ACTUEEL

Klebsiella fataal voor drie patiënten Maasstad

Klebsiella fataal voor drie patiënten Maasstad

Drie patiënten van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zijn zeer waarschijnlijk overleden met de Klebsiellabacterie als directe doodsoorzaak. Dat heeft onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door professor Evert de Jonge van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) uitgewezen.

De Jonge onderzocht 28 overleden patiënten. Over één van hen kon hij geen oordeel vellen, omdat hij niet over de geschikte gegevens beschikte. De nabestaanden van de overledenen zijn vrijdagochtend ingelicht over de onderzoeksresultaten.

Ernstig ziek

Hoewel de resistente bacterie aantoonbaar invloed heeft gehad op het overlijden van de drie patiënten,  is daarmee niet gezegd dat ze nog zouden hebben geleefd, wanneer ze niet besmet waren geraakt. Volgens De Jonge ging het om ernstig zieke patiënten.

Geen verband

De Jonge constateerde tevens dat er bij veertien mensen geen sprake van een verband tussen de bacterie en hun overlijden. Van de tien andere sterfgevallen valt niet te zeggen of de bacterie een rol heeft gespeeld. Het Maasstad Ziekenhuis zal met een financiële vergoeding komen voor de nabestaanden.

Spijt

Interim-bestuurder Léon Eijsman betuigde tijdens de persconferentie 'oprechte spijt'  over de uitbraak, maar voegde hier aan toe dat 'juist het Maasstad Ziekenhuis' in de toekomst goed bewapend zal zijn tegen de uitbraak van dit soort bacteriën. Eijsman liet in het midden of het ziekenhuis bij de aanpak van de bacterie in gebreke is gebleven. Het onderzoek hiernaar loopt nog.  

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

3 september 2011

Reactie op Zorgvisie.nl
Eindelijk een bestuurlijk handige zet van de RvT en het bestuur van het Maasstad. Dit onderzoek moest er toch komen, maar door het zelf te financieren kun je veel invloed op het onderzoek uitoefenen. Daarnaast wordt het gewaardeerd dat het ziekenhuis zelf initiatief neemt om meer informatie boven tafel te krijgen. Dat sluit aan bij de verwachting dat het ziekenhuis zelf ook wil weten wat er gebeurd is zodat het ervan kan leren. Tegelijkertijd zal de RvT en het bestuur heel blij zijn dat het aantal schadeclaims nu fors is gereduceerd tot 3. Het enige verassende deel is dat dit onderzoek door Zorgvisie wordt beschreven als onafhankelijk. Het is gefinancierd door het Maasstad Ziekenhuis en naar alle waarschijnlijkheid heeft de prof verteld hoe hij zijn onderzoek precies zou uitvoeren zodat het ziekenhuis de mogelijkheid had de feiten te bewerken en de artsen te prepareren.

Anoniem

3 september 2011

In aanvulling op het bericht hierboven blijkt dat Skipr de term onafhankelijk net zo klakkeloos overneemt als Zorgvisie. De lezers van Skipr zijn geen onwetende burgers en ergeren zich aan dergelijke onjuiste suggesties. Skipr zou persberichten moet scannen op marketing en pr-praat en dat verwijderen voordat het bericht wordt overgenomen.

Herman Elderson

3 september 2011

Het was te verwachten dat de resultaten van het onderzoek direct zouden worden aangemerkt als onbetrouwbaar. Het is ook een hele klap als je eerst loopt te schreeuwen dat de bacterie 28 doden heeft veroorzaakt, dat het er maar 3 geweest blijken te zijn, en dat het patiënten betreft die so wie so zouden zijn overleden.
Het kost per slot niks, die insinuaties over sjoemelarij, je staat aan de kant en hoeft niks te bewijzen toch?

Anoniem

3 september 2011

@ Herman. In Nederland wordt door bestuurders gesjoemeld. Ik zie het elke dag en in elke organisatie waar ik heb gewerkt. Misschien is het Maasstad Ziekenhuis de uitzondering op de regel, maar het is duidelijk dat de RvT en het bestuur een forse prikkel had om te sjoemelen en als opdrachtgever van het onderzoek, ook de middelen had om te sjoemelen. In dat geval was het natuurlijk zuiverder geweest als de opdrachtgever van het onderzoek zelf een onafhankelijke partij was geweest. En in het licht van het bovenstaande is de suggestie dat het onderzoek onafhankelijk was wel heel vreemd. Niet voor niets zeggen we in Nederland: wie betaalt, bepaald.

Anoniem

3 september 2011

Ik houd simpelweg niet van dit soort verdachtmakingen.

Anoniem

4 september 2011

Ik sluit mij aan bij de reactie hierboven. Ik ga ook graag uit van het goede van de mens. Die bestuurders van het Maasstad wilden volgens mij ook de waarheid achterhalen en dat vervolgens met hun wogen medewerkers en de pers delen. Natuurlijk hadden de bestuurders veel meer reputatieschade en zou het ziekenhuis miljoenen extra schade zijn opgelopen als was gebleken dat er meer patiënten waren gestorven, maar dit gaat om mensenlevens en dan telt persoonlijke reputatie en het geld niet meer.

Anoniem

4 september 2011

Het is heel moeilijk om medeverantwoordelijkheid voor onnodig sterven te dragen. Het is dus een heel menselijke reactie om externe factoren de schuld te geven en indien de buitenwereld die verklaring niet overneemt, de feiten zodanig te presenteren dat de ander daar in meegaat. De RvT en het bestuur bestaan ook uit mensen dus het was minder voor de hand liggend voor hen om als opdrachtgever voor dit onderzoek te functioneren.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

4 september 2011

Het Maasstadziekenhuis houdt alles in eigen hand:
de interim-directeur Weeda komt uit de eigen Raad van Toezicht, mede-verantwoordelijk voor de uitbraak, de doofpot en het aanstellen van de onderzoeker.
Er is aldus geen sprake van onafhankelijk onderzoek.
Advies aan de nabestaanden:
Stel zelf buitenlandse deskundigen aan om eea te onderzoeken. Dat is de enige kans op onafhankelijk onderzoek, hoewel ook hier geen garantie geldt.
Verhaal de schade op het Maasstadziekenhuis.
Leg alles schriftelijk vast.

Top