ACTUEEL

Ombudsman begint onderzoek naar IGZ

De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer stelt een 'gedegen onderzoek' in naar het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) inzake een mislukte operatie in het UMCG. Hij heeft dat zaterdag gezegd tijdens een uitzending van het radioprogramma Argos.

In 2007 raakte een baby zwaar gehandicapt tijdens een darmoperatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In een eerste rapport concludeerde de inspectie dat er tijdens de operatie ernstige fouten waren gemaakt. Later trok de inspectie dit rapport in en presenteerde een heel andere conclusie.

Afspraken

Volgens de ouders heeft de inspecteur die het onderzoek uitvoerde, hen verteld dat er afspraken waren gemaakt tussen het ziekenhuis en de inspectie. Die afspraken zouden hebben ingehouden dat de specialist die betrokken was bij de operatie niet voor de tuchtrechter hoefde te verschijnen. De inspecteur van de IGZ heeft inmiddels zijn werk neergelegd. De Nationale Ombudsman vindt dat de inspectie “heel veel uit te leggen heeft''. Ook kondigde hij onderzoek aan naar de gang van zaken in het ziekenhuis rondom de behandeling van de baby Jelmer.

Onvoldoende onderbouwd

Een woordvoerder van de inspectie stelt in een reactie op de uitzending dat de inspecteur die het eerste rapport heeft opgesteld zijn werk niet goed heeft gedaan. “Hij heeft stoere dingen geroepen die onvoldoende onderbouwd waren'', aldus de woordvoerder. Daarom is volgens de woordvoerder het rapport ingetrokken en vlak daarna een tweede gepresenteerd met een heel andere inhoud. De inspectie ontkent dat er afspraken zijn gemaakt tussen de inspectie en het ziekenhuis dat de anesthesioloog niet voor de tuchtrechter zou hoeven te verschijnen. De inspectie betreurt dat het onderzoek naar de zaak zo lang heeft geduurd. (ANP)

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 juli 2011

Tja, dit verhaal van de ouders zou waar kunnen zijn. Het is mij bekend dat IGZ wel vaker een deal sluit met een (ziekenhuis)bestuur.

Dat klinkt verwerpelijk, maar IGZ heeft zelf ook maar weinig bewegingsruimte binnen VWS. En soms is een deal dan de beste manier om toch iets voor elkaar te krijgen.

Voor de ouders van dit kind is dat waarschijnlijk onverteerbaar, maar zo werkt de hogere politiek in dit land.

Mocht het waar zijn, dan is de top van VWS wat mij betreft de werkelijke schuldige. Zij hoeven zich echter geen zorgen te maken om Brenninkmeijer. Dit onderzoek leidt mogelijk enkel tot een slachtoffer die maar weinig schuld heeft. De kans dat het systeem als geheel wordt aangepast acht ik verwaarloosbaar.

Beste ouders, sterkte met het verwerken van deze medische misser.

Esther-in-Zorgland

4 juli 2011

Alweer een in-triest verhaal over over de uiterst dubieuze wijze van handelen in de zieke wereld van de zorg, waarbij ziekenhuizen en zorginstellingen telkenmale weer door IGZ in bescherming worden genomen.

De negatieve houding van IGZ tegenover de burger hebben ook anderen reeds mogen ondervinden (zie ook http://estherinzorgland.wordpress.com/2010/03/30/igz-theorie-en-praktijk/ ).

Zelf heb ik vorig jaar een zoveelste klacht bij IGZ ingediend, ditmaal omdat mijn 90-jarige schoonvader zonder toestemming vanuit het verzorgingshuis naar een gesloten afdeling van een verpleeghuis werd overgebracht. De reactie van IGZ kwam er op neer dat ik maar eens met alle betrokkenen moest gaan praten en dat IGZ de klacht niet in behandeling nam omdat het om een "individueel geval” ging. En dit was overigens niet de eerste keer dat ik aan den lijve meemaakte dat IGZ haar handhavingstaak verzaakte.

Van de Nationale Ombudsman zal de familie op korte termijn ook weinig steun kunnen ontvangen waar het de rol van IGZ betreft, vrees ik. Zelf wacht ik al ruim anderhalf jaar op antwoord op een aantal vragen die ik aan de Nat.Omb. stelde over het handhaven van de wet door IGZ.

