ACTUEEL

Patiëntveiligheid Ziekenhuis Almelo sterk verbeterd

Het Twenteborg ziekenhuis in Almelo heeft op beide locaties de algemene veiligheid sterk verbeterd. Na de brand in de operatiekamer van september 2006 zijn onder leiding van de raad van bestuur de tekortkomingen in het veiligheidsbeleid van het ziekenhuis sterk teruggedrongen. Dit blijkt een rapport dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vrijdag 24 april naar buiten heeft gebracht.

Veiligheid

De IGZ constateert in haar vervolgonderzoek dat de medische professionals zich bewust zijn geworden van de noodzaak tot verandering. Overal in de organisatie wordt gewerkt aan een veiliger en kwalitatief beter ziekenhuis waar de patiënt minder risico loopt. Ook concludeert de IGZ dat de Ziekenhuisgroep Twente goede invulling geeft aan het noodzakelijke kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Het bestuur geeft hier volgens de Inspectie zichtbaar leiding aan en krijgt regelmatig verantwoordingsrapportages vanuit de werkvloer om daar waar nodig bij te sturen. De raad van bestuur is zich bewust van de zwakke plekken en heeft dit hoog op de agenda staan, aldus de Inspectie in het rapport.

Veiligheidsmanagementsysteem

Ondanks de verbeteringen, heeft de IGZ ook nog enkele aanbevelingen op het gebied van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Hierbij kan de betrokkenheid van de medisch specialisten beter. De Inspectie attendeert erop dat het gebruik van nieuwe medisch technologie in de gezondheidszorg een risicofactor blijft. Tegelijkertijd prijst de IGZ dat de raad van bestuur en de werkvloer goed communiceren door het VMS.

Kwaliteitspaspoorten

Om de kwaliteit van de medische apparatuur te bewaken en te waarborgen is het Twenteborg een ambitieus project gestart. Het ziekenhuis is daarom begonnen met de invoering van kwaliteitspaspoorten. De deskundigheid van medewerkers die ingewikkelde medische apparatuur bedienen, wordt hiermee toetsbaar en aantoonbaar. Medisch specialisten gebruiken de kwaliteitspaspoorten nog niet. De IGZ adviseert om dit wel te doen. Zij acht het van belang om veilig gebruik van de medische technologie te borgen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top