ACTUEEL

Dubbele kapitaaleis dreigt voor zorgverzekeraars

De nieuwe Europese solvencyregels leiden bij Nederlandse zorgverzekeraars tot een verdubbeling van de kapitaaleis ten opzichte van de huidige situatie.

Dit blijkt uit de uitkomsten van de vijfde Impactstudie (QIS5) voor Solvency II. Volgens de Nederlandsche Bank (DNB) blijkt uit deze studie dat de meeste Nederlandse verzekeraars kunnen voldoen aan de nieuw gestelde Europese kapitaaleisen.

Zeer fors

Zorgverzekeraars noemen deze verdubbeling zeer fors. Verzekerden draaien immers uiteindelijk via premieverhoging op voor de strengere eisen. Zorgverzekeraars willen dus op korte termijn duidelijkheid over de uiteindelijke eisen. ZN gaat  overleggen met het Ministerie van Financiën en DNB. De inzet hiervan is om onnodige verhoging van de kapitaaleis te voorkomen. Zeker nu de invoering van prestatiebekostiging bij de ziekenhuizen kan leiden tot grotere risico’s voor zorgverzekeraars en daarmee tot opwaartse druk op de zorgpremie.

Geen onderbouwing

De opbouw van de nieuwe kapitaaleis bestaat grotendeels uit het zogeheten verzekeringstechnisch risico. De zorgverzekeraars betwijfelen of het risicovereveningssysteem wel voldoende is meegewogen in de bepaling van de kapitaaleis. Ze willen een verhoging van de kapitaaleis waarbij geen rekening is gehouden met de kenmerken van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel voorkomen. En missen een onderbouwing van deze hogere eisen van de kant van de toezichthouders. Een verdubbeling van de eis suggereert dat de huidige eis niet voldoende zou zijn, terwijl deze juist als royaal ervaren wordt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top