ACTUEEL

Philips en Alysis Zorggroep tekenen tienjarig contract

Philips en Alysis Zorggroep tekenen tienjarig contract

Philips en de Alysis Zorggroep in Arnhem hebben op 23 december 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de duur van tien jaar voor de levering, installatie en implementatie van beeldvormende apparatuur. Philips zal het ziekenhuis daarnaast gedurende de looptijd ondersteunen met technisch, commercieel en strategisch advies.

Toekomst

Met de samenwerking speelt de Alysis Zorggroep in op een sterk groeiende vraag naar radiologiegebonden onderzoeken en de huidige en toekomstige, krappere, financiële kaders waarbinnen ziekenhuizen moeten opereren.

Radiologisch onderzoek

Een zeer belangrijk element van het contract is dat de partijen samen gaan werken aan verregaande optimalisatie van de werkprocessen rondom radiologisch onderzoek. Alysis voorziet op basis van demografische, technologisch en medisch inhoudelijke ontwikkelingen een toename van met name radiologiegebonden onderzoeken met drie tot vijf procent per jaar. Het ziekenhuis wil het aantal patiënten dat er terecht kan voor diagnostisch onderzoek aanzienlijk vergroten en tegelijkertijd de wachttijden zo kort mogelijk houden.

Technologische ontwikkelingen

Philips gaat een groot deel van zijn totale portfolio aan beeldvormende producten en diensten aan het ziekenhuis leveren inclusief onderhoud, services en training. Het contract voorziet het ziekenhuis ook in een jaarlijkse innovatieslag van beeldvormende technieken, waarbij wordt gekeken of er relevante nieuwe technologische ontwikkelingen zijn.

Korte wachttijden

Philips biedt de Alysis Zorggroep een nieuwe dienst, waarbij men het gebruik van radiologische systemen tijdens onderzoeken gedetailleerd meet en analyseert. Uit deze meting blijkt in welke mate de capaciteit van de systemen wordt benut. Aan de hand van de uitkomsten van de meting, kan Alysis verbeteringen doorvoeren in werkwijze en protocollen, die leiden tot optimale benutting van de capaciteit van de systemen.
Alysis maakt al sinds 2009 gebruik van deze dienst voor haar MRI-onderzoek. Door optimalisatie van het werkproces en ruimere openingstijden heeft het ziekenhuis de wachttijd voor een MRI-onderzoek kunnen terugbrengen van zes naar twee á drie weken. Hierdoor is het jaarlijks aantal MRI-onderzoeken met zo'n 30 procent toegenomen. Philips en Alysis gaan deze vernieuwende meetmethode nu ook inzetten voor onder andere het CT-onderzoek.

Zorg op lange termijn


Gert de Bey, voorzitter van de raad van bestuur van de Alysis Zorggroep, is enthousiast over de samenwerking: 'De vraag naar zorg blijft stijgen, onder andere door vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieke patiënten. Ook de vraag naar radiologisch onderzoek neemt toe. Ondertussen blijven ook de kosten van zorg stijgen. Om te waarborgen dat wij de inwoners van onze regio snel kunnen blijven onderzoeken en behandelen, moeten wij ons personeel en onze middelen efficiënt inzetten. De samenwerking met Philips helpt ons hierbij. Het sluit naadloos aan bij onze innovatieve ambities dat we door de samenwerking steeds verzekerd zijn van de nieuwste technologie, die de kwaliteit van de diagnose van onze patiënten ten goede komt.'

'Ziekenhuizen willen tegenwoordig bovenal zekerheid, zekerheid over hun budget en zekerheid dat zij de beste kwaliteit zorg kunnen geven aan hun patiënten. Nu én in de toekomst. In een tijd dat de zorgvraag stijgt en de zorgkosten sterk onder druk staan, zien we dat onze rol verandert en verder gaat dan het leveren van technologie. We willen samen met ziekenhuizen kijken hoe we zorg op lange termijn betaalbaar kunnen houden,' licht Hans Bossink, directeur Philips Healthare Benelux toe.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top