ACTUEEL

Ambulancezorg Nederland kiest Simons als voorzitter

Ambulancezorg Nederland kiest Simons als voorzitter

Hans Simons is benoemd tot voorzitter van de Vereniging Ambulancezorg Nederland. Simons volgt Ed Worm op die gedurende bijna vijf jaar voorzitter van de sectororganisatie is geweest.

Snijvlak

Als sector die op het snijvlak van zorg en veiligheid werkt, denkt de ambulancezorg in Simons een voorman te hebben gevonden die brede ervaring heeft op beide terreinen.  Simons zal zich ondermeer bezighouden met het nader vormgeven van de rol van de ambulancesector in de keten van acute zorg. Tegelijkertijd zal de relatie en samenwerking met de veiligheidsregio's verder worden geïntensiveerd. Hiernaast zal Simons zich met enthousiasme inzetten voor de verdere structurering van de sectororganisatie, nu deze per 1 januari 2011 de werkgeversfunctie vervult.

Functies

PvdA-coryfee Simons was van 1989 tot 1994 was hij staatssecretaris van Volksgezondheid. Daarnaast is hij voorzitter van de raad van bestuur van de Oosterschelde ziekenhuizen geweest, nu onderdeel van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. Simons bekleedt momenteel verschillende toezichthoudende functies. Zo is hij sinds vorig voorzitter van de raad van toezicht van DBC Onderhoud.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top