ACTUEEL

Raad van Toezicht SGL beticht van zelfverrijking

Raad van Toezicht SGL beticht van zelfverrijking

De ondernemingsraad van Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) in Sittard eist het vertrek van de raad van toezicht, zo meldt dagblad De Limburger. Volgens de OR hebben twee rvt-leden onzuiver gehandeld door bestuursfuncties waar te nemen, waar ze zichzelf bijna een ton aan bezoldiging voor hebben toegekend.

Bestuurlijke lacune

Voorzitter Van Puijenbroek en vice-voorzitter Sampermans van de rvt ontvingen vorig jaar respectievelijk 31.738 en 68.116 euro voor het verrichten van bestuurlijke bijstand gedurende een kleine drie maanden, zo meldt De Limburger. Hun totale bezoldiging kwam daarmee op 44.408 euro en 82.396 euro. De bestuurlijke lacune ontstond door het vertrek van bestuursvoorzitter Guus de Jong. De Jong stond overigens nog tot 1 november 2010 op de loonlijst voor een bedrag van bijna 224 duizend euro, royaal boven de balkenendenorm.

‘Buiten proportie’

Volgens OR-woordvoerder Jaap Jongejan hebben de twee de schijn van belangenverstrengeling gewekt door zelf hun salaris vast te stellen. "Ze hebben zichzelf een vergoeding gegeven die buiten proportie is”, aldus Jongejan in De Limburger.

Richtlijnen

Bij monde van een externe woordvoerder laat de rvt weten dat de OR zich met zaken bemoeit die buiten haar bevoegdheid liggen. Door een en ander publiek kenbaar te maken “bederft” de OR volgens de woordvoerder bovendien de “goede verhoudingen”, “wat niet in het belang is van onze cliënten”. De woordvoerder sluit niet uit dat de OR zich laat influisteren door “malcontente middenmanagers”.  Volgens de woordvoerder is het besluit tot bestuurlijke ondersteuning conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) genomen. Wel erkent de woordvoerder dat in deze richtlijnen niets staat over beloning van bestuurlijke ondersteuning.

Strijdig

Tussen de OR en de rvt is een welles-nietes-spelletje ontstaan. De OR stelt van meet af aan van oordeel te zijn geweest dat de gang van zaken “ernstig in strijd” was met de Zorgbrede Governancecode. De rvt stelt dat de OR tevergeefs is uitgenodigd voor uitleg hierover. Jongejan zegt dat juist de rvt weigert te praten met de OR.

Governancecommissie

De OR heeft de Governancecommissie Gezondheidszorg in Den Haag verzocht uitspraak te doen over de situatie. Ook Tweede Kamer-fracties zijn ingelicht. Bovendien heeft de OR het vertrouwen in de rvt opgezegd. Volgens de rvt is het vertrouwen van de or “aantrekkelijk, maar niet onontbeerlijk”. De ironie wil dat de rvt momenteel een vacature heeft uitstaan. Kandidaten zullen ondermeer gewogen worden op het vermogen “evenwicht bewaren tussen betrokkenheid bij de organisatie en toezichthoudende afstand”.

9 Reacties

om een reactie achter te laten

rene

19 oktober 2011

Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 05-04-2013 11:03.

Anoniem

19 oktober 2011

Deze handelswijze van de RvT in onzuiver en een aanval richting het middenmanagement is ongepast. Deze RvT is voorbij haar houdbaarheidsdatum. Mocht iemand bereid zijn verder te zoeken, dan voorspel ik dat er nog meer misstanden zullen worden aangetroffen. Een dergelijke houding van de RvT heeft verregaande consequenties voor het hoger management.

Huisman

19 oktober 2011

Hoezo, malcontente middenmanagers? Kan de rvt duidelijk aangeven waaruit dit blijkt?.
Hoezo, goede verhoudingen? Zo kan de angstcultuur, die in alle lagen van de organisatie heerste voor de komst van bestuurder Leon Poels toch echt niet beschreven worden. De rvt heeft hier echt geen adequate oplossing voor geboden.

We mogen er toch vanuit gaan dat leden van de rvt goed opgeleid zijn en een bepaalde mate van intelligentie bezitten. Het verbaast me, dat ze zich nog steeds niet bewust zijn van het gegeven, dat ze onzuiver hebben gehandeld.
Uit hun hele reactie spreekt in mijn ogen minachting voor de OR, om maar niet te spreken van de arrogantie die ze uitstralen.

José Huisman

19 oktober 2011

Bovenstaande reactie lijkt naar mij te verwijzen.
Ik wil hier uitdrukkelijk vermelden, dat ik niet op dit artikel gereageerd heb.
Ik ben overigens wel werkzaam bij SGL.

rene

19 oktober 2011

geachte mevrouw Jose Huisman,

Het zou toch kunnen dat er nog meer huisman bij sgl werken of zijn er meer huisman die op de hoogt zijn met de periklen van het sgl. Zo ook dat er meer janssen zijn dan janssen de bakker van om de hoek !!!

trouwens waar bent u bang voor als u het niet geschreven heeft?

Jo Hendrikx

20 oktober 2011

Ja , LIMBURG toont haar ware aard weer eens ;

bouw corruptie
smokkelaars
kerkraadse beroepswerklozen
corrupte wethouders en burgemeesters
massaal PVV stemmen
gouverneur ipv CvC
mijn geld fraudes
mis-dienende pedo-priesters
en nu .... zorgcorruptie

Kunnen we ze niet overdragen
aan Belgie of Duitsland

Anoniem

21 oktober 2011

De raad van toezicht van SGL dient de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. Het gebeurde valt op generlei wijze te verkopen aan de buitenwereld. Een toezichthouder dient toezicht te houden en niet met bestuurlijke kwesties inhoudelijk bezig te zijn. Vervolgens kan het zeker niet zo zijn dat door de leden de eigen vergoeding wordt bepaald. Los van de vraag of deze mensen uberhaupt capabel genoeg zijn om de dagelijkse leiding op zich te nemen. Voor interim-bestuurders gelden er immers ook strenge eisen m.b.t. de functie-eisen.
Ieder normaal denkend mens weet dat in deze kwestie ernstige overtredingen zijn begaan t.a.v. maatschappelijke verantwoordelijkheden en goed bestuur. Het lijkt alsof hier sprake is van een ordinair stukje "lijkenpikkerij".
Het feit dat er nu een vacature is gesteld en de kandidaat zijn brief kan richten aan vz Van Puyenbroek is natuurlijk helemaal uit den boze. Op deze wijze is het mogelijk om weer een bevriende relatie toe te laten. Er is maar een oplossing en dat is een vertrek van de complete rvt.

De twee leden van de rvt dienen hun vergoeding terug te betalen en een verder onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen. Desnoods een onderzoek door OM of FIOD-ECD. De ervaring leert dat in dit soort situaties er ook andere onrechtmatige daden hebben plaatsgevonden, vaak op financieel gebied. Iedereen kent het voorbeeld van de Hogeschool in Holland.

Tot slot is de wijze waarop de raad van toezicht zich uitlaat over het management in de organisatie, bijzonder onprofessioneel te noemen. Dit zijn de mensen die de kar trekken en niet de gepensioneerde rvt-leden die denken dat ze ook kennis van zaken hebben. Uit alles blijkt immers het tegendeel.

Anoniem

21 oktober 2011

Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 05-04-2013 11:03.

Anoniem

30 mei 2012

Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 05-04-2013 11:03.

Top