ACTUEEL

Achmea versterkt Long Alliantie Nederland

Achmea versterkt Long Alliantie Nederland

Achmea is toegetreden tot de Long Alliantie Nederland (LAN), de federatieve vereniging in Nederland op het gebied van chronische longziekten.

Leden LAN

De LAN heeft bewust zorgverzekeraars uitgenodigd in de alliantie vanwege hun rol in het verbeteren van integrale zorg en goede preventie voor longpatiënten. “De LAN wil zijn doelen bereiken door synergie tussen de activiteiten van de leden”, licht LAN-voorzitter Reinout van Schilfgaarde toe.

Leden van de LAN zijn patiëntenverenigingen, beroeps- en brancheverenigingen, bedrijven, fondsen en andere organisaties die zich richten op de preventie en zorg bij chronische longziekten. Met de versterking van Achmea telt de LAN 32 leden. De LAN heeft onder meer de Zorgstandaard COPD uitgebracht en werkt aan de Zorgstandaard Astma Kinderen en de Zorgstandaard Astma Volwassenen.

Verbeteren zorg

Robbert Huijsman, Senior Manager Kwaliteit en Innovatie bij de divisie Zorg & Gezondheid van Achmea. “We worden steeds meer geacht ook te kijken naar de inrichting en ontwikkeling van de gezondheidszorg. Ook op het gebied van astma en COPD werken we op diverse manieren aan het verbeteren van de zorg. Het lidmaatschap van de LAN past bij onze ambitie om samen met longpatiënten en andere organisaties te werken aan betere longzorg”.

Long Alliantie Nederland

De Long Alliantie Nederland is de federatieve vereniging in Nederland op het gebied van chronische longziekten. De doelen van de LAN zijn het terugdringen van het aantal (nieuwe) longpatiënten, het terugdringen van de ziektelast en het bevorderen van de kwaliteit van leven van chronische longpatiënten.

De LAN bestaat uit gewone, buitengewone en bedrijfsleden. Bedrijfsleden kunnen binnen de LAN kennis en expertise inbrengen en zo een waardevolle bijdrage leveren aan de doelstellingen van de LAN. Bedrijfsleden hebben geen formeel stemrecht, omdat dat is voorbehouden aan de gewone (niet commerciële) leden, zoals patiëntenorganisaties en beroepsverenigingen.

Chronische longpatiënten

In Nederland hebben ruim één miljoen mensen een chronische longziekte, zoals astma, COPD, cystic fibrosis, longfibrose, pulmonale hypertensie en sarcoïdose. De verwachting is dat het aantal longpatiënten fors gaat toenemen. Veel chronische longpatiënten hebben een verminderde kwaliteit van leven. Jaarlijks overlijden circa 23.000 mensen als gevolg van een longaandoening. Bij veel chronische ziekten neemt het aantal sterfgevallen af, bij chronische longaandoeningen is juist sprake van een toename.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top