ACTUEEL

Hoogleraren opnieuw in actie tegen rechtszaak RIVM

Hoogleraren opnieuw in actie tegen rechtszaak RIVM

Opnieuw heeft een groep hoogleraren, medisch specialisten en huisartsen het RIVM opgeroepen om de bodemprocedure tegen huisarts Hans van der Linde te staken. Deze groep van zo’n 20 wetenschappers doet dit middels een ingezonden brief in Trouw.

Belangenverstrengeling

Schrijvers van de brief zijn onder anderen Dick Swaab en Douwe Draaisma. Huisarts Van der Linde beschuldigde kort geleden topman Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van belangenverstrengeling. Hij verweet Couthino dat hij enerzijds de  griepprik propageert, terwijl hij anderzijds als hoogleraar banden heeft met de farmaceutische industrie. Daarop besloot het RIVM een bodemprocedure tegen de huisarts aan te spannen die Van der Linde veel geld gaat kosten.

Discussie

De briefschrijvers stellen dat Coutinho een discussie smoort die moet worden gevoerd: “Wij vinden het beschamend dat Van der Linde’s commentaar wordt beantwoord met een gang naar de rechter door Coutinho en het RIVM. Wij roepen hen op, hun gerechtelijke stap terug te nemen en een open gesprek aan te gaan, niet alleen met van der Linde, maar met het Nederlandse publiek, over de al dan niet aanwezige belangenverstrengeling bij de heer Coutinho. Dat is de koninklijke weg waarlangs de integriteit en de onafhankelijkheid van het RIVM gehandhaafd kan blijven. Wij achten de juridische weg een even grove als vruchteloze wijze om een discussie te smoren die in alle openheid gevoerd moet kunnen worden.” Lees de gehele brief.

Steun huisarts

Vorige week stelden vier hoogleraren huisartsengeneeskunde in een open brief aan Medisch Contact al dat het 'onjuist is om een lopend professioneel discours over de betekenis van mogelijke belangenverstrengeling via een juridische ingreep te beëindigen'. Zij riepen eveneens het RIVM op om de aanklacht tegen Van der Linde in te trekken. Artsen en wetenschappers besloten de huisarts te helpen door een steunfonds in te stellen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

1 december 2011

Geweldige actie! Zo bereikt het RIVM het tegenovergestelde van wat het beoogde. Extra aandacht voor de 'belangenverstrengeling' en tevens afkeur voor de wijze waarop het RIVM met deze zaak omgaat. Dit gaat ten koste van de betrouwbaarheid van de RIVM. Laat dit nog verder uit de hand lopen en Coutinho moet het veld ruimen. Gelukkig hebben wij in Nederland vele goede onderzoekers die zijn plaats kunnen innemen.

Anoniem

11 januari 2012

It is dangerous to be right in matters on which the established
authorities are wrong.- Voltaire

Top