ACTUEEL

Cardioloog krijgt berisping

Een cardioloog uit het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate heeft een berisping gekregen van het tuchtcollege in Zwolle. De arts kwam niet naar het ziekenhuis om daar een 38-jarige man zelf te beoordelen. Dit meldt Mednet.

Overleg

De patiën, die bekend stond als een sportieve man, was begin 2010 door zijn huisarts doorverwezen naar de SEH van het ziekenhuis, omdat hij af en toe stekende buikpijn had, benauwd was en pijn op de borst had die verergerde bij het inademen. Een arts-assistent liet onderzoeken uitvoeren en overlegde tot twee keer toe telefonisch met de cardioloog, die thuis was. Ze kon de symptomen niet goed duiden: was het longembolie, hartinfarct of een ontstoken hartzakje? De klachten pasten echter niet volledig op de genoemde diagnoses, schrijft Mednet.

Pijn op de borst

Voor de cardioloog waren er toen genoeg signalen om naar het ziekenhuis te komen om de situatie zelf te beoordelen, oordeelde de tuchtrechter. Het ging immers om een jonge man met pijn op de borst, met een afwijkend hartfilmpje en een sterk afwijkende longfoto. Bovendien stond een jonge, onervaren arts-assistent op dat moment aan het roer in het ziekenhuis. De patiënt werd opgenomen op de afdeling hartbewaking. De specialist wilde hem laten observeren en de volgende dag een echo laten maken. Dat had gelijk moeten gebeuren, staat in de uitspraak. Dezelfde nacht kreeg de Arnhemmer een hartstilstand. Langdurige reanimatie heeft hem niet kunnen redden. Na obductie bleek hij een dissectie van de aorta te hebben, ‘juist boven de aortaklep met een dwarse scheur’. 

Bejegening

De nabestaanden die de klacht hebben ingediend waren ook ontstemd over de bejegening door artsen en ander personeel van het ziekenhuis, die hun zoon en broer zouden hebben gediscrimineerd en beschuldigd van theatraal gedrag. De tuchtrechter verklaarde dat klachtonderdeel ongegrond. Evenals de klachten tegen de betrokken arts-assistent. Zij heeft adequaat gehandeld en haar bevindingen correct doorgegeven aan de cardioloog, bij wie de verantwoordelijkheid lag naar het ziekenhuis te komen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL

28 november 2011

Commentaar SIN-NL
Een symbolische tik op de vingers van een anonieme cardioloog. Denk nooit bij opname in het ziekenhuis: nu ben je veilig. Nee, integendeel.
s'Avonds en in het weekend ben je overgeleverd aan arts-assistenten; medisch specialisten zitten thuis en blijven het liefst thuis.
Dit systeem moet veranderen. Verwijzingen naar de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis zijn serieus en dienen serieus genomen te worden. Als patient hoor je niet afhankelijk te zijn van een onervaren arts-assistent.
Heeft de cardioloog van zijn wangedrag geleerd?
Heeft hij zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden?
Heeft de arts-assistent van zijn opvolgen van foutieve orders van de thuisblijvende cardioloog geleerd?
Heeft de arts-assistent zijn/haar excuses aangeboden aan de nabestaanden?
Ons medeleven gaat uit naar de familie-leden.
Vertel en Herstel, Registreer en Leer: www.sin-nl.org

Anoniem

28 november 2011

Brrr. Ik wens de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit onnodige verlies.

Anoniem

29 november 2011

Reactie 1 en 2 zijn wel erg makkelijk. Natuurlijk had de cardioloog naar de E.H. moeten komen, daar is geen discussie over mogelijk, maar of dit de patient gered had is de vraag, aangezien de diagnose dissectie een moeilijke is en de oplossing van het probleem ook niet makkelijk. Operatie heeft ook een groot risico en het plaatsen van een stent vereist ervaring. Maar niet komen om de patient zelf te zien was wel het minste war gedaan had moeten worden en een waarschuwing een lichte straf.

Top