In de uitzending werd verteld dat IGZ geen procedure bij de tuchtrechter wilde beginnen. Ik vraag mij af waarom de familie van Jelmer niet zelf een tuchtrechtzaak zijn begint; dat kan nog steeds, want van verjaring is pas sprake na 10 jaar.
Mr. Beer zal zo’n tuchtrechtzaak ongetwijfeld tot een voor de familie goed einde brengen.

Ik wens de familie van Jelmer zeer veel sterkte toe!!

Gonny

4 juli 2011

Ik heb hele goede ervaringen met de IGZ. Toen ik meldde dat er problemen waren heeft de IGZ snel en vol begrip gereageerd. Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Om nu meteen met tuchtrechtzaken en zo te dreigen vind ik een rare ontwikkeling. Van incidenten kan een zorgaanbieder leren.

Columbus

5 juli 2011

Die Gonny is wel niet van deze wereld.
Zorgaanbieders hebben nog nooit iets van incidenten geleerd.
Door de benaming “incident” worden klachten stomweg genegeerd. Zorgaanbieders verschuilen zich daarachter en IGZ doet hetzelfde. IGZ komt slecht opdraven als de media voor de zoveelste keer de smerige streken van zorgaanbieders in het nieuws brengen. Als het "kalf" verdronken is gaat hier letterlijk op. Er zijn blijkbaar mensen die dan kennelijk wel een goede ervaring hebben met IGZ. Proficiat. Maar daarmee moet je andermans klachten niet wegvegen als onzin.
IGZ houdt toezicht op de volksgezondheid. Maar IGZ ziet nauwelijks iets. Komt eens langs wat ze dan van te voren aankondigen. Dan is natuurlijk alles in orde.
Ontstaat er heibel over een belangrijke misser bij gelijk welke zorg, dan haast IGZ zich om dat onder de per te krijgen. Want slechte zorg en grove fouten tast het imago aan van de inspectie. Want dan heeft men kennelijk niet goed toezicht uitgeoefend.
Daarom zijn ze er als de kippen bij om zorgaanbieders de hand boven het hoofd te houden.
Om nu een eerder rapport in te trekken en een nieuw te laten maken door een andere inspecteur is wel een super smerige streek. Hoe ver de macht van de zorgmaffia nu al reikt is onvoorstelbaar.
Bij mij beriep de zorgverlener zich ook op de bevindingen van de inspectie. Die veegde al mijn klachten onder tafel. Maar gelukkig werd die inspecteur door de Nationale ombudsman tot de grond toe afgebroken. Alle 5 de klachten over de inspecteur vond de ombudsman gegrond. Helaas presteerde de inspectie later weer hetzelfde verhaal.
Met andere woorden, zorgaanbieders hebben lak aan IGZ en als het niet anders kan krijgen ze het voor elkaar dat IGZ meewerkt aan het wegmoffelen van grove fouten.
Vanwege al die smerige streken van de zorgbobo’s hebben een aantal burgers www.dedwazekinderen.nl opgerichte. Met als motto: menswaardige zorg ouderen. Maar die groep richt zich natuurlijk op alle misstanden in de zorg, van jong tot oud.
Want goede zorg begint met goede mogelijkheden voor patiënten om foute zorgverleners aan te pakken.
De laatste ontwikkelingen wijzen er op dat de patiënt nergens iets heeft in te brengen, nog minder dan nu al het geval is. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben de zorgmarkt in handen en die gaan beslissen wanneer, welke, waar je zorg kan krijgen. En natuurlijk zorgen deze marktpartijen op de eerste plaats voor hun eigen belang: meer omzet, meer winst, schaalvergroting, marktaandeel vergroten. Zoals overal waar marktwerking wordt toegepast.
Gevallen zoals hierboven omschreven zijn geen incidenten maar een gevolg van de wijze waarop de zorgmaffia steeds meer macht krijgt toebedeeld door rechtse kabinetten.
Daarnaast wordt de Nationale ombudsman steeds meer naar een bemiddelaar gemanipuleerd zodat hij nauwelijks nog kan optreden als aanklager van schandalig overheidsoptreden.

Gonny van Werkhoven

5 juli 2011

De naam Gonny komt niet vaak voor. Maar de laatste tijd zie ik de naam onder dit soort onderwerpen steeds vaker opduiken. Om verwarring te voorkomen, zou ik willen benadrukken dat IK NIET die Gonny ben die hierboven reageerde.

