ACTUEEL

Geen nieuwe reorganisatie voor GGZ WNB

Geen nieuwe reorganisatie voor GGZ WNB

“Als iedereen meewerkt, kan een tweede reorganisatie vermeden worden.” Dat was de boodschap die bestuurslid Patrick Knapen van GGZ Westelijk Noord Brabant begin november aan het eigen personeel meegaf. GGZ WNB moet komend jaar nog 4 miljoen euro bezuinigen.

De nieuwe bezuiniging betreft 5 procent van de jaaromzet en is een direct gevolg van de overheidsmaatregelen. De instelling met ongeveer 1200 medewerkers zal in 2012 afscheid nemen van 70 fte. Het streven is dat er geen gedwongen ontslagen vallen.

Profilering

Ook zal de instelling nadrukkelijker keuzes maken, hield Knapen het personeel voor. In zijn woorden: “We blijven niet langer een megastore waar alles te koop is, maar worden een supermarkt waarin een beperkte selectie aan goede zorg beschikbaar is.”

Speerpunten

‘Speerpunten’ worden de acute klinische en ambulante zorg, gecertificeerde ambulante zorg voor mensen met een chronische aandoening, ouderenzorg, depressiebehandeling en hulp bij huiselijk geweld. Ook forensische psychiatrie en modules voor speciale doelgroepen blijven belangrijk.

Cliënten overdragen

Als het aan het bestuur ligt worden een aantal lichtverstandelijk gehandicapten op afdeling de Venne aan een andere zorgaanbieder overgedragen. Daarover lopen al gesprekken met zorgaanbieder ASVZ.

Zorgbehoefte leidend

Het  bestuur kijkt bij het maken van keuzes naar de zorgbehoefte. Zo wil het de bezetting bij zorgprogramma’s waar de zorgvraag vermindert inperken. Op basis van de zorgvraag en de wachtlijst zal GGZ WNB het personeel eventueel ook op een andere afdeling of voor andere taken inzetten.

Niet definitief

De instelling benadrukt dat de plannen nog niet definitief zijn. Het bestuur heeft alleen zijn intenties uitgesproken, stelt woordvoerder Maarten van Eybergen: “Er is nog niets formeel besloten. De plannen moeten nog door de inspraak- en adviesprocedures.”

Cliënt centraal

De cliënten staan centraal, zegt Van Eybergen. “Het overdragen van de patiënten aan ASVZ bijvoorbeeld, wordt nu voorbereid. Dat is een proces dat heel geleidelijk voortgang vindt.” Mogelijk behouden de cliënten dezelfde zorgverleners. Volgens Van Eybergen kunnen de cliënten op dezelfde locatie blijven.

Vastgoed

GGZ WNB onderzoekt namelijk ook de toekomst van het vastgoed. Gebouwen moeten beter worden benut, bijvoorbeeld door verhuur aan andere zorgaanbieders. Zo wil Tante Louise-Vivensis, een instelling voor ouderenzorg, mogelijk panden huren op het terrein van GGZ WNB. Tante Louise-Vivensis zou ook bereid zijn personeel over te nemen.

Reactie personeel

Volgens Van Eybergen reageerden medewerkers positief op de transparantie over de plannen. Medewerkers zijn wel onzeker over hun persoonlijke toekomst binnen de organisatie. De gesprekken tussen de ondernemingsraad en het instellingsbestuur zijn nog niet hervat. Dit gebeurt naar verwachting volgende week op 16 november. Dan is ook de nieuwe bestuurder Lex de Grunt in functie.

Financiële problemen

De instelling heeft een roerig jaar achter de rug. Als gevolg van financiële problemen zijn dit jaar al forse bezuinigingen doorgevoerd op het onderhoud en de bezetting van gebouwen en de loonkosten van leidinggevenden. Dat was onderdeel van het toekomstplan Esperanza dat begin 2011 werd ingezet. Inmiddels zegt de instelling weer winst te maken.

Daan Marselis

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 december 2011

wanneer zijn die teringleiers nou eens failliet

Top