ACTUEEL

Kabinet presenteert maatregelen AWBZ

Kabinet presenteert maatregelen AWBZ

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft de maatregelen gepresenteerd waarmee het kabinet de AWBZ in de hand wil houden. Het pgb wordt ingeperkt en een deel van de AWBZ gaat naar de gemeenten.

Alleen cliënten met een verblijfsindicatie komen straks nog in aanmerking voor een pgb. Voor die groep stijgt het budget ook met 5 procent. Mensen die geen pgb meer krijgen, kunnen zorg in natura ontvangen.

Fraude PGB

Het kabinet wil fraude met het pgb tegengaan. Zorgkantoren zullen mensen die voor het eerst pgb ontvangen voortaan actief ondersteunen bij het gebruik van hun budget. Cliënten moeten eerst een zorgplan opstellen en krijgen pas daarna het toegezegde bedrag. Dat wordt bovendien alleen nog maar gestort op speciaal voor het pgb geopende bankrekeningen. Vanaf 1 januari 2012 kan een budgethouder het pgb niet meer inzetten voor bemiddelingsbureaus. Patiëntenorganisaties hebben boos gereageerd.

Scheiden wonen en zorg

Het kabinet neemt ook andere maatregelen. Zo worden wonen en zorg gescheiden. De zorgkantoren worden opgeheven en vanaf 2013 zullen de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de AWBZ. Ook moeten instellingen hun bestuur verbeteren en komt er een betere toetsing van fusies.

Gemeenten

Daarnaast zal een deel van de langdurige zorg zoals begeleiding van de AWBZ naar de gemeenten gaan. Daarvoor wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangepast. Die maatregel gaat in vanaf 2013. Ook wordt de IQ-maatregel uit het regeerakkoord een jaar uitgesteld. Met die maatregel vervalt uiteindelijk het recht op zorg voor licht verstandelijk gehandicapten met een IQ tussen 70 en 85.

Noodzaak

De maatregelen zijn noodzakelijk omdat iedere burger nu 330 euro AWBZ-premie per maand betaalt. Volgens het kabinet zal dat bedrag verdubbelen als de regelingen niet worden aangepast. Door de maatregelen die het kabinet nu neemt, kan de AWBZ jaarlijks met 2,5 procent blijven groeien. Daar bovenop is ruim 850 miljoen euro per jaar beschikbaar om te investeren in extra personeel en opleidingen om zo de kwaliteit van de (ouderen)zorg te verbeteren. Ook wordt € 10 miljoen per jaar uitgetrokken om oudermishandeling tegen te gaan.

Brief VWS

Lees hier de hele brief van het ministerie van VWS: Programmabrief langdurige zorg

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Antoinette Vietsch

3 juni 2011

In het artikel is vergeten te melden dat de 5% stijging is ten opzichte van de tarieven in 2010 (dus niet in 2011) en dat er nog een algemene tariefkorting komt van 3%. Waarop die korting verder komt is niet duidelijk.

Ook is niet genoemd dat verpleeg- en verzorgingshuizen een te laag normatief bedrag gaan krijgen als vergoeding van hun kapitaalslasten in plaats van het huidige systeem. Ook krijgt men voor lege plaatsen (bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname) geen vergoeding van de kapitaalslasten.
Een aantal instellingen zal financieel in de problemen komen en bouwplannen zullen niet doorgaan omdat banken geen lening zullen vertrekken.

de wit

3 juni 2011

330 per burger per maand
laten we er vanuit gaan dat het om de werkende burger gaat
7 miljoen werkenden in NL?
330 x 12 x 7 miljoen = ruim 27 miljard

als het echt iedere burger is, dan ruim 55 miljard per jaar

totaal aan inkomsten uit premies volksverzekering (waar aow en awbz onder vallen) bedraagt 40 miljard

conclusie als je niet werkt, ben je geen burger?

Gavi Mensch

5 juni 2011

Laten we nu wel zijn, dit Kabinet presenteert geen maatregelen, dit Kabinet presenteert ellende. Natuurlijk zijn er die leuke 130km p/u trajecten, de rest is armoe.
Tijd om krachten te bundelen?
Zie ook http://gavimensch.blogspot.com/2011/06/de-zorg-mijn-zorg-en-ook-de-uwe.html

Padmos

6 juni 2011

Inderdaad, dit kabinet vliegt met 130 km per uur uit de bocht.

EecpXNJkTzJiQvhBez

8 juni 2011

I feel so much hppaier now I understand all this. Thanks!

Anoniem

11 juni 2011

het kabinet zegt altijd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.laat ze dat bij het PGB dan ook doen.bv marie verhoeven die in de regering heeft gezeten en zegt dat haar man haldzheimer heeft en een hele dag zorg nodig heeft.heeft zelf op de tv gezegd dat ze het zelf kan betalen.pak dan ook daar het meeste geld van het PGB weg.er zijn mensen met miljarden op de bank hebben staan en een PGB hebben van meer dan 30:000euro per jaar hebben.ik heb maar een wao uitkering van 32uur per week.kan net mijn noodzakelijke boodschappen doen,en heb echt geen PGB van 30:000euro per jaar.ik vraag dan ook aan de staatsecretaris van vws blijf van de zwakste met dat kleine PGB dat ze hebben dan ook af.

Anoniem

12 juni 2011

wie moet er straks voor mij zorgen als het PGB voor begeleiding voor mij weg valt.ik ben chronische psychiatrische patient.mijn familie heeft mij in de steek gelaten.ik heb geen sociale contacten en kan ze ook niet maken.ik ken mijn buurman niet eens.ik heb geen vrienden of kennissen.ik ben door mijn toestand helemaal afhankelijk van mijn zorgverleners van mijn PGB.ik kan er niet tegen dat ik iedere keer andere zorgverleners over de vloer krijg.wil dan ook graag mijn zorgverleners die ik nu heb houden.want anders gaat het alleen maar slechter met mij.ik ben geen jan modaal meer maar leef onder de armoede grens.laat ons alstublieft ons PGB behouden.dan heb ik nog een klein beetje een fatsoenlijk leven.mag dat nog in deze tijd en dat in nederland?.

Anoniem

30 juni 2011

Natuurlijk moeten niet alle pgb's afgeschaft worden. Er zijn mensen, die alleen op deze manier zelfstandig kunnen functioneren.
Maar het is heel goed, dat er kritisch gekeken gaat worden naar de pgb's en dat er vooral veel controle plaatsvindt.
Voor onze pleegzoon werd enkele jaren geleden door pleegzorg een pgb aangevraagd.Die werd toegekend. Een heel hoog bedrag.
Het jaar daarop hebben wij uit eigen beweging €21000 terug gestort. Ik denk als we niets van ons hadden laten horen, niemand aan de bel had getrokken.
We hebben ons in die tijd verdiept in weekend opvang.
Daar zijn we erg van de prijzen geschrokken.
De aanbieder met de laagste prijs € 175,- per weekend, bood het meest. Er werd met de kinderen veel ondernomen en er werd de nodige individule aandacht geboden.
Daarentegen kwamen wij ook aanbieders tegen van €300,- per weekend, waar niets of nauwelijks iets gebeurde in het weekend.
Ik denk dat het goed is ,dat daar eens onderzoek naar gedaan wordt.

Top