ACTUEEL

ZonMw stimuleert combine zorg en MBO

ZonMw heeft 25 subsidieaanvragen van samenwerkingsverbanden tussen mbo-instellingen en zorginstellingen gehonoreerd. ZonMW wil daarmee bijdragen aan een betere aansluiting tussen kennis, zorgonderwijs en de zorgpraktijk.

De gehonoreerde projecten zijn zeer divers en lopen uiteen van voorstellen gericht op een lessencyclus over mondzorg, benaderingswijzen van de cliënt, specifieke interculturele zorg, tot voorstellen over kleinschalig wonen, eigen regie en samenwerking tussen professionals. Met het toekennen van de subsidies hoopt ZonMw actuele kennis uit de langdurende zorgpraktijk te vertalen naar onderwijsproducten die het zorgonderwijs verder vooruit helpen. De toegekende subsidies maken deel uit van het Nationaal Programma Ouderenzorg en het programma Zorg voor Beter.

Netvlies

De bedrijfstakgroep Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn (Btg GDW) van de MBO Raad gaat zich inspannen om opgedane kennis en producten te helpen verspreiden. De Btg GDW maakte op verzoek van ZonMW deel uit van het kwaliteitsplatform dat adviseerde over de kwaliteit van ingediende projecten. Volgens de MBO Raad laat ZonMw, dat zich doorgaans richt op hbo en wo, hiermee zien het mbo op het netvlies te hebben.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

22 juli 2011

Vroeger stond ZonMW voor ZorgOnderzoek Nederland – Medische Wetenschappen, maar vroeger was alles beter.

L E V E de Vrijheid

24 juli 2011

ZonMW doet er alles aan om meer geld naar zich toe te trekken , iedereen moet bloeden PGB houders, besmette ziekenhuispatienten, aleen ZonMw als VWS sponsorkindje blijft maar groeien, terwijl ze tever van de praktijk staan, triest

Top