ACTUEEL

NZa verscherpt aandacht mondzorgsector

NZa verscherpt aandacht mondzorgsector

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft via haar meldpunt in 2010 meer meldingen binnengekregen over ongewenste situaties in de zorg dan het jaar daarvoor. Hierop heeft de NZa onder meer actie ondernomen, onder meer tegen het titelmisbruik door orthodontisten en bijbetalingen in AWBZ-instellingen, zo blijkt uit de Jaarrapportage Signalen van de NZa.

Signalen

Vanwege het grote aantal signalen over zorgaanbieders in de mondzorg besteedt de NZa in 2011 verscherpt aandacht aan de sector en doet extra onderzoek naar de werking van het systeem. In 2010 ging 40 procent van de signalen in de curatieve zorg over mondzorg.

Meldingen

Consumenten, verzekeraars, aanbieders en consumentenorganisaties deden in 2010 zo’n 686 meldingen, tegenover 455 in 2009. De meldingen zijn één van de graadmeters voor de NZa voor onderwerpen waar zij in haar toezicht aandacht aan gaat besteden. In 2010 nam het aantal meldingen over zorgaanbieders toe.

Zorgverzekeraars

Het aantal meldingen over zorgkantoren nam vorig jaar juist af. Het aantal over zorgverzekeraars bleef nagenoeg gelijk. Bij zorgverzekeraars gingen veel meldingen over het verstrekken van onjuiste en onduidelijke informatie, en daarnaast over de vergoeding die een verzekerde krijgt. Over de zorgverzekeraars heeft de NZa 88 meldingen verder opgevolgd. Zo heeft de NZa er bij alle verzekeraars op aangedrongen om duidelijke eigen risico-overzichten naar verzekerden te sturen. 

pdf bestand  Jaarrapportage_Signaaltoezicht_NZA_2011.03.22

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top