ACTUEEL

LHV helpt arts laaggeletterdheid te herkennen

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft een toolkit ontwikkeld die huisartsen helpt om laaggeletterdheid bij patiënten sneller te herkennen. Het eerste exemplaar van de ‘Toolkit Laaggeletterdheid’ wordt op 2 december uitgereikt aan prinses Laurentien, voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven.

Voor de patiënt is de huisarts het eerste aanspreekpunt in de gezondheidszorg. Een goede communicatie in diens spreekkamer is daarom extra belangrijk. Laaggeletterdheid zorgt ervoor dat patiënten de inhoud van geschreven informatie in de huisartsenpraktijk niet goed tot zich kunnen nemen.

Ondersteuning

De ‘Toolkit Laaggeletterdheid’ biedt huisartsenpraktijken een checklist om laaggeletterdheid te herkennen. Ook bevat het een checklist die handvatten geeft in de communicatie met patiënten die minder goed kunnen lezen. Op deze manier kunnen zorgverleners de extra ondersteuning bieden die deze patiëntengroep nodig hebben.

Kosten

Naar schatting kunnen in Nederland anderhalf miljoen mensen niet goed lezen en schrijven. Dit probleem wordt door de omgeving vaak niet herkend, omdat laaggeletterden er meestal niet voor durven uit te komen. Daarbij komt dat laaggeletterden vaker ziek zijn, langduriger gebruik maken van de zorg en hun medicijnen vaker verkeerd gebruiken. Daarnaast hebben zij vaker psychische problemen en last van aandoeningen als astma, chronische bronchitis, kanker en hart- en vaatziekten. Laaggeletterdheid kost de gezondheidszorg daarmee jaarlijks 61 miljoen euro.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

EgOjmrcsaebjNNcB

28 december 2011

Ah yes, neilcy put, everyone.

Top