ACTUEEL

Kabinet haalt 800 miljoen aan overschrijdingen terug

Kabinet haalt 800 miljoen aan overschrijdingen terug

Het kabinet heeft tijdens de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister Edith Schippers van VWS om 800 miljoen euro aan overschrijdingen terug te halen. Dat heeft minister Schippers vandaag bekend gemaakt.

Schippers presenteerde het pakket aan maatregelen tijdens een persconferentie in Nieuwspoort. Het gaat niet om bezuinigingen, zo stelde ze. “We halen groei terug.” De maatregelen zijn bedoeld om de overschrijding op het Budgettair Kader Zorg van 1,1 miljard euro terug te halen. De maatregelen hebben alle betrekking op de tarieven en de eigen bijdrage. Die moeten voor de zomer gepresenteerd worden om de verzekeraars de kans te bieden de premie goed uit te rekenen, zo vertelde Schippers. Met Prinsjesdag volgen aanvullende maatregelen ter waarde van 300 miljoen euro.

Ggz

Vooral de ggz moet veel inleveren. In totaal gaat het om 593 miljoen euro. Dit zijn niet alleen maatregelen die te maken hebben met de overschrijdingen, maar ook om maatregelen die nog voortvloeien uit het regeer- en gedoogakkoord. In totaal draagt de ggz voor 413 miljoen euro bij aan het terugdringen van de overschrijdingen. In 2009 veroorzaakte de ggz zelf voor 255 miljoen euro aan overschrijdingen. Daarnaast moet de sector voor 158 miljoen euro bijdragen aan de oplossing voor de BKZ-problematiek. Volgens Schippers groeit de ggz veel te hard, wat ook ten koste gaat van het budget voor andere sectoren die onder het BKZ vallen. In het regeerakkoord was een korting van 180 miljoen euro al voorzien.

Eigen bijdrage

De maatregelen die Schippers bekend maakte zijn onder andere een tariefkorting van 222 miljoen euro, eigen bijdrage voor tweededlijns-ggz voor patiënten vanaf 18 jaar en het zelf betalen van no-show in de tweede lijn. Daarnaast wordt een deel van de zorg uit het verzekerde pakket gehaald. De eigen bijdrage voor een verblijf en behandeling in de tweedelijns-ggz kan in het eerste jaar van de behandeling gevraagd worden.

Huisartsen

Schippers maakte daarnaast bekend dat de huisartsen 132 miljoen euro worden gekort op het tarief. Bij de fysiotherapeuten haalt het kabinet 80 miljoen euro weg, door vanaf 2012 pas te vergoeden als er meer dan 20 behandelingen nodig zijn. Ook worden enkele fysiotherapeutische behandelingen uit het pakket gehaald, wat nog eens 30 miljoen euro oplevert. Maagzuurremmers worden voortaan niet meer vergoed, behalve voor chronisch zieken. Schippers: “We hebben onszelf de vraag gesteld of mensen voor eigen rekening en eigen risico de behandeling kunnen dragen. Maagzuurremmers kosten ongeveer 10 euro voor drie maanden slikken. Daarmee is dat heel goed betaalbaar.”

Reacties

Vanuit de GGZ is met verbijstering gereageerd. Het Landelijk Platform GGZ (LPGGz), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en GGZ Nederland noemen de maatregelen in een gezamenlijke reactie 'ontwrichtend' en 'stigmatiserend'. Ook de huisartsen hebben hun bezorgdheid uitgesproken. Zij vrezen dat de patiënt de dupe wordt.

Kamerbrieven

Lees de brief over de bezuiniging op de ggz hier. Of klik voor de Kamerbrief over de ombuigingen 2012.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

hoefste

11 juni 2011

Misschien moeten we er eens werk van maken dat niemand onverzekert is en geen premie betaalt.
Scheelt al miljoenen

Dokelaar

12 juni 2011

Wie betaalt bepaalt. De eigen bijdrage zorgt er in het algemeen voor dat ernstige misstanden worden voorkomen en het leidt wellicht tot effectieve alternatieven voor de psychiatrie. De patiënt wordt ten dele de broodheer en krijgt daardoor meer inspraak in zijn behandeling.

We hebben gezien wat er van komt als we de psychiatrie haar gang laten gaan. Dat is niet goed. De politiek moest ingrijpen om praktijken als 'jaren isoleercel' aan banden te leggen anno 2010. Ik denk dat de eigen bijdrage een goed initiatief is om nodige verandering in gang te brengen.

Ik vind dat de psychiatrie aan banden moet worden gelegd, op zijn minst totdat ze objectief bewijs kunnen leveren voor de ziekten die ze beogen te behandelen. Er zijn namelijk hele goede alternatieven voor psychiatrie, maar die worden verdrukt omdat men tegenwoordig vasthoudt aan het 'medisch model' voor de geest. In feite is de basis van de psychiatrie niet zo verschillend als die van Jomanda. Want vraag een psychiater maar eens of zij bij iemand individueel bewijs kunnen leveren voor een 'hersenziekte' die ze met hun medicijnen behandelen. Dan zeggen ze "heel soms kunnen we dat wel..." (en dat hebben ze dan uit een boekje)

Miedema

12 juni 2011

Ongehoord dat GGZ patiënten zo worden aangepakt. Ze hebben al levenslang als het gaat om ziektes als schizofrenie, bipolaire stoornissen enz. Vaak is er nauwelijks het besef dat men ziek is en moeten patiënten met veel overtuiging en het winnen van vertrouwen verleidt worden tot medewerking aan behandeling en gebruiken van medicatie. Die zullen dus nu massaal afhaken. Onbehandeld raken met alle gevolgen die dat met zich meebrengt. Ik hoop dat er nog goed fatsoen in het parlement te vinden is die bereid is dit terug te draaien en tegen te houden.
Laten we van iedereen die behandeld moet worden in een tweedelijns instelling maar 25 euro vragen per jaar als eigen bijdrage. Dan moet iedereen meebetalen en niet alleen een kleine kwetsbare groep!!!

Top