ACTUEEL

Extra bestuurder leidt verandertraject Sionsberg

Zorggroep Pasana heeft Haijo Homan aangesteld als directeur verandermanagement van ziekenhuis De Sionsberg. Homan gaat richting geven aan een ingrijpend toekomstscenario waar het ziekenhuis in Dokkum na tussenkomst van de IGZ toe heeft besloten.

Volgens de inspectie is De Sionsberg te klein om te voldoen aan de minimale volumenormen voor oncologische chirurgie en acute 24-uurs zorg. Om die reden besloot het ziekenhuis eind november om deze behandelingen te staken. De verloskunde wordt vooralsnog gehandhaafd, maar bij complexe gevallen wordt de patiënte doorgestuurd naar een ander ziekenhuis.

Tijdelijk

Ook heeft de inspectie er mee ingestemd dat de acute zorg de komende weken open blijft. Voorwaarde is dat met ingang van komende maandag een extra ambulancevoorziening in de regio wordt ingesteld. Ook moeten de plannen voor de acute zorg in de regio Noordoost-Friesland snel worden uitgewerkt langs de lijnen die de inspectie eerder heeft uitgezet. De Friesland Zorgverzekeraar zorgt voor de benodigde financiering.

Samenwerking

Homan gaat parttime leiding geven aan het afstoten van de spoedeisende hulp en oncologische chirurgie. Daarnaast kijkt hij naar mogelijke samenwerkingsvormen op ondermeer het vlak van verloskunde. Homan is tot medio 2012 nog verbonden aan het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam als projectdirecteur Prinsengrachtziekenhuis. Eerder was hij onder andere adviseur Strategie & Organisatie bij het OLVG, senior consultant bij Hay Management Consultants en directeur bij Achmea. Haijo Homan is afkomstig van Schiermonnikoog en heeft dus een binding met de regio Noordoost-Friesland.

Versterking

Christian Krappel  zal zich als bestuurder van Zorggroep Pasana bezig blijven houden met de dagelijkse gang van zaken van de zorggroep. Krappel zegt blij te zijn met de versterking van de directie en heeft er vertrouwen in dat de expertise van Homan De Sionsberg verder kan helpen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top