ACTUEEL

Te weinig animo voor doorstart EPD

Te weinig animo voor doorstart EPD

Het nationaal ICT-instituut voor de zorg NictiZ ziet af van het operationeel houden van de infrastructuur voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Nictiz constateert “tot zijn spijt" dat er onvoldoende financiële garanties zijn voor een voortzetting van de infrastructuur voor het EPD. Daarmee is een doorstart het landelijke EPD van de baan.

Nadat de Eerste Kamer in april het wetsvoorstel voor het EPD verworpen, kwamen de koepels voor apothekers, huisartsen en huisartsenposten (KNMP, LHV, NHG, VHN en de NVZA) in actie. Vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid wilden zij zich samen met NictiZ sterk maken voor het behoud van de EPD-infrastructuur.

Garantie

Nu blijkt dat er onder zorgaanbieders onvoldoende animo is om deze infrastructuur overeind te houden.  Begin november had 52 procent van de huisartsen, 54 procent van de apotheken, 74 procent van de huisartsenposten en 9 procent van de ziekenhuizen een akkoordverklaring met de doorstart toegezonden. Daarmee komt het NictiZ op een financiële garantie van 5,6 miljoen euro uit, terwijl het minimaal noodzakelijke budget voor een doorstart tussen de 7 en 10 miljoen euro ligt. Dit betekent dat de infrastructuur met ingang van 1 januari 2012 niet langer beschikbaar is.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

8 november 2011

Wat een doorzichtige zet van Nictiz- volgens wikipedia bedragen de kosten van alleen al Nictiz €30 miljoen per jaar. Er is al zoveel geïnvesteerd door VWS in het EPD, dat gaat men echt niet laten klappen op een tekort van €1,6 per jaar.

Ik eet mijn hoed op als dit het laatste woord is geweest in het schaamteloze EPD/VWS/Nictiz/parlement/senaat drama

Anoniem

8 november 2011

Op de Nictiz site staat dat zij €10 miljoen nodig heeft per jaar. Maar als EPD zal heus doorgaan, want de overheid gaat ongetwijfeld €5 miljoen garantie stellen, voor een systeem dat een veelvoud gekost heeft...

Top