Finance

Financiële banden arts en farmaceut openbaar

Financiële banden arts en farmaceut openbaar

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CRG) heeft een akkoord gesloten met de betrokken organisaties over het openbaar maken van financiële afspraken die artsen en apothekers hebben gemaakt met geneesmiddelenfabrikanten.

Inzicht via website

Alle financiële relaties uit hoofde van dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten die vanaf 2012 worden aangegaan, worden elk jaar in het eerste kwartaal van het opvolgende kalenderjaar openbaar gemaakt via een website. Deze geeft inzicht in de aard en duur van de samenwerking van de individuele beroepsbeoefenaar of organisatie met de farmaceutische onderneming. De CGR werkt de komende maanden aan de exacte uitwerking van de regeling. De openbaarmaking wordt verplicht voor bedragen vanaf 500 euro per jaar.

Transparantie en vertrouwen

In 2009 heeft toenmalig minister Klink van VWS de CGR opgeroepen tot een transparantieregeling te komen. De regeling moet het vertrouwen in de sector vergroten. De CGR voert overleg met VWS en IGZ over de opzet van een centraal register waarin alle betrokkenen hun financiële relaties kunnen registreren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top