ACTUEEL

Ouderen wegen ziekenhuis op seniorvriendelijkheid

Ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG gaan ziekenhuizen beoordelen op hun ‘seniorvriendelijkheid’. Met het nieuwe keurmerk willen de organisaties de ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen verbeteren.

Volgens de ouderenbonden houden ziekenhuizen onvoldoende rekening met de ongemakken en beperkingen van ouderen, met name op het gebied van comorbiditeit. Hoewel de ziekenhuispopulatie voor bijna 60 procent uit senioren bestaat, staan hun specifieke behoeften volgens de bonden nog weinig centraal.

Alarmerend

Om hun punt kracht bij te zetten wijzen de bonden op een onderzoek van artsenorganisatie KNMG uit 2010, waaruit blijkt dat 10 tot 15 procent van de oudere patiënten er in het ziekenhuis op achteruit gaat in plaats van vooruit. Met het oog op de verdere vergrijzing  een alarmerende conclusie, vinden de ouderenorganisaties.

Seniorscouts

Om de ziekenhuizen er van te doordringen dat de zorg voor ouderen onvoldoende is, starten de ouderenorganisaties op 26 januari het project 'keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis'. In het kader hiervan worden de komende tijd alle 137 ziekenhuislocaties screenen op seniorvriendelijkheid getoetst. Het onderzoek wordt mede uitgevoerd door seniorscouts die de organisaties zelf opleiden. Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een officieel keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen, met als uiteindelijke doel de ziekenhuiszorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Aanspreekpunt

De seniorvriendelijkheid wordt ondermeer afgemeten aan het al dan niet aanwezig zijn van een vast contactpersoon en aanspreekpunt, de beschikbaarheid van een geriatrisch team, de mogelijkheid om meerdere consulten op dezelfde dag te plannen en een duidelijke bewegwijzering in het ziekenhuis.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

25 januari 2012

Prima initiatief. Hoewel ik het niet helemaal overzie vraag ik mij af of er voldoende aandacht is voor de medisch inhoudelijke kant van het zorgen voor ouderen. Eenvoudige dingen als een screening op delier gebeuren vrijwel nergens.

Anoniem

25 januari 2012

Kwalitatief goede zorg voor ouderen vergt meer dan alleen medisch inhoudelijke zorg. Het gaat hierbij juist ook om aspecten als bejegening en aandacht voor de gehele mens. In veel ziekenhuizen is men bezig om het beleid ten aanzien van kwetsbare ouderen vorm te geven (ook delierscreening én behandeling. Een toe te juigen initiatief dus om ziekenhuizen (management, artsen verpleegkundigen en ondersteunende diensten) nog meer ouderen-minded te krijgen!

Anoniem

27 januari 2012

dit is uiteraard een heel goed initiatief. Hopelijk gaan de ouderenbonden zich ook buigen over de vraag hoe er meer specialisten ouderenzorg, geriaters en generalisten opgeleid gaan worden, nu denkt 25% van de eerste jaars medisch studenten dat ze kinderarts willen gaan worden....

overes

2 april 2012

Mijn vraag is: hoe kan ik seniorscout worden en waar is de opleiding"?

Top