ACTUEEL

Martin van Rijn invloedrijkste netwerker

Martin van Rijn invloedrijkste netwerker

De Skipr 99 wordt in 2011 aangevoerd door chief executive officer Martijn van Rijn van PGGM. Van Rijn, vorig nummer twee, verdringt daarmee bestuursvoorzitter Roger van Boxtel van zorgverzekeraar Menzis van de eerste plaats.

PGGM

PGGM is met 2,2 miljoen leden onder werknemers en oud-werknemers in de zorg en welzijn een van de grootste uitvoeringsorganisaties op pensioengebied in Nederland. In totaal heeft PGGM als institutionele belegger voor ruim 100 miljard euro aan beleggingen uitstaan. 

Netwerk Van Rijn

Door de coöperatieve structuur van PGGM onderhoudt Van Rijn een uitgebreid netwerk van contacten met stakeholders in de zorg, waaronder alle grote werkgeversorganisaties in de zorg (ActiZ, GGZ Nederland, de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)) als ook de vakbonden. Daarnaast zitten er vanwege het maatschappelijk belang van PGGM veel bestuurlijke zwaargewichten in de raad van commissarissen. Dit betekent dat Van Rijn ook multi-commissarissen, oud-politici en voormalige captains of industry als Herman de Boon, Maarten Dijkshoorn en Margo Vliegenthart tot zijn professionele netwerk kan rekenen.

Nevenfuncties

Daarnaast vervult Van Rijn ettelijke nevenfuncties die hem nadrukkelijk met zorgveld verbinden. Van Rijn is ondermeer voorzitter van de raad van commissarissen van Espria, lid van de raad van toezicht van de Rijnland Zorggroep, lid van de raad van commissarissen van bloedbank Sanquin en lid van de raad van advies de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bovendien onderhoudt Van Rijn dankzij het Seneca-netwerk van PGGM nauwe banden met een twintigtal topbestuurders uit de zorg. Via bijeenkomsten en buitenlandse reizen werkt het Seneca-netwerk in stilte mee aan de beleidsagenda in de zorg. Als oud-ambtenaar van het ministerie van VWS -in welke hoedanigheid Van Rijn nauw samenwerkte met minister Hans Hoogervorst-, geldt PvdA-lid Van Rijn als een van de wegbereiders van het geliberaliseerde zorgstelsel.

Skipr 99 - 2011

Bekijk hier de ranglijst

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 december 2010

PGGM is geen pensioenverzekeraar, de pensioenverzekeraar in de zorg is PFZW (voormalig PGGM). PGGM is slechts de uitvoeringsorganisatie voor de collectieve pensioenregelingen in de sector zorg en welzijn.

van dooren

17 december 2010

100 miljard mag ik hopen.

Anoniem

14 oktober 2011

De toegevoegde waarde van deze man voor PGGM
ontgaat mij. Een directie en een raad van toezicht is voldoende. Zijn invloed op het pensioen er ogen van PGGM
is nihil.

Een goede netwerker zal hij zeker zijn,maar die heb je primair in het bedrijfsleven nodig

Bloeddonor

5 december 2011

Ook de heer Martijn van Rijn heeft er niets aan gedaan als lid van de Raad van Toezicht van Sanquin Bloedbank om de exorbitante salarissen van de leden van de Raad van Bestuur te verlagen. Dat één lid van de RvB nu gemaximeerd inkomen krijgt, is te danken aan de ophef over de salarissen die de Landelijke Vereniging van Bloed- en plasmadonoren (LVB) blijkbaar terecht aangezwengeld heeft en met lobby bereikt heeft dat er nu maximering is. Uit Tweede Kamerstukken blijkt dat in 2008 het Kabinet besloten heeft dat de nieuwe salarisnormering voor de nieuwe bestuurders van Sanquin met onmiddellijke ingang van toepassing is vooruitlopend op het wetsvoorstel. Zo heeft de toenmalige minister A. Klink dat in 2008 opgelegd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van Sanquin.
Dat de huidige bestuurders Buunen en de Wit kunnen blijven doorgraaien tot aan hun pensioen zullen vele bloed- en plasmadonors niet langer accepteren!
Als oud top-ambtenaar van VWS had u nooit lid van de Raad van Toezicht van Sanquin Bloedbank mogen worden mijnheer van Rijn.....belangenverstrengeling!!Top