ACTUEEL

Noord-Hollandse ziekenhuizen bundelen oncologische zorg

De chirurgen van het Waterlandziekenhuis, het Westfriesgasthuis en het Zaans Medisch Centrum bundelen vanaf het eerste kwartaal van 2012 hun oncologische zorg. Zij hebben zich hiertoe verenigd in de organisatie Esperanz.

Specialisatie

Binnen Esperanz bieden specialisten ingrepen die minder vaak voorkomen, zoals lever-, long- en maag kankeroperaties. Verschillende operatieteams specialiseren zich in een beperkt aantal ingrepen. Hiermee voldoen de ziekenhuizen ook aan de strengere eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt en aan de richtlijnen vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Deze stellen dat een ziekenhuisorganisatie bepaalde ingrepen alleen nog mag verrichten bij een vastgesteld minimumaantal per jaar.

De chirurgen spreken onderling af op welke typen kanker zij zich toeleggen. Dat zijn steeds twee of drie chirurgen per soort ingreep, waardoor maximale ervaring behouden blijft in een klein team. Hoe vaker een chirurg een bepaalde ingreep verricht, hoe beter en veiliger deze verloopt. De afspraken zijn gemaakt voor ingrepen die minder vaak voorkomen, zoals operaties van lever-, long- en maag kankeroperaties. Voor vaker voorkomende darm- en borstkanker is binnen elk ziekenhuis ruim voldoende ervaring aanwezig.

Patiënt

De patiënten blijven gewoon onder behandeling in hun eigen ziekenhuis. Tijdens het traject kan hun behandelaar hen echter voor een bepaalde ingreep doorverwijzen naar een ervaren operatieteam met speciale kennis en kunde. Zo’n team is samengesteld uit specialisten van de samenwerkende ziekenhuizen en werkt op één locatie in de regio. De nazorg vindt dan weer plaats in het eigen, vertrouwde ziekenhuis.

Partner

Het VU medisch centrum in Amsterdam is een belangrijke partner voor Esperanz. Samen met dit academische ziekenhuis combineert Esperanz gedegen onderzoek en hoogwaardige opleidingen met de praktijkervaring binnen de drie ziekenhuizen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Van den Hurk

8 december 2011

Een heel goed initiatief dat de kwaliteit van de gezondheidszorg zeker ten goede komt. De stichting 2climb2raise is hieraan complementair door patiënten na de laatste behandeling door middel van sport en coaching (Alpe D'HuZes) weer sneller terug op het pad van het oude leven te brengen.
We willen hierover graag met jullie verder praten.
Hartelijke groet,

Hans van den Hurk

Top