ACTUEEL

Nederlandse verslavingskliniek op Curaçao slaat aan

De eerste Nederlandstalige verslavingskliniek in het buitenland, Jellinek Retreat op Curaçao, blijkt een jaar na opening vooral ondernemers, hoog opgeleide professionals en medici aan te trekken. De kliniek was in de eerste instantie bedoeld als een luxe kliniek voor de ‘rich en famous’.

Verantwoordelijkheid, stress en weinig tijd

Dat de kliniek trekt mensen aan met veel verantwoordelijkheid, stress en weinig tijd. “Dit komt waarschijnlijk door onze intensieve, kortdurende behandeling van gemiddeld vier weken en de mogelijkheden die wij bieden om contact te onderhouden met het thuisfront of de zaak”, zegt Chris Boek, psychiater en chef de clinique van Jellinek Retreat. “Wij betuttelen mensen niet, maar wijzen mensen op hun eigen verantwoordelijkheid. Juist de mensen die gewend zijn hun eigen boontjes te doppen, trekt dit aan.”

Discretie

Mensen met een verantwoordelijke functie of positie, ervaren een constante druk om te presteren en moeten alsmaar doorgaan. Zij zijn gevoelig om overspannen te raken of hun toevlucht te zoeken in drank en/of cocaïne. Voor deze mensen is het lastig zich te laten behandelen, omdat tijd vaak een groot probleem is. Daarnaast speelt discretie een belangrijke rol. Als het verslavingsprobleem uitkomt, verliezen ze wellicht hun klanten of patiënten. Curaçao is dan ver weg, anoniem en geeft hen een vakantiealibi.

Profiel cliënt

Jellinek Retreat kan na een jaar een beeld van haar clientèle schetsen. De verhouding man-vrouw is fifty fifty. Dit vindt de kliniek opvallend, want in de verslavingszorg is dit doorgaans 75 procent man en 25 procent vrouw. De verklaring is volgens Jellinek Retreat dat zij niet alleen verslaving behandelt, maar ook psychische problemen zoals depressie, burn out, angst en obesitas. Het zijn met name vrouwen die zich hiervoor laten behandelen. De grootste groep is tussen de 30 en 50 jaar. Sinds kort melden zich ook meer jongeren aan, aldus Jellinek Retreat. Ook deze groep kan te maken hebben met grote druk (studie, carrière maken). ‘We merken dat er steeds meer behoefte is aan een goed behandelprogramma voor 16-plussers,’ vertelt Boek. ‘Daarom zijn we bezig met het voorbereiden van een jongerengroep voor komende zomervakantie.’

Een derde van de cliënten meldt zich met burn out, depressie, angst of obesitas. De overige 66 procent komt voor verslavingsproblematiek, waarvan de helft daarnaast een depressie of angststoornis heeft.

Medisch toerisme

Medisch toerisme is niet nieuw. Een verslavingskliniek in het buitenland waar mensen in de Nederlandse taal behandeld worden, is wel uniek. Voorheen weken mensen uit naar Engelstalige klinieken, maar praten over je diepste gevoelens is toch het prettigst in het Nederlands. Mensen zijn blijkbaar bereid te reizen voor een behandeling. Het aangename klimaat en de comfortabele omstandigheden zijn hiervoor belangrijke factoren, maar dat mensen de deur achter zich dicht kunnen trekken en zich helemaal op de behandeling kunnen focussen, vinden mensen het meest belangrijk.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top