ACTUEEL

Investeerders op overnamejacht

Investeerders op overnamejacht

Investeerders en zorgpartijen zijn op overnamejacht. Dat concludeert adviesbureau Boer & Croon na een marktanalyse. Bij een substantieel deel van de transacties zijn private investeerders betrokken.

In de marktanalyse richt Boer & Croon zich op aandelentransacties of overnames. Investeringen in of overnames van farmaceuten zijn niet meegenomen. Ook zijn bestuurlijke fusies buiten beschouwing gelaten. Zie marktanalyse:

pdf bestand  Overview overnames in de gezondheidszorg_Boer&Croon

25 transacties

In de eerste drie kwartalen van dit jaar hebben 25 transacties plaatsgevonden, tegenover 24 transacties in heel 2010. Het gaat vooral om deals rond zbc's, ggz-instellingen en tandartspraktijken. Bij een substanteel deel van de transacties (20 tot 30 procent) waren private equity-partijen betrokken. Dat percentage is overigens lager dan in 2009, toen ze nog bij 37 procent van de transacties betrokken waren.

Private equity

Volgens Dagmar Enklaar, partner bij Boer & Croon, is het gedrag van private equity-partijen aan het veranderen. Eerder investeerden zij vooral in toeleveranciers aan de zorg, nu investeren ze in de zorgaanbieders zelf. Volgens Enklaar heeft dat te maken met de verdere liberalisering van de zorgmarkt. Private investeerders verwachten aantrekkelijke rendementen in de gezondheidszorg te kunnen bereiken, voornamelijk door de voordelen van schaalgrootte en efficieny. Enklaar: “Ze proberen geld te verdienen door waardecreatie. Dat bereiken ze door het vergroten van de efficiëntie en investeringen in de kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid.”

Winst

Private investeerders zijn niet uit op snel gewin. Het blijkt dat private investeerders zich vrij lang aan zorginstellingen committeren. Gemiddeld genomen blijven ze in de zorg zeven jaar betrokken bij de instelling. In andere sectoren is dat gemiddeld vijf jaar, aldus Enklaar. Als in die tijd winst wordt gemaakt, dan wordt dat in de betreffende onderneming geïnvesteerd.

Marktaandeel

Vergroting van het marktaandeel vormt een belangrijk onderdeel van de strategie van private equity-partijen. Als ze een tandartsenpraktijk overnemen, gebruiken ze dat vaak als platform, waar ze meerdere bedrijven in onder brengen.

Zbc's

Volgens Enklaar worden private investeerders ook steeds vaker benaderd door zorgaanbieders zelf, bijvoorbeeld door zbc’s die geld nodig hebben om te groeien. De zbc’s zien private investeerders daarbij ook als kennisbron voor assistentie bij de bedrijfsvoering in een steeds groter wordend bedrijf.

Kennis

Specialisten die voor de groei van hun kliniek een private investeerder benaderen, hoeven niet bang te zijn dat ze hun zeggenschap verliezen. Enklaar: “Zo’n investeerder heeft vooral kennis van efficiency, maar niet van bijvoorbeeld orthopedie. Daar zijn de specialisten heel hard voor nodig. Een private investeerder zal dus niet met de kliniek aan de haal gaan.” (Daan Marselis)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top