ACTUEEL

Psychogeriatrieprijs 2009 voor Anne-Mei The

Anne-Mei The is op donderdag 16 april tijdens het Denkbeeld-congres in Utrecht onderscheiden met de Psychogeriatrieprijs 2009 van de Vereniging Voor Psychogeriatrie (VPG): een oorkonde en bronzen beeldje van kunstenares Renée van Leusden. Ze draagt de prijs op aan alle medewerkers op de werkvloer in verpleeghuizen.

Kwaliteit hangt af van communicatie

De VPG onderscheidt The onder meer vanwege haar boek In de wachtkamer van de dood, waarvoor ze een lange periode als participerende onderzoekster in een Amsterdams verpleeghuis werkte. En vanwege haar concrete pogingen om goede verpleeghuiszorg te realiseren.VPG-bestuurder Steven Bless bij de uitreiking: “Wat haar boek onderscheidt van andere publicaties is dat zij het kwaliteitsvraagstuk vooral benadert vanuit de dagelijkse werkelijkheid van de communicatie tussen verzorgenden, cliënten en familie en de samenwerking met elkaar. Want uiteindelijk ontstaat kwaliteit of een tekort aan kwaliteit in die interactie tussen een verzorgende en een cliënt.”

'Goede medewerkers maken papierwerk overbodig'

Het verpleeghuis draait om mensen, aldus Anne-Mei The in haar dankwoord: “Mensen die er wonen, werken en op bezoek komen. Er is tegenwoordig heel veel aandacht voor protocollen, best practices, efficiency, fusies, verbeterplannen, allerhande certificaten en papierwerk. Daarmee moet de kwaliteit van zorg naar een hoger plan worden getrokken en moet de kwaliteit worden bewezen.”  De onderscheiden onderzoekster relativeert de waarde daarvan: “Ik durf zelfs te stellen dat als er voldoende en goede medewerkers zijn al die plannen en papieren helemaal niet nodig zijn.”

Erkenning van de gevestige orde

“Ik ben geraakt door deze prijs”, aldus Anne-Mei The. “Ik heb met veel plezier en bevrediging gewerkt. Er was een ding dat ik moeilijk heb gevonden en dat is de tegenwind die ik ondervond. Waar bemoeide ik me als buitenstaander mee? Ik kwam maar net kijken en begreep er niets van. Ik zette de sector in een negatief daglicht. Deze prijs krijgen van - wat ik toch maar beschouw - de gevestigde orde van de psychogeriatrie – doet me goed.”

Gaarkeukenverpleeghuiszorg

Anne-Mei The publiceert op vrijdag 17 april een opinie over de verpleeghuiszorg in dagblad Trouw. Dit naar aanleiding van de ophef rond het Amsterdamse verpleeghuis Jan Bonga. Daarin schrijft ze: "Het wordt hoog tijd dat we een maatschappelijk debat voeren over de ouderenzorg. We moeten de vraag durven stellen wat we over hebben voor onze ouderen. Als we door onze ogen te sluiten kiezen voor de huidige gaarkeukenverpleeghuiszorg moeten we de consequenties onder ogen zien. Dan accepteren we situaties als in het Jan Bonga Huis. We krijgen als samenleving de verpleeghuizen die we verdienen."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

M. Sybesma-Drijver

29 september 2009

Met enige ontroering heb ik het artikel over de Martha Florahuizen gelezen. Bijna zou ik wensen dat mijn man, in plaats van de gevolgen van een CVA, waardoor hij afasie heeft en halfzijdig verlamd is, dementerend was. Het lijkt wel of er heel veel ideeën zijn voor dementerenden terwijl toch ook voor mensen met hersenletsel een andere zorg dan de gewone verpleeghuiszorg goed zou zijn.

Een soort zorg denk ik dan, waarbij de partner al dan niet in de directe nabijheid zou kunnen wonen en een rol zou kunnen blijven spelen in het leven van de patiënt maar daarnaast ook meer vrijheid zou kunnen hebben dan in de thuissituatie. Mocht u van een dergelijke mogelijkheid of van een dergelijk initiatief op de hoogte zijn, dan zou ik daar graag over horen. met vriendelijke groet,

Marianne Sybesma-Drijver

Scholekster 32, 3972 PV Driebergen

Top