ACTUEEL

Verontruste directeur verlaat CG-Raad

Verontruste directeur verlaat CG-Raad

Ad Poppelaars legt zijn functie als directeur van de CG-Raad neer. Volgens Poppelaars moet er plaats komen voor “nieuwe mensen en nieuwe ideeën” nu het kabinet de patiëntenorganisaties “zo te grazen” heeft genomen.

In een brief aan de leden schrijft Poppelaars dat hij vijf jaar lang “met hoofd, hart en ziel het boegbeeld in de buitenwereld is geweest voor kwetsbare gehandicapten en chronisch zieken”. De bezuinigingen op de pgo-organisaties hebben zijn werk als directeur van de CG-Raad in een nieuw licht geplaatst. “Grote veranderingen zijn nodig nu wij zo te grazen zijn genomen door de ambtelijke top van VWS en dit kabinet”, aldus Poppelaars. “Hierdoor breekt er een andere periode aan waarin we ons moeten reorganiseren en van de nood een deugd gaan maken. Dit wordt een periode die om een nieuw elan vraagt. Dus moet er ook plaats komen voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën in de beweging en in de werkorganisaties.”

Nieuw elan

Poppelaars roept zijn collega-directeuren bij de NPCF en de platforms VG en GGZ op “om hun persoonlijke belangen ondergeschikt te maken aan de belangen van de kwetsbare achterbannen en de werkgelegenheid voor onze medewerkers en dat ook zij plaats zullen maken voor één gezamenlijke nieuwe directeur die leiding gaat geven aan de gebundelde werkorganisaties. Via nieuw elan en met behoud van de kracht van onze beweging komt daarmee dan de weg open te staan voor een krachtige nieuwe toekomst.”

Bereid

De krachtenbundeling tussen de CG-Raad , NPCF en patiëntenplatforms in de gehandicaptenzorg en ggz is nog niet helemaal in kannen en kruiken. In zijn brief uit Poppelaars zorgen over de afloop van dit proces. “Velen van jullie zagen met mij en het bestuur van de CG-Raad de wijsheid en noodzaak om op een inhoudelijk doordachte wijze de krachten te bundelen met de NPCF en de platforms VG en GGz”, aldus Poppelaars. “We hebben afgelopen periode daartoe belangrijke stappen gezet, maar komende maanden zal duidelijk moeten worden of zij net als de CG-Raad daartoe wezenlijk bereid zijn.

Opvolger

Poppelaars wordt bij de CG-Raad ad interim opgevolgd door Angelique van Dam (46). Zij heeft ruime ervaring in verschillende functies bij diverse lidorganisaties van de CG-Raad. Sinds 1 mei is Van Dam werkzaam als interim-programmadirecteur bij de CG-Raad.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Marges

25 juli 2011

Een bundeling van krachten is zeker wenselijk, ik pleit daar als Vz Platform VG Rijnmond ook al enige tijd voor. Maar zo\'n bundeling moet wel aan kleinere goepen, zoals de mensen met een verstandelijke beperking en hun belangenbehartigers, de kans geven het geluid vanuit die groep te laten horen, ze mogen niet monddood gemaakt worden. En er zal ook voldoende aandacht en tijd moeten zijn om hun belangen te behartigen.
We zien nu te veel (zie zorgbezuinigingen) dat alle specifieke zorg, die nodig is om mensen met een verstandelijke beperking er echt bij te laten horen, wegbezuinigd wordt onder de misleidende kreten: \'iedereen gelijk behandelen en \'iedereen moet meedoen\'. Dat gaat om zorg die in de afgelopen jaren zorgvuldig is opgebouwd op basis van behoeftes en die nu met een pennestreek van deze regering wordt afgepakt.
Mensen met een verstandelijke beperking kun je niet gelijk behandelen, die hebben extra aandacht en steun nodig. En heel veel van die mensen kunnen niet meedoen, hoe graag zij en hun ouders of verwanten dat misschien ook zouden willen. Binnen een grote belangenorganisatie moet erkenning zijn voor die achterstand die er altijd zal zijn en voor de noodzaak iets extra\'s voor die mensen te doen.

Anoniem

26 juli 2011

Jezusmina, wat een verlies!

Top