Gonny Kuipers

5 juli 2011

Ruim vijf jaar directe ervaring met de zieke wereld van de ouderenzorg en veel (w.o. landelijke) contacten met anderen hierover, hebben ook mij geleerd dat de IGZ een dubieuze, verwerpelijke rol speelt. En aangezien de IGZ een verlengstuk is van onze overheid, geldt hetzelfde voor die overheid, met VWS in de hoofdrol.
De discussie over de rol van IGZ en VWS t.a.v. zwaarwegende cliëntenbelangen in de zorg vind ik dan ook zeer terecht en ik herken me volledig in alle bovenstaande reacties. Op één na.

Die ene is de reactie van degene die het zich, verschuilend achter een inderdaad niet veel voorkomende voornaam, opeens eigen aan het maken is de meest schrijnende zorgklachten te ontkennen en belachelijk te maken. Opmerkelijk is dat dit, vanuit het niets, te pas en te onpas gebeurt sinds www.dedwazekinderen.nl (waarin o.m. maar liefst twee Gonny's) een feit is. Omdat we ook weten dat individuele klachten door de IGZ niet en nooit behandeld worden, lijkt me dat we mogen uitgaan van opzettelijk verwarring en schade veroorzakende hoaxreacties van deze “Gonny“. Misschien wil ook de Skipr-redactie het bijbehorende IP-adres in de gaten gaan houden?

G. Kuipers, Amsterdam,
www.bejaardenvogelvrij.nl

Van der Doelen

8 juli 2011

Ik heb verschillende ervaringen met de IGZ. Betere en minder goede. Zo beloofde mij mij ene dame inspecteur rechtstreeks contact i.p.v. via eeneindeloos aantal "telefonistes" : belofte niet gehouden.
Confrontatie met : belastend materiaal, mevr. was niet aanwezig. Mevr. kreeg een andere functie, andere inspecteur. Soms duidelijk, soms geen enkel gehoor. Ik deed alles voortaan officieel via Utrecht en bracht zelf de brief óók nog persoonlijk op het adres van de inspectie!
Bovendien had ik persoonlijk ook af en toe contact met de inspecteur en daaruit begreep ik, dat al werd niet altijd gereageerd, de zaken wel degelijk bekend waren en onder de aandacht bleven. Niet iedere inspecteur is of werkt hetzelfde. Ook hier ben ik van mening, dat er betere en minder goede zijn en dat het dus geen eenduidige instantie is, maar net zo goed afhankelijk is van de medewerkers.

W.b. de ouders van Jelmer: het tuchtcollege is best vriendelijk (ervaring!) Dat kunt U ZELF!!!! géén IGZ voor nodig.Zorg wel voor goed en duidelijk materiaal en voor goede onderbouwing. Leg alles op tafel, ALLES is belangrijk.

Heel veel sterkte en vooral genoegdoening, zodanig, dat U er beter mee kunt leven en U niet langer strijd hoeft te voeren voor begrip en recht in een verdrietige gebeurtenis.

Iggen

12 juli 2011

Partijdigheid van de IGZ leidt gauw tot laster.

Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waarvan men weet dat deze niet waar zijn. Het doel is het aantasten van iemands goede naam of reputatie.


Smaad is het opzettelijk zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waaraan hij of zij zich schuldig zou hebben gemaakt, zonder dat wordt gehandeld uit noodzakelijke verdediging. Het doel is het aantasten van iemands reputatie of goede naam. De aantasting kan mondeling, bij schrift of bij afbeelding plaatsvinden. Deze laatste varianten vallen onder het begrip smaadschrift.

Anders dan bij laster gaat het bij smaad niet om beschuldigingen waarvan men weet dat ze niet waar zijn. Vaak worden de beschuldigingen aangedikt om het slachtoffer zo veel mogelijk te schaden.

De motieven voor beide delicten verschillen, maar worden vaak gevonden in wraak en frustatie, bijvoorbeeld na het beëindigen van een relatie, na ontslag of verlies.

Smaad (art.261 Sr) kan worden bestraft met maximaal een jaar celstraf, laster (art.262 Sr) met maximaal twee jaar.

Top