ACTUEEL

Nederland moet zorgkosten meer dan halveren

Nederland moet zorgkosten meer dan halveren

Om niet failliet te gaan en internationaal mee te kunnen moet Nederland de zorgkosten de komende decennia met bijna zeventig procent terugdringen. Dit betekent meer individuele financiële verantwoordelijkheid en het inperken van collectieve vergoedingen. Dit stelt trendwatcher Adjiedj Bakas in zijn nieuwe boek “De Toekomst van Gezondheid”.

Bakmeel

Volgens Bakas is de zorgsector momenteel “als zelfrijzend bakmeel: ze dijt alsmaar verder uit”. Als de overmatige kostenstijging voor vergrijzing en zorg doorzet is Nederland, net als zestig procent van de andere landen, in 2060 failliet, stelt Bakas op gezag van kredietbeoordelaar Standard&Poors. Momenteel geeft Nederland per jaar ruim negen procent van het bruto binnenlands product uit aan zorg, terwijl dit in Singapore slechts 3,5 procent is. "Dat moet in Nederland ook lukken," aldus Bakas. "Anders gaat de wal het schip keren en dat is niet fijn."

Radicaal hervormen

Om een financieel doemscenario voor te zijn, moet Nederland volgens Bakas nu radicaal gaan hervormen. De burger zal in de eenentwintigste eeuw meer verantwoordelijkheid moeten nemen en ook financieel de consequenties moeten gaan dragen van ongezond gedrag. “Te veel aangekomen terwijl de weegschaal al kreunde onder uw gewicht?”, aldus Bakas. “Dan gaat de ziektekostenpremie, hups, omhoog!”

Prijskaartje

Bakas wil daarnaast paal en perk stellen aan het collectief vergoeden van telkens nieuwe behandelmethoden. “De genezingsmogelijkheden zijn tegenwoordig omvangrijker dan ooit”, stelt Bakas. “Alleen is het prijskaartje dusdanig dat variatie in het beschikbaar stellen van zorgmogelijkheden onontkoombaar is. Iedereen gelijk behandelen en alle medische mogelijkheden ter beschikking stellen die er op de markt zijn, kan niet meer.”

Samenwerkingsverbanden

Voor wat betreft de ouderenzorg kijkt Bakas naar het voorbeeld van Duitsland. “Wij kennen in ons land ook een alsmaar uitdijende AWBZ”, aldus Bakas. “Dit in tegenstelling tot Duitsland, waar kinderen in veel grotere mate verantwoordelijk zijn voor hun bejaarde ouders. Onze oosterburen wijzen ons hier de weg.” Bakas voorspelt daarnaast ook de komst van radicaal andere financieringsarrangementen en samenwerkingsverbanden tussen zorgverzekeraars, pensioenfondsen en woningbouwcorporaties.

Generatiestrijd

Bakas voorziet dat de financiële houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel verder onder druk komt door de komende generatiestrijd. “Vorige generaties hebben vele voorzieningen prima geregeld, voor zichzelf wel te verstaan”, aldus Bakas. “Voor jongeren breekt een veel soberder tijd aan. Dit kan heel wel een NINJA-generatie worden: No Income, No Job, no Assets.” De komst van een dergelijke generatie vraagt volgens Bakas om nieuwe vormen van solidariteit. 

12 Reacties

om een reactie achter te laten

Jansen

22 maart 2011

Flauwekul.
Als ze nu eens beginnen al die zogenaamde belangenbehartigers en al die adviseurs niet meer in te huren, al die interim managers een normaal gangbaar salaris te geven. Euthanasie beter te regelen. Maw geen geld nodeloos over de balk te gooien en de graaicultuur strafbaar te maken dan kan alles een stuk goedkoper en minder ingewikkeld!

Jansen2

22 maart 2011

Je hebt appels, peren, knollen en citroenen.

Bakas handelt in abrikozen, maar het zijn muilperen die worden verkocht als knollen voor de prijs van citroenen om te zorgen voor het appeltje voor de dorst van de BV Bakas.

Case Study in Good Governance:
Health Care in Singapore
Paper presented at the 2010 international conference on "Good Governance
and National Development" organized by the UN Project Office on
Governance (UNPOG) and the Ministry of Public Administration and
Safety (MOPAS), June 17 (Thursday), 2010.


