ACTUEEL

Jeugdzorg verdient meer bestuurlijke aandacht

De overgang van de jeugdzorg staat bij gemeenten nog onvoldoende op de bestuurlijke agenda bij gemeenten. Dit blijkt uit een quick scan uitgevoerd onder Brabantse gemeenten in opdracht van de provincie Brabant.

Uit de quick scan blijkt weliswaar dat de helft van de gemeenten bezig is met de nieuwe taken op het gebied van ondermeer de jeugd-ggz, de georganiseerde eerstelijnszorg en de gesloten jeugdzorg, maar dat het vooral ambtenaren zijn die zich met het onderwerp bezig houden. “Op bestuurlijk niveau is dit nog onvoldoende een thema”, constateren de onderzoekers. “Op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau kunnen acties worden ondernomen om de transitie centraler te stellen. Met name op bestuurlijk niveau is nog terrein te winnen.”

Capaciteit

De onderzoekers constateren tevens dat bijna vier van de tien gemeenten zich afwachtend opstellen. Gemeenten zeggen veelal nog niet over voldoende informatie te beschikken om actie te ondernemen. Daarnaast willen gemeenten graag meer weten over inhoudelijke zaken op het gebied van jeugdzorg, ggz en gehandicaptenzorg, het huidige aanbod en de inkoop van zorg. Een kwart van de gemeenten zegt bovendien behoefte te hebben aan extra uitvoeringscapaciteit.

Positief

Ondanks de lacunes in kennis en mankracht hebben de gemeenten positieve verwachtingen over de transitie van de jeugdzorg. Volgens de gemeenten betekent de transitie dat hulp en ondersteuning voortaan dichter bij de cliënt komen te staan, met meer ruimte voor preventie en uitgaand van de eigen kracht van gezinnen en hun informele netwerk. Ook wordt hulp en ondersteuning eenvoudiger, transparanter en minder bureaucratisch. Daarnaast verwachten de gemeenten dat hulp sneller op gang komt, doordat indicaties niet meer nodig zijn.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

lauxen

25 juli 2011

Het Kernprobleem van de sector jeugdzorg is dat de kinderbescherming
onderdeel van justitie,
niet aan waarheidsvinding doen, de taak hebben de rechter te adviseren.

Omdat de rechter verplicht is de wet te toetsen en gezien artikel
20-22 wet op rechtsvordering WEL verplicht zijn,
aan waarheidsvinding te doen word de rechter door de kinderbescherming
niet in het gelegenheid gestelt om haar/zijn werk te doen.

Ouders worden in Nederland beschuldigd van strafbare feiten, maar er
word bij de politie geen procesverbaal opgemaakt,
en niet eens een mutatie zodoende de politie vaak inhoudelijk niks
weten bij voorhand van de situatie in het gezin.

De kinderbescherming doet precies hetzelfde als Stichting Buro
Jeugdzorg, rapportage’s opstellen gebaseerd op veronderstellingen,
en verzoeken per fax bij de kinderrechter om een VOTS (spoeduithuisplaatsingen).

Gezien dat voor de politie een beschikking van de rechter een
uitvoeringsbevel is,
moet de politie HELAAS de kinderen uithuis halen terwijl pas na 10
dagen als de kinderen al weg zijn gehaalt,
kunnen de ouders voor het eerst naar de rechter om min of meer een
wederhoor te kunnen geven.

Gezien ouders dan zwaar getraumatiseert zonder opvang zijn achtergelaten,
en de rechter al die laster en smaadrapportage’s niet eens lezen
gezien de grote stapel A4?s en de korte tijdbestek van ongeveer 20
minuten,
zal de rechter in meeste gevallen onrechtmatig en ten nadele van de
gezinnen een uitspraak doen voor een jaar ondertoezichtstelling.

Het gevolg is dat de ellende dan goed gaat beginnen want de ouders en
kinderen worden overgeleverd aan willekeur van stichtingen,
met hun eigen belangen om zichzelf in stand te houden en komen terecht
in een burocratische mangelmolen waardoor de rechten en plichten van
de ouders en kinderen op een civile wijze worden uitgeholt totdat er
niks meer overblijft ( de nek omgedraait) waardoor uiteindelijk de
mensen vogelvrij en rechteloos worden gemaakt.

