ACTUEEL

Achmea financiert kwaliteitsonderzoek kankerzorg

Zorgverzekeraar Achmea levert een financiële bijdrage aan onderzoek naar de uitkomsten van chirurgische kankerbehandelingen in Nederland. Toch is financiering van zulk onderzoek volgens Achmea geen zaak van individuele verzekeraars. Achmea pleit dan ook voor structurele financiering.

Audit

De Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) is twee jaar geleden begonnen met het vastleggen van resultaten van darmkankerbehandelingen. De registratie werd begin dit jaar uitgebreid met borstkanker, maag- en slokdarmkankerbehandelingen. Later dit jaar sluiten ook longkankerchirurgen zich bij de jaarlijkse audit aan. Achmea vindt dat kwaliteitsregistratie niet alleen een fundamenteel onderdeel moet zijn bij de behandeling van kanker, maar uiteindelijk ook bij andere behandelingen.

Fundamenteel

Volgens Olivier Gerrits, directeur zorginkoop van Achmea, sluit de audit aan bij het streven van zorgverzekeraars naar meer transparantie. Als zorginkoper wil Achmea weten wat de behandeling de patiënt heeft opgeleverd. "Zorgverleners hebben begin 2011 voor een negental operaties kwaliteitsnormen vastgesteld”, aldus Gerrits. “Bijvoorbeeld over het minimale aantal operaties per jaar en andere voorwaarden waar zij aan moeten voldoen om een operatie uit te voeren. Een prima initiatief om de zorg continu te verbeteren."

Snel beschikbaar

Daarbij komt dat het DSCA-systeem medisch inhoudelijke informatie biedt. “De informatie wordt door artsen zelf geregistreerd en is daardoor snel beschikbaar”, stelt Gerrits. “Chirurgen kunnen dus meteen aan de slag met verbeteringen."

Structurele financiering

Vooralsnog is Achmea medefinancier van het DSCA-systeem. "Maar iedereen heeft voordeel van het systeem, dus is het van groot belang dat hier structurele financiering voor komt", aldus Gerrits.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

NFK

20 april 2011

Ook de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) pleit voor een structurele financiering van registraties van zorguitkomsten, zoals de DSCA.

Dergelijke registraties geven inzicht in de (verschillen in) kwaliteit van de zorg. Inzicht vormt de basis voor kwaliteitsverbeteringen.

Belangrijke vervolgstap is de zorguitkomsten ook transparant te maken voor patiënten, ter ondersteuning van het maken van keuzes. De NFK en DSCA overleggen welke resultaten uit de registratie opgenomen kunnen worden in de Patiëntenwijzer darmkanker (http://www.nfk.nl/themas/Patientenwijzers/Darmkanker ).

De Patiëntenwijzers van de NFK maken patiënten wijzer (wat mag u verwachten van de zorg) en wegwijs (wat zijn de verschillen in kwaliteit van zorg tussen de ziekenhuizen).

Anoniem

20 april 2011

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft zitten slapen. Zichtbare Zorg is immers opgericht om dit te organiseren en financieren. Maar toen de Orde, de wetenschappelijke verenigingen, de NVZ en de NFU geen zin hadden in uitkomstindicatoren, toen zat ZN (en natuurlijk de patiëntenvereniging: NPCF) te slapen. Nu zitten we met een set onbruikbare procesindicatoren, die op dit moment verder wordt uitgewerkt. Met dat geld zouden deze, op zich toe te juichen, initiatieven gemakkelijk kunnen worden gefinancierd. Dus Achmea, niet bedelen bij VWS, maar op naar ZN en daar eens een goed gesprek hebben met de vearntwoordelijken.

Blom

21 april 2011

Vraagt niemand zich af, of het financieel steunen van een dergelijk onderzoek een taak van verzekeraars moet zijn ? Daar zijn allerlei andere wegen voor, waarbij onderzoek goed ingebed is. ga alsjeblift niet iets nieuws optuigen van geld dat bedoeld is om ziektekosten van de verzekerden te betalen. Schoenmaker blijf bij je leest !!!

John Hoenen

21 april 2011

Zicht krijgen op kwaliteit van zorg en die informatie op een goede manier gebruiken om gerichter zorg in te kopen, om zorgverbeteringen te stimuleren en om verzekerden met informatie te gidsen naar de zorg die het beste bij hun wensen past: dat is een van de centrale (wettelijk voorgeschreven) taken van een zorgverzekeraar. Voor die taken zetten Achmea en Agis allerlei instrumenten in; bijv financiering van zinvolle koploperinitiatieven. De komende jaren zult u nog veel meer van dit soort activiteiten gaan zien.

Coebergh

26 april 2011

Het intrigerende van het ACHMEA -DCSA-verhaal is dat er een prima alternatief voorhanden is. Met relatief weinig extra moeite (en geld) zijn de nederlandse kankerregistraties, d.w.z. de gegevensverzamelende registratiemedewerkers in de ziekenhuizen en de in dikke darmkankerprognostiek gekwalificeerde epidemiologen goed in staat de extra benodigde gegevens te verzamelen, te bewerken en terug te rapporteren op een lichtvoetige, neutrale en perfect valide wijze, wezenllijk voor vergelijkingen in plaats en tijd. Is het vergelijken op uitkomstgegevens van veelal behoorlijk oude patienten van ziekenhuizen/maatschappen sowieso al ''tricky business'' vanwege de vele factoren van invloed op de uitkomsten, neutraliteit en consistentie zijn hierbij doorslaggevend voor brede betrokkenheid uit vele opleidingsklinieken. Het gaat immers om zelfreinigende effecten. De DCSA ervaringen, nu nog behoorlijk ongelijkmatig vastgelegd, kunnen zo ingebed worden in een bestaand syteem waarbij steeds meer medische disciplines betrokken kunnen worden.
Het voordeel is bovendien dat er tijd vrijkomt bij de chirurgen om zich met hun patienten en collega- specialisten te verstaan die er toe doen, bijv pathologen, radiotherapeuten en medisch-oncologen.Patienten hebben meer behoefte aan geneeskundigen dan aan rekenkundigen. Audits zijn alleen nuttig op ad-hoc basis op geleide van speciale vraagstellingen en/of nieuwe ontwikkelingen en goed uitvoerbaar zoals de praktijk bij IKZ allang bewezen heeft.
Voor de goede orde: in de europese context zijn de zaken in Nederland, nu al, uitstekend geregeld met de vele studies van kwaliteit van zorg vanuit de diverse Integrale kankercentra.
Houd eens op met de rekenkundige paniekverhalen.

Top