ACTUEEL

IGZ dwingt Sionsberg tot inperken behandelaanbod

IGZ dwingt Sionsberg tot inperken behandelaanbod

Het Friese ziekenhuis De Sionsberg stopt definitief met de afdelingen cardiologie, oncologische chirurgie en acute 24-uurs zorg. Dit zijn het ziekenhuisbestuur en de Inspectie voor de Gezondheidszorg met elkaar overeengekomen naar aanleiding van het verscherpt toezicht waaronder De Sionsberg eerder dit jaar werd gesteld.

Onderzoek

Uit het onderzoek van de IGZ kwam in mei dit jaar naar voren dat De Sionsberg te klein is om te blijven voldoen aan alle minimale volumenormen. Ook is het financieel niet mogelijk om op termijn alle zorgactiviteiten zelfstandig in stand te houden. Om die reden is besloten om de in juli gesloten afdeling cardiologie niet te heropenen en vanaf 1 januari 2012 worden geen oncologische chirurgische ingrepen meer verricht in De Sionsberg. De verloskunde wordt vooralsnog wel gehandhaafd, maar bij complexe gevallen wordt de patiënte doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. Deze maatregel is per direct van kracht. Het ziekenhuis bekijkt nog hoe de verloskunde in de regio op de langere termijn moet worden vormgegeven.

Acute zorg

Verder stopt het ziekenhuis met het leveren van acute 24-uurs zorg. Om dit op te vangen wordt in de regio een extra ambulancepost ingericht, zodat patiënten in het verzorgingsgebied van De Sionsberg binnen de aanrijtijdennorm naar andere ziekenhuizen kunnen worden vervoerd.

Ingrijpende maatregelen

Directievoorzitter Christian Krappel van De Sionsberg spreekt van ‘ingrijpende, maar noodzakelijke maatregelen’. “Ons grootste belang is steeds geweest dat De Sionsberg zorg kan blijven bieden in onze regio en voor de bewoners van onze regio. Voor een klein ziekenhuis zoals De Sionsberg in een relatief dunbevolkte regio, wordt het verlenen van de 24-uurs acute zorg, zeven dagen per week, steeds moeilijker. Dat is een gegeven. We lopen er ook tegen aan dat we met bepaalde specialismen de volumenormen niet halen. We zijn blij dat de Inspectie heeft aangegeven vertrouwen te hebben in de oplossingen die we nu hebben gevonden. Ik vertrouw erop dat we er in slagen goede zorg te blijven bieden. Weliswaar niet meer volledig vanuit De Sionsberg, maar wel in goede samenwerkingsvormen.”

Externe kennis

De Sionsberg wil op korte termijn iemand van buiten aan te trekken, die het toekomstige beleid van het ziekenhuis verder gaat invullen en de maatregelen gaat doorvoeren. Het verscherpt toezicht dat de IGZ eerder dit jaaroplegde is met de getroffen maatregelen afgelopen. Wel blijft de Inspectie De Sionsberg intensief volgen om te zien of de plannen verantwoord worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Het bestuur zal de IGZ voorlopig maandelijks informeren. Binnen enkele maanden brengt de IGZ een nieuw bezoek aan het ziekenhuis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top