Tech

NVEH haalt transatlantische IT-samenwerking aan

NVEH haalt transatlantische IT-samenwerking aan

De Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH) heeft een overeenkomst gesloten met de Amerikaanse zusterorganisatie ATA. Met de overeenkomst geven de twee partijen invulling aan het IT-convenant dat EU-commissaris Kroes en de Amerikaanse minister van Volksgezondheid Sebelius eind vorig jaar ondertekenden.

Convenant

Met het aanhalen van de banden met de American Telemedicine Association (ATA) is de NVEH de eerste Europese partij die praktisch inhoud geeft aan het Amerikaans-Europese IT-convenant. Dit convenant kent een tweeledig doel. Allereerst moet het leiden tot verbetering van de volksgezondheid door het gebruik van informatietechnologie. Daarnaast moet het innovatie en economische groei door eHealth een stimulans geven.

Internationale standaarden

In het convenant zijn verschillende actiepunten opgenomen. Daarbij gaat het met name om de ontwikkeling van een grensoverschrijdend conceptueel raamwerk, waarin is vastgelegd hoe eHealth de volksgezondheid kan bevorderen. Daarnaast mikt het convenant op de ontwikkeling van internationale standaarden voor interoperabiliteit voor ondermeer het elektronisch patiëntendossier. Dit  moet voorkomen dat de verdere ontwikkeling van zorg-IT wordt belemmerd door handelseconomische overwegingen. Ook willen Kroes en Sebelius een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie die er voor moet zorgen dat er voldoende gespecialiseerd zorg-IT-personeel beschikbaar komt.
 

Acceptatie

Volgens Leo Vollebregt, voorzitter van NVEH-strategiecommissie, neemt Nederland door de overeenkomst met ATA binnen Europa een voortrekkersrol op zich. De samenwerking zal zich de komende maanden met name richten op de uitwisseling en beoordeling van praktijktoepassingen. "Alleen door aan te tonen wat de baten van zorg-IT zijn, is versnelling en opschaling mogelijk", aldus Vollebregt. "Bovendien bevorder je daarmee de acceptatie onder patiënten en dokters."

Verspreiding

Om meer Europese landen mee te krijgen legt Vollebregt de overeenkomst volgende week voor aan de European Health Telematics Association (EHTEL), waar inmiddels 27 landen lid van zijn. Binnen Nederland richt Vollebregt zich op de verspreiding onder ggz-aanbieders van de ATA-richtlijn voor eMentalhealth. Om scepsis voor te zijn benadrukt Vollebregt dat het hier niet gaat om een eenzijdig opzetje van de IT-industrie, maar om "een  goed uitgebalanceerd stuk", waar ook de Amerikaanse patiëntenbeweging een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.    


 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top