The healthcare system in Singapore

Singapore’s achievements may be partially explained by its
youthful population (albeit ageing rapidly)

The Health care system explains much of the achievements

Key features of the healthcare system
Provision:

80.7 % of all hospital beds are in the public sector
55% of all physicians in the public sector

Financing
Government expenditure on health care forms only
33% of THE

Almost all of private expenditures is from noninsurance
sources

Ramesh #5

Conclusion

Comprehensive and incessant reform efforts
Singapore’s turn to market-centred mechanisms to address

failings of the government-centred system in the mid-1980s

had wide-ranging impacts
Promoted cost consciousness and improved service
quality

But also worsened affordability and raised total
expenditures with increasing share accounted by OOP
payment.

The trends necessitated corrective actions to address
market failures.

Constant tweaking of the system In the following years,
encompassing provision, provider payment and financing
of health care.

Conclusion

Provision

The key to containing market failures is the government’s
continued ownership of hospitals.

Complemented by measures to promote international
accreditation for hospitals and transparency in pricing
and performance information with the purpose of
improving quality while containing costs.

To offset the associated government failures, public
hospitals required to compete for patients and revenues.
Managers given operational autonomy, but under
government watch.

===

Singapore is een stadsstaat en geen doorsnee OESO land. Onvergelijkbaar met enig ander OESO land.

Trendwatcher Bakas had verder moeten kijken dan de eerste de beste Wikipedia of WHO website.

Voor Nederland, en andere OESO landen, is er totaal geen reden voor paniek. Zij gaan niet failliet in 2060 door vergrijzing of toenemende kosten voor de zorg. Wal keert het schip niet. Een goed huisvader weet verstandig om te gaan met gewijzigde familie omstandigheden en koopt dan geen boys toys en past ook op andere Ministeries het budget en takenpakket aan. Een samenleving met 40% burger boven 65 jaar stelt andere eisen aan de Overheid dan een samenleving met 15% ouderen. Dat moet een verstandige Overheid snappen, tenzij de Overheid een eigen agenda heeft. Is de Lidstaat de Overheid of is de Lidstaat de gezamenlijke burgerij: de kiezers, ook in een parlementaire democratie met 95% benoemde bestuurders.

Laat Bakas daar maar eens zijn licht over schijnen.

tjark reininga

22 maart 2011

de trend die Bakas signaleert is feitelijk de afbraak van iedere vorm van solidariteit. en helaas zijn zelfs de meeste politieke partijen niet bereid hun potentiële kiezers met de negatieve gevolgen daarvan te confronteren. of misschien snappen ze het inderdaad niet en willen ze echt terug naar de ieder-voor-zich samenleving.

Hoek

22 maart 2011

2060? Wie dan leeft, die dan ZORGT! Onzinnige datamassage die leidt tot het verkondigen van de armageddon!

merhai

22 maart 2011

En weer krijgt deze meneer een gelegenheid om zijn fantasie los te laten op het publiek. Het wordt tijd dat iemand al zijn prognoses op een rijtje zet en beoordeeld wat er nou van is uitgekomen.
De gezondheidszorg in ons land kan inderdaad goedkoper, vraag het maar aan het veld.
Zet meer in op ICT oplossingen, beperk energieverbruik en andere overhead, beperk het management tot 5% van het totaal personeelsbestand, stimuleer good practice gekoppeld aan efficiency, sluit 1/4 van de ziekenhuizen, concentreer de spoedzorg, stop de marktwerking en nationaliseer de zorg, richt 10 -20 centres of excellent care op en de rest houdt zich bezig met reguliere zorg, stimuleer de solo huisartsenpraktijk weer, ontmantel de thuiszorginstanties en breng dit onder bij de gemeenten etc etc
Zo, als Bakas kan fantaseren, kan ik het blijkbaar ook!

Jansen2

22 maart 2011

Financing
Government expenditure on health care forms only
33% of THE

Of te wel: de burgers in Singapore betalen zelf 66% bij!

Zo komt Singapore alsnog op 10.5% van het BNP aan zorguitgaven. (Overheid 3.5%, Burgers 7% = 10,5% samen)

Burgers in Singapore zijn dan ook verplicht een flink deel van hun inkomen in een apart fonds te storten voor zorguitgaven die zij moeten doen voor zichzelf in de toekomst.