Wanneer je op een zondag de kinderbescherming (Groningen-Assen) belt
wijst deze overheidsinstantie via het antwoordapperaat,
voor crisisgevallen de mensen ook door naar de stichting buro
jeugdzorg i.p.v een andere overheidsinstantie zoals de politie waar de
opssporingsbevoegdheid gehoord te liggen.

Omdat er geen procesverbaal word opgemaakt en niet eens een mutatie
(handig bij preventief optreden) bij de politie,
is er geen enkele papier wat is opgestelt gebaseert op feiten waar
alle parijen opterug kunnen grijpen.

Erger nog, wanneer alle rapportage’s daadwerkelijk leest bij alle
slachtoffers zie je ook dat de stichtingen BJZ’s o.a,
in loop der tijd de dingen lopen aan tedikken het zogenaamde uit
stragetsicge oogpunt ter nadele voor de betrokkenden.

Omdat rapportage’s worden opgestelt via het papagaaienmedthodiek, met
een ander over napraten over een ander,wat die ander wel gezegt zal
kunnen hebben,
zonder zelf iets gezien, geconstateerd en/of geverfieerd te hebben,
worden de mensen monddood geprocendeerd.

Ik zie ook dat de stichtingen, de ouders vaak lopen te intimideren dat
ze vooral geen contact moeten opzoeken met de media,
omdat dat ten koste kan gaan met het contact tussen ouders en
kinderen, dus een sancie kunnen krijgen wanneer men voor hun
bloedgeigen kinderen opkomt.

Ik pleit dan ook voor dat bij elke aanvraag uithuisplaatsing dat er
een mutatie of een procesverbaal word opgemaakt,
want immers de sector jeugdzorg overbelast zichzelf doordat kinderen
vaak onnodig en/of wel telang blijven hangen in de sector.

Dus meer geld is niet de oplossing, maar rechtszekerheid en waarheidsvinding,
de sector creeert dus zelf deze fictieve wachtlijsten.

Dan komt er nog bij, dat Nederland straks zit met een hele generatie
kinderen die ooit volwassen worden,
zwaar getraumatiseerd zijn geraakt door geschiedsvervalsing en los
zijn getrokken van hun familie.

Moet dat straks onze beroepsbevolking gaan worden, of heeft Nederland
meer belang bij patienten om de zieligheidsindustrie in stand te
houden,
b.v voor meer werkverschaffing voor de G.G.Z ?

Ook de ouders raken zwaar getraumatiseert en Nederland raakt de
sociale cohesie kwijt,
omdat de hoeksteen van de samenleving met behulp van gesubideerde
staatstereur is omver geschopt.

Dat moeten wij niet willen.

Anoniem

1 augustus 2011

Heer of mevrouw Lauxen. U duikt overal op waar er iets te jeugdzorgen valt. is het mogelijk dat u eerst uw eigen sores met Jeugdzorg afhandelt voordat er heeft een reactie van uw hand op komt?! Het is een beetje cliche, maar dit soort stellingen roepen blijkbaar vnl reacties op van clienten die zich misdeelt voelen. 1 keer reageren met hetzelfde stukje is wel genoeg.
Mijn reactie op het artikel is dat er teveel bureaucratisch kader zich met de Jeugdzorg bezig houdt. Daarbij zijn dat allemaal oudere jongeren en verdwaasde einselgangers. Op Justitie is bv en oudere heer, die bij zijn moeder woont, verantwoordelijk voor beleid inzake jeugdinrichtingen. Hij heeft geen kinderen, waarschijnlijk oook nooit eentje gezien en heeft duidelijk model gestaan voor het Koot en Bie typetje Walter de Rochebrune. Beetje jammer dat zo iemand moet meebeslissen over de jeugd in nederland. Beetje minder besturen en de werkvloer laten meebeslissen en denken. Veel beter.

Top