ACTUEEL

Patiënt mijdt diëtist door schrappen in basispakket

Het aantal patiënten dat een diëtist bezoekt is 40 procent minder dan een jaar geleden. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten na onderzoek onder ruim 700 diëtisten, werkzaam in zowel de eerste als tweedelijnszorg.

Dieetadvies uit basispakket

Volgens de beroepsvereniging is de terugloop een direct gevolg van de bezuinigingsmaatregelen van minister Schippers en het beleid van de zorgverzekeraars om dieetadvisering onvoldoende op te nemen in de aanvullende verzekering. Door dieetadvisering uit het basispakket te schrappen, wordt een extra drempel opgeworpen voor patiënten voor wie dieetadvies bittere noodzaak is, aldus de beroepsvereniging. De drempel wordt nu al zichtbaar door het afgenomen aantal patiënten, stellen de diëtisten.

Extra zorgkosten

De NVD verwacht dat het schrappen van dieetadvies uit het basispakker leidt tot extra zorgkosten en eventuele dure medicijnen. Diëtisten zeggen regelmatig mensen te zien die kampen met ernstige gezondheidsklachten en die vele behandelingen zonder resultaat achter de rug hebben. Een snellere verwijzing naar de diëtist had hen eerder kunnen helpen.

Noodzaak dieetadvies

“Voor 300.000 mensen is dieetadvies bittere noodzaak. Deze mensen kampen met chronische aandoeningen waarbij een dieet onderdeel is van de behandeling of waarbij een dieet de enige vorm van behandeling is. Het gaat hierbij om mensen met bijvoorbeeld het prikkelbaredarmsyndroom, kanker, ondervoeding en diabetes. Deze mensen worden direct de dupe van deze bezuinigingsmaatregel”, aldus de NVD.

Terugloop patiënten

Zo’n 94 procent van de ondervraagde diëtisten werkzaam in de eerste lijn verwacht een daling van 40 procent van het aantal patiënten in 2012. En 80 procent zegt dat dit nu al zichtbaar is in haar agenda: er staan duidelijk minder consulten gepland dan in januari 2011. En van de redenen is dat de behandeling op verzoek van de patiënt is beëindigd in 2011. Zo’n 75 procent van de diëtisten geeft dit als een belangrijke verklaring voor de daling van het aantal afspraken. Verder is er een opvallende daling van het aantal vervolgafspraken. Van de ziekenhuisdiëtisten die aan het onderzoek hebben meegewerkt verwacht 43 procent een daling van het aantal behandelingen.

Vervolgonderzoek

In maart herhaalt de NVD het onderzoek om nog meer zicht te krijgen op de daadwerkelijke daling van het aantal afspraken en de verschuivingen die mogelijk optreden.

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

20 januari 2012

Dit is een onverwacht doorslaand succes. Dergelijk sterke remeffecten waren op voorhand niet te verwachten. Als dit de komende maanden zo blijft dan zullen vele andere behandelingen volgen.

Anoniem

20 januari 2012

Noem het maar een succes, als mensen de diëtist gaan mijden. Geen verandering van voedingspatroon, maar cholesterolverlagers? Niet de diabeet (type 2) die door aanpassing in de voeding het gebruik van insuline kan voorkomen, of complicaties op langere termijn voorkomt.
Een besparing op de korte termijn, die later dubbel en dwars terugkomt. Maar ach, wie dan regeert, die dan zorgt, nietwaar? Liever penny wise, pound foolish voor dit kabinet.

P Jonkers

20 januari 2012

Ik geloof in preventie , maar de effectiviteit van veel dietisten is erg laag, als diabeet heb ik hun adviesen als weing gemotiveerd afraffelen van algemeenheden ervaren. De dietisten gedragen zich vaak als gij zult en gij moet als strenge leraressen, dat zet geen zoden aan de dijk
Dames vernieuw uw vak en zoek andere methoden die hopelijk wel helpen

Opheusden

21 januari 2012

@Jonkers, dan bent u vast een tijd geleden voor het laatst bij een diëtist van de oude stempel geweest? Heb zelf erg goede ervaring met verschillende dietisten, zoals voor mijzelf (diabetes) als mijn zoontje (coeliakie). Helemaal niet met een opgeheven wijsvinger, maar meedenkend en betrokken. Nu waren dat wel zeflstandige dietisten, niet van de thuiszorg die van bovenaf opgelegd hebben gekregen dat ze maar 10 minuten per persoon hebben.

P Jonkers

22 januari 2012

@opheusden U heeft gelijk de dietisten in loondienst die op de standaard jaarcontrole zaten ( in dit geval RIVAS) waren slecht
Mijn ervaringen met particuliere ZZP-zorgverleners zijn veel beter die leveren maatwerk en geen afraffel 10 minuten....