Bakas gaat in zijn stuk nog verder en gaat ervan uit dat mensen in de nabije toekomst zelf een eind aan hun leven mogen maken. Hij suggereert daarmee dat daardoor de zorgkosten flink zullen dalen.

Tja. In Nederland wordt dat van overheidswege opgelegd, met instemming van alle politieke partijen, geheel volgens de WMG systematiek: algemeen belang gaat voor het individueel belang. Prognose CPB: in 2040 zijn de zorguitgaven 15% van het BNP bij ongewijzigd beleid.

En dat is geen enkel probleem voor dit schatrijke land waar de euris nog immer over de plinten klotsen.

Gevraagd: goed huisvaderschap.

van Heukelom

22 maart 2011

De onheilsprofetie van Bakas is niet zo onzinnig als de vorige reacties doen geloven. Wellicht overdrijft hij, maar dat is de vorm waarin hij dat meestal doet.
Toch ontkom ik niet aan de indruk dat er veel waars in zit wat hij zegt. Het is goed dat we geleidelijk aan gaan zien dat het zo niet verder kan.
Door de toenemende mogelijkheden die e-health, internet en een goed geschoolde populatie kunnen bieden zijn we daar al een tijdje naar toe op weg. Er gebeurt veel meer dan de bestuurders door hebben. Mensen willen heel graag zelf beslissen over welke zorg ze willen afnemen en op welke manier ze deze willen aangeboden krijgen.
Veel onvrede in de zorg komt door de taaie weerstand die het systeem biedt. Veranderingen in de zorg gaan "op leemen voeten" werd mij in 1998 al voorspeld toen ik voor vernieuwingen in de eerste lijn pleitte.
De macht van “social media”, e-health en een toenemende kennis over ziekte en gezondheid op internet kunnen daar een rol in spelen.
Ik ben het helemaal eens met de eerste reactie van Janssen dat er veel te veel geld wordt verspild aan dure adviseurs, die zodra ze voor de overheid een opdracht krijgen hun tarief ,wat ze in de vrije markt kunnen vragen, doodleuk verdubbelen en daarmee gemakkelijk wegkomen.
Harde beslissingen moeten op politiek vlak worden genomen, maar daar zitten angsthazen die iedere beslissing na de peilingen weer ongedaan maken. Waarom zouden ouderen geen rollator of scootmobiel tegen een lening kunnen aanschaffen als ze het geld niet hebben? Ze rijden wel rond in een auto, maar een rollator is een te grote uitgave. Dat soort denken maakt de zorg al meer dan 20 jaar duurder en duurder.
Steeds meer goede ideeën worden op de werkvloer bedacht. Via het concept van LEAN kunnen veel schotten worden geslecht, maar helaas gebeurt er nog steeds te weinig. Het zal wel zo zijn dat de wal het schip zal doen keren en dan ontstaan er opeens vanzelf mogelijkheden, die we nu nog voor onmogelijk achten…

