ACTUEEL

NZa acht DOT geschikt om in te voeren

NZa acht DOT geschikt om in te voeren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt de nieuwe productstructuur DOT (DBC’s op weg naar transparantie) goed genoeg om in te voeren. Dat blijkt uit de Definitieve Beoordeling, die de NZa vorige week publiek heeft gemaakt.

De positieve beoordeling van de NZa, betekent dat de nieuwe productstructuur per 2012 ingevoerd kan worden. De NZa hechtte er waarde aan om de definitieve beoordeling voor 1 juli bekend te maken, om zo zorgverzekeraars en zorgaanbieders de tijd te geven hun interne organisatie aan te passen.

Fundamentele verbetering

De NZa noemt DOT een fundamentele verbetering ten opzichte van de DBC-structuur. De NVZ vereniging van ziekenhuizen, NFU, Zorgverzekeraars Nederland, Orde van Medisch Specialisten en Zelfstandige Klinieken Nederland namen zitting in een adviescommissie. Alle partijen zouden zich in het oordeel van de NZa kunnen vinden.

Onzekerheid

Toch stellen de veldpartijen dat de impact van DOT nog onzeker is. Om die reden zal de NZa in 2012 de ontwikkeling volgen in de reguliere onderzoeken.

Nog niet af

Dat DOT gereed is om in te voeren, betekent niet dat het pakket nu ook ‘af’ is. Later dit jaar zullen nog een aantal verbeteringen worden doorgevoerd. Die verbeterpunten worden opgenomen in een ‘correctierelease’. De NZa verwacht dat die correcties het huidige DOT-pakket nauwelijks zullen raken.

Intensive Care

Het gaat bijvoorbeeld om het toevoegen van innovaties. Maar ook moeten nog tarieven vastgesteld worden voor de add-ons dure- en weesgeneesmiddelen. De tarieven voor de add-on intensive care moeten worden herijkt en voor de audiologische producten moeten de normtijden aangepast worden.

Honoraria specialisten

Bovendien vindt er nog overleg plaats met veldpartijen over de normtijden ten behoeve van de honorariumtarieven. Begin augustus zullen die concepttarieven door DBC Onderhoud worden opgeleverd. Uiterlijk 1 september zal de NZa de honorariumtarieven voor medisch specialisten vervolgens vaststellen. Op basis van die tarieven zal DBC Onderhoud een aangepast DOT-pakket uitleveren.

Impactanalyse

Al eerder maakte de NZa de resultaten van de Impactanalyse bekend. Die impactanalyse maakt deel uit van de definitieve beoordeling. Uit het onderzoek bleek dat met name de omzet van umc’s onder de nieuwe productstructuur zal dalen, mogelijk zelfs met 26,5 procent. De Zorgautoriteit schrijft nu dat de risico’s niet zijn toe te rekenen aan de introductie van DOT als productstructuur. Dezelfde effecten zouden ook onder het DBC-systeem opgetreden. Volgens de NZa ligt de oorzaak van de verwachte omzetdaling niet bij invoering van DOT, maar bij de vervanging van budget- door prestatiebekostiging.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

KGAJrqdHhnxWZVkXco

25 december 2012

Hoi B,Ook wij konden hier weniig informatie over vinden. Daarom hebben we een aantal organisatiebureaus en opdrachtgevers geinterviewd over dit onderwerp. Op basis daarvan hebben we deze blogpost geschreven.Groeten van Jaap

TeBdDSTyYbuWmsqYqF

27 december 2012

n5UH7X <a href="http://slspmwfhxhwt.com/">slspmwfhxhwt</a>

Top