ACTUEEL

Piet van den Beemt overleden

Piet van den Beemt is afgelopen donderdag 19 maart in Middelburg overleden. De grondlegger van het roemruchte model Arduin in de Zeeuwse gehandicaptenzorg ging in het najaar van 2008 met pensioen.

Van interim manager tot bestuurder

Van den Beemt trad in 1994 aan als interim manager bij de intramurale instelling Vijvervreugd in Middelburg, de voorloper van Arduin. De kwaliteit van zorg was er beroerd, blijkens onderzoek van de Universiteit van Gent. Van den Beemt nam ingrijpende maatregelen. Hij verving de zittende directie en koos ervoor om niet langer intramurale zorg centraal te stellen. Van interim manager werd hij bestuurder voor een lange reeks van jaren.

Support legt Arduin geen windeieren

Van den Beemt ging aan de slag met de supportfilosofie: ondersteuning van mensen met een beperking bij het wonen, leren, werken en recreëren. Daarvoor had hij noch paviljoens, noch tientallen managers nodig. Gebouwen gingen tegen de vlakte en de managers die bleven, kregen voornamelijk taken in de uitvoering. Met hulp van een handvol coaches turnde Van den Beemt de organisatie en het personeel om. De ingrijpende veranderingen gingen gepaard met weerstanden. Maar ze legden de organisatie – inmiddels omgedoopt tot Arduin – geen windeieren. Uit onderzoek is gebleken dat Arduin in vergelijking met andere aanbieders een hoge kwaliteit van ondersteuning biedt tegen minder kosten.  Bij de pensionering van Piet van den Beemt in oktober 2008 lanceerde Arduin de Academie voor Kwaliteit van Bestaan.

Afscheidsdienst op dinsdag 24 maart

De afscheidsdienst voor Piet van den Beemt wordt gehouden op dinsdag 24 maart om 11.00 uur in de Oostkerk, Oostkerkplein 1 in Middelburg. De crematie vindt in besloten kring plaats. Vanaf 13.00 uur is er in Het Spiegeltheater gelegenheid om zijn nabestaanden te condoleren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top