Minne Buwalda

23 maart 2011

Ik heb deel uitgemaakt van de redactie van dit Bakas-boek. Als buitenstaander heb ik, als lid van het Bakas-researchteam, de afgelopen maanden in de zorgsector rondgelopen. Er heerst een vaak wat zurige bedrijfscultuur, valt me op. Dat zie je ook aan de reacties hier. Alleen Van Heukelom begrijpt waar het om gaat. De overigen zitten in de ontkenningsfase (Jansen2) of zijn jaloers op Bakas’ mediagenieke aanpak (Merhai). Het boek verschijnt pas over twee maanden en de publiciteitsstorm begint nu al. Dit artikel op Skipr werd in 2 dagen al 3.000 keer gelezen, een record, meldde de Skipr-redactie ons. Zelfs de economen van het CPB dat nu de toekomstscenario’s van de zorg voor het Ministerie van VWS schrijft, laten zich nu al inspireren door dit Bakas-boek. De eerste 5.000 boeken zijn al verkocht nog voordat het gedrukt is. Dit succes wekt begrijpelijkerwijs jaloezie. Bakas haalt in dit kloeke, 400 pagina’s omvattende, boek voorbeelden uit o.a. Duitsland en Singapore aan, zonder dat hij stelt dat dit heilstaten zijn. Ik heb zelf de Singapore case uitgebreid bestudeerd en wat daarin interessant is, is dat de Staat veel minder geld kwijt is aan zorg. Als burgers ervoor kiezen verschillende zorgproducten zelf in te kopen, staat dat ze geheel vrij. Als er in zo’n land dan per saldo zo’n 10% van het bbp wordt uitgegeven aan zorg, waarvan de Staat zo’n 3% kwijt is, is dat OK toch? De burgers hadden dat geld anders uitgegeven aan een nieuwe auto, jurkjes of juwelen. Singapore en Nederland zijn ongeveer even rijk, maar Singapore is kleiner en heeft maar 5 ziekenhuizen, wij 100. Dat maakt voor de vergelijking niet zoveel uit. Een van de kostenbespaarders daar is dat burgers zorgfacturen zien, ze betalen en achteraf declareren bij de verzekeraar. Dat helpt geweldig in hun kostenbewustzijn. Volgens journalisten van RTL kwam de afgelopen tijd 89% van Bakas’ voorspellingen uit. Voorwaar een trackrecord om rekening mee te houden als je straks gaat lezen wat hij over de zorg schrijft. Ontzuren dus, mensen! En ga lezen, want de toekomst van zorg wordt leuk!

CeesBoogaart

23 maart 2011

70% van zorgkosten gaat naar ziekenhuizen, 17% naar verpleeg- en bejaardenhuizen, 3% gaat naar specialisten, 3% naar huisartsen, 0,5% naar fysiotherapie(CBS), toch hoor ik vooral bezuiniging op de onder 10% posten, terwijl in een gemiddeld ziekenhuis met 1100 werknerms er maar 300 handen aan het bed zijn, omdat er een hele leemlaag is van staf- en management.
En zoals iedereen weet: Is een manager ziek dan werkt het efficienter, is een verpleegkundige ziek dan breekt de pleuris uit.
Bovendien in 2005 voor invoering van de zorgverzekering hadden zorgverzekeaars 800 miljoen over (ja, er was geen tekort ,Er werd per verzekerde gemiddeld 1636 euro aan premies geïnd, 59 euro meer dan jaar ervoor. De uitgaven aan zorg stegen per verzekerde met maar 5 euro naar 1513 euro. Op een bestand van circa 16 miljoen verzekerden komt dat neer op een winst van ruim 800 miljoen euro, ze maar gaven deze korting niet door aan de premiebetalers.) nu 9 miljard.
Dat is allemaal ONS premiegeld, betaald voor zorg en niet voor topsalarissen,bonussen, sponsoring voetbalclubs, en reclamecampagnes(30 miljoen euro)
En om gelijk maar een fabel uit de wereld te helpen, de overheid draagt GEEN 17 miljard bij aan de zorgkosten, zij jat eerst 50% van de AOW,AWBZ en ANW premies en betaalt daarvan de helft terug, vandaar het geemmer over de zorg en vergrijzingskosten. . Zie het rekenkamerrapport hierover:
http://www.rekenkamer.nl/Actueel/Nieuwsberichten/2008/01/Artikel_ESB_Fiscalisering_AOW_niet_door_vergrijzing

Kemps

24 maart 2011

Investeringsbureau's zaten in het verleden
ongelofelijk vaak MIS met hun financiele voorspellingen.
toch accepteren mensen dergelijke firma's nog steeds
alsof ze de waarheid in pacht hebben, een kwade zaak.

De privaterisering van de zorg heeft de kosten enorm opgedreven.
(omdat er nu winst gemaakt moet worden door aandeelhouders, en dikke winsten bonussen uitbetaald aan directieleden)
Hier gaat een groot gedeelte van uw premie naartoe.

Verder vind ik het immorreel om iedereen zijn eigen verzekering af te laten sluiten.
Om te beginnen maakt dit het voor eindgebruikers onnodig moeilijk, elk jaar weer zoeken naar de laagste prijs, wie wil dat nou, als je ook gewoon een helder genationaliseerd tarief kan hebben, waarbij je zeker bent dat dat tarief eerlijk is.

