ACTUEEL

Omzet ziekenhuizen groeit harder dan zorgvraag

Omzet ziekenhuizen groeit harder dan zorgvraag

De omzet van de ziekenhuizen is de afgelopen jaar bijna twee keer harder gegroeid dan de zorgvraag. Deze scheefgroei onderstreept de noodzaak van selectieve zorginkoop. Dit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van de marktscan medisch specialistische zorg.

In de marktscan becijfert de NZa dat de omzet van ziekenhuizen de afgelopen jaren met  gemiddeld 7 procent is gegroeid. De vraag naar zorg groeide in dezelfde periode met 3 tot 4 procent. Daarmee kan de omzetstijging maar ten dele worden teruggevoerd op volumestijging. Volgens de NZa spelen ook de prijzen geen rol, want deze zijn volgens de NZa voor de verschillende diagnose behandelcombinaties (dbc’s) in grote lijnen gelijk bleven of zelfs gedaald.

Praktijkvariatie

Om verschil tussen omzetgroei en de vraag naar zorg te verklaren wijst de NZa op het groeiende aantal dbc´s dat per patiënt wordt gedeclareerd. Patiënten zien volgens de NZa meer verschillende specialisten, waardoor er meer dbc´s in rekening worden gebracht. Ook is er tussen de verschillende ziekenhuizen sprake van een grote praktijkvariatie. Sommige ziekenhuizen kiezen voor innovatieve, maar duurdere behandelingen. Praktijkvariatie betekent tevens dat het ene ziekenhuizen meer dbc´s verbindt aan een vergelijkbare behandeling als het andere.

Prikkel

Volgens de NZa is het aan verzekeraars om bij de inkoop van zorg scherpere afspraken over de variatie in behandelpraktijk te maken. De NZa merkt in de marktscan op de zorgverzekeraars een extra prikkel hebben om selectief in te kopen. Door de afschaffing van de ex-post verevening volgend jaar lopen verzekeraars zelf risico als zij teveel uitgeven aan zorg. Ook ziekenhuizen hebben alle reden om heldere afspraken te maken met de verzekeraars. Uit de marktscan blijkt dat de liquiditeit van ziekenhuizen laag is. Hoe eerder ziekenhuizen contracten met de zorgverzekeraars sluiten, hoe sneller ze garanties hebben over hun financiële positie.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

19 december 2011

Onderzoek van NZa ondersteunt telkens het beleid gericht op meer marktwerking. Dat is natuurlijk ook het belang van de NZa, maar wie gelooft de NZa nog?

Anoniem

19 december 2011

Onderzoek van NZa ondersteunt telkens het beleid gericht op meer marktwerking. Dat is natuurlijk ook het belang van de NZa, maar wie gelooft de NZa nog?

merhai

20 december 2011

langzaam maar zeker wordt de ware aard van het monster "gereguleerde marktwerking" duidelijk, namelijk ordinaire "kostenbeheersing" en "downgrading van de kosten"

Anoniem

20 december 2011

Kostenbeheersing is helemaal niet erg als dat het resultaat van marktwerking zou zijn. Helaas nemen ondanks of (dankzij?) marktwerking de kosten alleen maar toe door dure behandelingen waar maar enkelingen wat aan hebben. Met als gevolg dat er gesneden wordt in het basispakket dat juist voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn.

Het monstrum genaamd DBC kan ook beter afgeschaft want dat maakt inzicht in de kosten alleen maar minder transparant waardoor kostenverhoging steeds verder toeneemt.

Oosters

21 december 2011

Kan Skipr niet eens afstand doen van de mogelijkheid anoniem te reageren. Het is wel erg makkelijk (en flauw) om alleen anoniem te zieken.

Oosters

21 december 2011

Een van de projecten dat het afgelopen jaar in elk ziekenhuis in Nederland is uitgevoerd is het project BROO: basisregistratie op orde. Omdat het voor de DBC 2.0 (het nieuwe systeem dat vanaf 1 januari live gaat) van nog groter belang is om alle geleverde zorg ook goed vast te leggen, is de kwaliteit van de registratie van de zorg enorm toegenomen.

Veel van de geleverde zorg werd vroeger niet in de administratieve systemen vastgelegd (hopelijk wel in het medisch dossier) omdat dit voor de DBC (of eigenlijk, de FB parameters) toch niet (echt) uitmaakte.
Omdat dit straks wel van belang is is de registratie verbeterd.

Dan is het toch ook niet zo verwonderlijk dat het aantal DBC's is gestegen. Ons ziekenhuis is ook bezig geweest met het verbeteren van de administratie. Met als logisch gevolg meer DBC's.

Om daar nu verbaasd over te zijn klinkt wel gek. Dat hadden we zien aankomen

zhnBFMCMsEu

30 december 2011

Is that really all there is to it bcaesue that'd be flabbergasting.

WDNMFzJitltcKuI

30 december 2011

XlX2LW <a href="http://mvponpvisjkw.com/">mvponpvisjkw</a>

Top