang van deze onderzoeksvraag is gepoogd – met de hierboven aangegeven kanttekeningen – om de vraag toch te beantwoorden. Hiertoe is allereerst de ziekenhuiszorg ingedeeld in „clusters? met een vergelijkbare mate van gevoeligheid voor praktijkvariatie. Vervolgens is er, op basis van literatuur en eerdere studies, een inschatting gemaakt per cluster van de mate van praktijkvariatie en de kans op eventuele onderbehandeling. Deze uitkomsten vormen uiteindelijk de basis voor het berekenen van het macro-effect.

=====

Plexus vergelijkt appels met peren. Heeft Plexus ook gekeken naar de verschillen in honorering van de medici en welk effect dat zou kunnen hebben op de productie?

In Engeland zijn alle medici in loondienst van de staat, de NHS. Inclusief een bonus voor goed presteren. Of onder goed presteren wordt verstaan zo min mogelijk opereren mag een ieder voor zich vaststellen. De bonus is inmiddels wel vast onderdeel geworden van het salaris.

Ook in Denemarken en Zweden zijn de artsen in loondienst. In Belgie, Frankrijk en Zwitserland niet.

De Nederlandse politiek en ambtenarij wil geen NHS introduceren in Nederland. Merkwaardig omdat Plexus juist de NHS als referentie neemt voor laagste kosten.

Wel de lusten van een lage productie en lage schadelast maar niet de kosten van een NHS? Hoeveel uren maken de engelse specialisten? 36 uur zoals een ambtenaar?

Rapport van Plexus rammelt aan alle kanten en heeft een zuiver politieke en ambtelijke lading. Timing van publicatie is niet toevallig juist nu.

Een goed advocaat van de Orde weet hier wel raad mee.

Jansen

13 december 2010

9.4. Meten uitkomsten van zorg
Voor het type aandoeningen dat in dit onderzoek centraal staat zou het meten van het patiëntenresultaat na de interventie standaard dienen te zijn. Er zijn reeds veel instrumenten beschikbaar voor dit type metingen – meting van de visuele functie, van rugpijn, enzovoort – die objectief vaststellen of en hoe de klacht verminderd is door de interventie. De combinatie van scherp letten op indicatiestelling, publiceren van praktijkvariatie-indicatoren en continue uitkomstenmonitoring geeft een krachtige methodiek om de productiviteitsprikkel van prestatiebekostiging te benutten zonder last te krijgen van de supply-induced demand bijwerking daarvan.

pagina 137. Zie hier het cynisme bij Plexus/VWS/ZN-leden. Prestatie bekostiging impliceert betaling van de behandeling na gebleken effectiviteit. Indien resultaat na behandeling niet verschilt met nul meting vooraf kan de specialist fluiten naar zijn centen.

Verenigd Koninkrijk, VK, wordt bij alle 5 aandoeningen gebruikt als referentie land. Laagste aantal ingrepen per 100.000. Laat de Orde Plexus/VWS/ZN-leden eens de vraag beantwoorden waarom zij dan niet het NHS model willen overnemen als zij dat zo goed vinden? Alle medici in loondienst, inclusief bonus voor goed presteren, en de kosten van de Zorg in Nederland gaan richting VK niveau; neerwaarts.

En er is geen discussie meer over concurrentie en marktwerking. Alle data kunnen worden gedeeld en de instelling van een Nederlandse NICE is wel heel simpel; gewoon NICE kopiëren. Rapport Plexus staat toch al vol engelse termen.

Wat zou daar nou op tegen zijn?

merhai

13 december 2010

De inzet van VWS en verzekeraars is " kostenreductie en prijsbeheersing". Dat kan door het simpel op te leggen, door marktwerking of door cijfermatige onderbouwing en (pseudo) wetenschap.
Beter nog is om het allemaal in goede harmonie te doen en de professional hun wil op te leggen met zogenaamde " onderzoeken en uitkomsten" die discussie in de publieke media oproepen .
Jansen heeft gelijk, lees het onderzoek en je ziet dat het aan alle kanten rammelt. Als professional neem ik Plexus al lang niet meer serieus.

Zwier

13 december 2010

Laten we afspreken dat we dit type onderzoek alleen serieus nemen als het niet gaat om een commercieel bureau dat een vaste afnemer is van onderzoeks- en begeleidingsopdrachten van het Ministerie van VWS. We hebben dat ooit eerder gezien met het IVA uit Tilburg. Ik zou bijna zeggen "weest op uw hoede bij onderzoek door de overheid gefinancierd", maar dat zou een miskenning zijn van de integriteit van bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer. Reputatie is alles en Plexus moet daar zo langzamerhand op gaan letten. Ik ben overigens wel benieuwd waarom een instelling als de Rekenkamer deze vraag niet voorgelegd gekregen heeft.

Anoniem

13 december 2010

En als de negatieve publiciteitsstroom onverminderd doorgaat, wil er inderdaad geen jongeling meer de zorg in, en krijgen we inderdaad de kwaliteit van zorg die past bij het budget waar de bezuinigers op uit zijn.

arts

14 december 2010

deze beweringen zijn vaag en matig onderbouwd. schandelijke tendentieuze berichtgeving in de media hierover. voor de zoveelste keer LASTER tav artsen vanuit politiek Den Haag. volstrekt inadequaat rapport van plexus, waar men kennelijk niet wordt gehinderd door enig verstand van medisch inhoudelijke zaken.

specialist in opl.

14 december 2010

"Zorgverzekeraars zouden kunnen afspreken dat een ingreep alleen vergoed wordt als de indicatie voor de ingreep goed onderbouwd is." Staat hierboven. Ergo, managed care. Ik ga hier nooit aan mee doen, zorgverzekeraar heeft NIKS te maken met mijn arts-patient relatie. Neemt nog liever ontslag en zoek wel een baan buiten de medische wereld als dit zo gaat. of in een ander land. Met mij velen vrees ik; moeten de zorgverzekeraars het maar zelf uitzoeken allemaal.

Top