ACTUEEL

NSOB doet onderzoek naar EPD-debacle

NSOB doet onderzoek naar EPD-debacle

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) doet op verzoek van minister Schippers van VWS onderzoek naar het debacle rond het elektronisch patiëntendossier (EPD). Doel van het onderzoek is om lessen te trekken met het oog op eventuele toekomstige grootschalige implementatietrajecten in de zorg met een duidelijke ICT-component.

Invloed

De onderzoekscommissie van NSOB onder leiding van Mark van Twist zal zich richten op de rol van de verschillende betrokken zoals  het ministerie van VWS, de Tweede en Eerste Kamer en uitvoeringsorganisaties als NICTIZ en CIBG. Daarnaast moet de onderzoekscommissie ook in kaart brengen wat de invloed is geweest van koepel- en patiëntenorganisaties, ICT-leveranciers, het College Bescherming Persoonsgegevens, de inspectie en de media.

Strategie

Meer in het bijzonder moet de commissie uitzoeken hoe de beleidsstrategie van het ministerie van VWS heeft uitgepakt, waarbij sprake was van een drieledige rol: faciliteren, stimuleren en wettelijk verankeren. In het verlengde hiervan bekijkt de commissie de gehanteerde implementatiestrategie van het ministerie en NICTIZ. Ook is er aandacht voor de effectiviteit van het gebruikte governance-model. Een expliciete vraag is ondermeer of de verschillende stappen in het EPD-traject voldoende  gemonitord, geëvalueerd en geaudit zijn. Ook moet duidelijk worden of de politiek tijdig en in voldoende mate is geïnformeerd. Bovendien wil de minister weten of financiële besluiten voldoende onderbouwd zijn. Het onderzoek moet eind dit jaar afgerond zijn.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 juni 2011

OLV Mark van Twist, nou dan komt er in ieder geval niets uit wat de minister niet wil horen. Die man zit barst van de ambities, dus hij is goed te sturen.

Korving

22 juni 2011

Er moet met onderzoek hiernaar met onmiddellijke ingang worden gestopt. Alles heeft al miljoenen gekost en niets opgeleverd . Laat het gezonde verstand eens werken a.u.b.

Anoniem

23 juni 2011

Ik denk dat Mark van Twist wel met een paar lessen komt voor VWS zodat het ministerie in de toekomst het proces beter kan sturen en de invloed van het maatschappelijk middenveld kan verkleinen.

Verwacht geen wetenschappelijk onderzoek, naming en shaming, of een rapport waardoor de minister in de problemen kan komen. Denk eerder aan een consultancy klus, maar uitgevoerd door iemand met prof. voor zijn naam.

Top