Dat veel gebruikers dit niet doen word in meerdere producten aangetoond, spaarproducten, energie en dus ook zorgpremies. Als men vraagd waarom hoor je stevast twee antwoorden : teveel moeite en te onduidelijke informatie. Commerciele bedrijven zullen altijd dit trachten uit te buiten om hun winsten op te drijven, elke wet
aangaande informatievoorziening gaat eraan voorbij
dat het systeem zelf verkeerd is en er zo een nieuwe maas is gevonden om halve waarheden te verkopen. Het in stand houden van dit systeem dat mikt misbruik te maken van deze menselijke neiging lijkt me
zeer onwenselijk.

Op de tweede plaats, ben ik van mening dat zorgkosten solidair geregeld dienen te worden. Ik zal dus ook moeten betalen voor zaken als zwangerschap, en genetische aandoeningen waarvan ik weet dat ik ze nooit zal krijgen.
Hieraan toornen maakt het immoreel, en zorgt enkel
voor meer complexiteit. Dit gestolen geld van deze zwaksten beland vervolgens zelden bij de mensen die wel gezond zijn, maar veel vaker bij de bonussen en het divident. Het laten creperen van mensen word "efficient" genoemd.

Hoewel ik er begrip voor kan hebben als eigen risicovol gedrag "beboet" word, bvb roken, slecht eten, en risicovolle sporten, ben ik bang dat hier heel snel misbruik van gemaakt zou worden.

Om te beginnen, meen ik dat mensen een kans moeten hebben zichzelf te corrigeren:
De roker bvb kan stoppen met roken, maar stopt dan ook zijn boete?
En hoe zit het met de persoon die overgewicht had door een ziekte maar nu wel gezond eet?
En wie zegt dat iemand niet slecht eet omdat diegene het geld niet heeft voor gezond eten, een boete gaat dan echt niet helpen.
Al deze factoren inbouwen kan zo duur worden dat je goedkoper die gehele boete weglaat, en zonder nuancering doet ie meer kwaad dan goed.

Verder voorzie ik dat een dergelijke tweesplitsing als niets word veranderd steeds verder word doorgezet. Zwanger worden beboet bvb (ook al zorgen die wel voor de generatie van morgen) moet je dan weer de mensen zonder kinderen beboeten op hun oude dag omdat ze geen kinderen namen om voor hen te zorgen?
En wat te denken van mensen met een lichamelijke of
geestelijke handicap, die zullen al rap onverzekerd zijn, of een premie moeten betalen die ze niet kunnen opbrengen.

Om nog maar niet te denken aan verplichte dna onderzoeken zodat precies vaststaat voor welke aandoenmingen u in de toekomst risico loopt, en u daar dan ook premie naar mag betalen.

Nee, daar zitten we duidelijk niet op te wachten.

bovendien, het falliet gaan van ons land zou helemaal zo'n ramp niet zijn, we zouden in een klap bevrijd zijn van een rentelast die 10% van onze belastingafdrachten bedraagt, en wie weet de broodnodige revolutie in ons financiele systeem als gevolg zou hebben.

maar dat zou natuurlijk de vaste clienten van een
"onafhankelijk" adviesbureau als het in het artikel genoemde schaden, en meld men derhalve liever niet.

van Leeuwen

27 maart 2011

Het Bakas recept ziet er kort samengevat uit:
1. Burgers meer medische (basis)zorg zelf (vooraf) laten betalen in de cure (Singapore variant).
2. Burgers meer voor de verzorging van hun ouders (vooraf) laten betalen of zelf de verzorging voor hun rekening nemen (Duitsland variant).
Op beide punten worden al schoorvoetend stappen gezet.

Perquin-Sarneel

28 maart 2011

Prima, wat Bakas doet. Natuurlijk overdrijft hij en klopt niet alles, maar het gaat niet om de details het gaat om de zienswijze en om de creativiteit. Laten we dat niet de kop indrukken. We hebben heel wat creativiteit nodig om het hoofd boven water te houden! Jammer dat mensen zich meteen zo aangevallen voelen en in de verdediging gaan. Ik ben van plan als zelfstandig ondernemer in de zorg mijn steentje bij te dragen. Wat doe jij?

Top