ACTUEEL

Verzekeraars voeren AWBZ uit per 2013

Zorgverzekeraars gaan de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2013 uitvoeren. Hiermee heeft de ministerraad vorige week ingestemd op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

Opheffen zorgkantoren

In het wetsvoorstel worden de zorgkantoren opgeheven en zijn de zorgverzekeraars direct verantwoordelijk voor de uitvoering van AWBZ. De zorgverzekeraar wordt voor cliënten het aanspreekpunt voor zorg op grond van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 november 2011

Alle macht ligt nu bij de zorgverzekeraars. Een uiterst negatief en discriminerend effect is het feit dat zij kleine zorgaanbieders buiten de deur houden door het stellen van eisen t.a.v. omzet. Verder zie je nu al achter de schermen dat gemeenten zorg inkopers van een zorgverzekeraar als projectleider WMO extramurale begeleiding aanstelt om e.e.a. te implementeren. Een voorbeeld: Gemeente Deventer en ENO zorgverzekeraar die hun inkoper B. Stuiver naar voren schuift om de zaken goed te stroomlijnen! Rechtsongelijkheid en pure maffiapraktijken liggen op de loer. Goed beleid overheid!

Anoniem

27 november 2011

Wat een naieve gedachtengang daar bij de overheid. Denken ze nu echt dat de zorgaanbieders alleen die zorg aanvragen die nodig is en volgens de regels afgewogen wordt. Dat het uiteindelijk miljarden meer gaat kosten , daar komen ze over tien jaar pas achter en dan trekken ze het ciz weer uit de kast.

Anoniem

6 december 2011

Ik vind het prima, fantastisch!

Jops

23 juli 2012

Jammer, was laatst bij de FNV meeting zorg uw zorg.
Ook daar straalde de ongeïnteresseerdheid van de boodschap brenger
Wat door sociale mensen op gezet is in het verleden wordt naar de knoppen geholpen door de politiek.
Philips , Shell VHLF hadden alle een eigen med. dienst .
Nu is dit alles bijna weg krijgen de verzekeraars de overhand en dan weten we het wel.
Woekerpolisssen met als waakhond KFID.
Ik krijg er diaree van maar zal dit zelf dienen op te lossen.
Want verzekeraars zijn alleen geintresseerd in mijn geld niet in mijn gezondheid.

Anoniem

3 april 2013

Door het AWBZ zorgkantoor kon een hulpmiddelen leverancier voor alle verzekeringen leveren op basis van landelijke vergoedingstarieven. Dit contract zijn we nu kwijt en onze omzet ook. Alleen de grote leveranciers die landelijk kunnen leveren krijgen de contracten met verzekeringen.
Wij leverden regionaal aan particulieren en zorgcentra met nieuwe producten perfecte service, gevolg grote tevredenheid bij cliënten en zorgcentra. Een ramp voor het bedrijf en personeel komt nu op straat. Een dynamische jonge onderneming kan niet meer in Nederland in de gelegenheid komen zijn diensten en kwaliteiten te verlenen in de zorg. Het monopoly van grote partijen zullen de verzekeringen financieel onder druk gaan zetten en de kleine ondernemingen die het verschil maakten door snelle leveringen tegen lagere tarieven kunnen presteren zijn strak allemaal failliet.

Top