Er moeten sowieso MEER Zelfstandige ( ZZP) zorgverleners komen ook in de thuiszorg
Al die duffe , centraal aangestuurde instellingen moeten eens meer concurrentie krijgen

Ja RIVAS, THEBE, etc.... wat leert U hier uit ??

van Hunen

22 januari 2012

@Jonkers Fijn dat ook u enthousiast bent over de dieetadvsiering door zelfstandig gevestigde diëtisten. Ik ben diëtist in de 1e lijn en heb ook een diëtist in dienst. Wij krijgen dagelijks mensen in de praktijk die aangeven dat ze heel blij zijn dat ze adviezen krijgen die voor hen in de praktijk heel goed toepasbaar zijn. Informatie afgestemd op hun persoonlijke situatie en daardoor ook uit te voeren met goed resultaat tot gevolg. Een reactïe was onlangs: ik begrijp nu pas goed waarom ik heel veel dingen nog wel kan en mag eten. Nu kan ik zelf mijn keuzes maken op het moment dat zich dat voordoet. Vooral positief formuleren over wat er allemaal wel kan ipv rijtjes noemen wat er allemaal niet zou mogen.
Dat is waar wij als diëtisten voor staan en vooral om mensen zodanig zelfstandig te laten worden dat ze zelf kunnen bepalen wat er wel en niet verantwoord is in hun situatie. Dus zorgen dat ze uiteindelijk onafhankelijk van de diëtist verder kunnen na een gedegen voedings- of dieetadvisering. Gedragsverandering in eten vraagt echter wel veel begeleiding. Maar dit draagt bij aan een kostenbesparing in de zorg als mensen juiste keuzes kunnen maken om daarmee hun eigen gezondheid te bevorderen. Als ze niet naar een dietist kunnen, zal dit zeker tot kostenverhoging leiden op termijn.
Ook preventie kan heel goed door een diëtist worden ingezet om daarmee hoge zorgkosten te voorkomen. Kijk maar eens naar het voorkomen van overgewicht bij kinderen. Dat kan een miljoenenbesparing opleveren. Niet voor niets dat de overheid daar wel aandachtvoor heeft. Nu de diëtist er weer meer bij betrekken, als voedingspecialist.

P Jonkers

23 januari 2012

De dietist dient geen voedingsspecialist maar een LEEFSTIJL specialist te worden met het accent op goed leren om te gaan met voeding, MAAR uit buitenlands onderzoek ( o.a USA Texas Univ) is gebleken dat BEWEGEN nog belangrijker is dan voeding , dus als de dietist en bv fysiotherapeut SAMEN optrekken als Leefstijlcoaches dan bereiken we nog meer.

Anoniem

23 januari 2012

Mijn sportende, hardwerkende eindexamen dochter is het afgelopen jaar juist heel goed geholpen door een zelfstandig dietiste. Zij heeft in 3 afspraken mijn dochter zelfbewust gemaakt van haar eetpatroon waardoor zij nu heel gezond en bewust eet en daarbij ook nog 7 kilo is afgevallen. Ik was echt aangenaam verrast dat de dietiste zo duidelijk was, mijn dochter zo goed wist te motiveren in zo'n korte tijd. Ik vind het echt onverantwoord om dieetadvies uit het basispakket te halen.

Anoniem

24 januari 2012

Waar het hier werkelijk om draait is niet de vraag of de diëtist goed werk doet en of mensen baat kunnen hebben bij de advisering, maar of de kosten van die advisering collectief gedragen moeten worden. We moeten af van het idee dat zorg gratis is en dat alles maar collectief betaald moet worden. Mensen moeten veel meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Laten we wel wezen, onder meer voor diëetadvisering geldt bovendien dat sprake is van een financieringsprobleem in plaats van een verzekeringsprobleem. Het zijn voorzienbare kosten die in beginsel prima door mensen zelf gedragen kunnen worden, zeker als ze bijvoorbeeld gespreid of via een abonnement betaald kunnen worden. De diëtisten zouden hier ook zelf initiatieven in kunnen ontplooien. En waar zij dat niet doen zouden de zorgverzekeraars in de aanvullende pakketten een rol kunnen spelen. Helaas dat zij ook hier niet genegen zijn te bewegen...

Anoniem

24 januari 2012

Wat jammer toch dat er bij de dietist zoveel wordt gedacht aan overgewicht.

Ikzelf zie voornamelijk veel mensen met allergieen, ondervoeding, eetstoornissen, enzovoorts.

Patienten waarbij een dieetadvies als zeer belangrijk wordt gezien.

Top