ACTUEEL

IGZ gaat scherper op zorgbestuurders letten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) biedt donderdag het 'Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid' aan aan minister Schippers.

Eindverantwoordelijk

Raden van bestuur zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg die hun zorginstelling levert. Wanneer de bestuurlijke kwaliteit binnen zorginstellingen tekort schiet, blijkt dat een ernstig risico te zijn voor de kwaliteit van zorg. De inspectie betrekt toezicht op de bestuurlijke verantwoordelijkheid daarom bij haar reguliere toezicht op de zorg.

Inzichtelijk

In het toezichtkader is nu expliciet omschreven welke aandachtspunten de inspectie hierbij hanteert en op welke wijze zij onderzoek gaat doen. Op die manier maakt de inspectie haar toezicht op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheid inzichtelijk en voorspelbaar.

Consultatie

Het toezichtkader is tot stand gekomen na consultatie van veel personen en organisaties in de zorg. De inspectie constateert dat er in de zorg al veel gebeurt op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheid en intern toezicht. Zo zijn veel raden van toezicht bezig om kwaliteit en veiligheid in te passen in de eigen toezichthoudende rol ten opzichte van de raad van bestuur. Voor raden van bestuur is van belang dat zij zicht hebben op wat er speelt in de organisatie en ook de werkelijkheid achter de cijfers kennen. Professionals dienen daarom ook verantwoording af te leggen aan de raad van bestuur over de wijze waarop ze de zorg verlenen en over de bereikte resultaten.

Beleid

De minister van VWS zal dit IGZ-Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid ter kennis brengen aan de Tweede Kamer. Het ministerie kan de uitgangspunten meenemen in het beleid rondom bestuur en toezicht.

De complete tekst is te downloaden op de site van de inspectie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top