ACTUEEL

Regieraad laakt dubbele pet Kwaliteitsinstituut

De Regieraad Kwaliteit van Zorg vindt dat kwaliteitstoezicht en pakketbeheer gescheiden taken moeten blijven. Als het nieuwe Kwaliteitsinstituut zich met beide gaat bezig houden, komt de geloofwaardigheid en gezag van het nieuwe instituut volgens de Regieraad in gevaar.

Geloofwaardigheid

De Regieraad onderschrijft net als minister Schippers van VWS dat kwaliteit van zorg, kosten en het verzekerde pakket tegen elkaar moet worden afgezet om het zorgstelsel ook in de toekomst betaalbaar te houden. In tegenstelling tot het kabinet vindt de raad dit echter geen taak voor het nieuwe Kwaliteitsinstituut. Het benoemen van kwaliteit en het pakketbeheer zijn in ogen van de raad twee gescheiden activiteiten. Een vermenging daarvan kan de geloofwaardigheid en het gezag van het Kwaliteitsinstituut aantasten.

Lacunes

Verder constateert de raad een aantal lacunes in het takenpakket en de middelen die het Kwaliteitsinstituut ter beschikking staan. Zo vraagt de raad zich bijvoorbeeld af in hoeverre het Kwaliteitsinstituut de nu haperende samenwerking rond en overlap in de introductie van innovaties kan verbeteren. De verantwoordelijkheid voor het financieel mogelijk maken van innovaties is nu nog bij verschillende organisaties belegd. Het is belangrijk te zorgen dat innovaties die effect hebben op de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg snel worden beoordeeld en dat vervolgens een onderbouwde keuze kan worden gemaakt ten aanzien van implementatie.

Doorzettingsmacht

Ook betwijfelt de Regieraad of het Kwaliteitsinstituut voldoende doorzettingsmacht krijgt als veldpartijen er samen niet uit komen bij het opstellen van kwaliteitsrichtlijnen. Om de slagvaardigheid van het Kwaliteitsinstituut te vergroten heeft de Regieraad de minister  in overweging gegeven om  de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), de Gezondheidsraad en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik op te laten gaan in het Kwaliteitsinstituut, al of niet met behoud van hun eigen gezicht.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

21 juni 2011

Hmmm, veel grote woorden, 'belangrijke' waarschuwingen, en drastische aanpassingen maar weinig argumenten. Hier verliest vooral de Regieraad zelf haar geloofwaardigheid. Dit lijkt meer op een poging om de minister tegen de haren in te strijken, dan op de constructieve suggesties die Vierhout eerder deed.

Vierhout

24 juni 2011

De Regieraad heeft in zijn reactie vooropgesteld blij te zijn met de ontwikkeling van het Kwaliteitsinstituut, zeker in het licht van de concurrentie op kwaliteit en prijs van het nieuwe zorgstelsel. Ondanks onze kritische kanttekeningen bij de brief van de minister (die vooral gericht zijn op het scheiden van kwaliteit en pakket) zal de Regieraad zich dan ook de komende tijd constructief inzetten om van het Kwaliteitsinstituut een succes te maken.
Het benoemen van kwaliteit, zo heeft de Regieraad de afgelopen 2 jaar ervaren, is een gigantische klus. Het advies is daarom: start met het benoemen van kwalieit in de zorg en beperk hiertoe in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het Kwaliteitsinstituut. Dat is al ingewikkeld genoeg.Eventueel kan later het pakketbeheer worden toegevoegd.

Top